Historie a současnost minipivovaru Sternbeer

Název Sternberger jsme přejali z historie, kdy vaření piva ve Šternberku mělo dlouhou tradici již od konce 15. století. Pivovary v té době byly převážně měšťanské. Důležitou kapitolou pro vaření piva ve Šternberku bylo období rodiny Kubelků, která od 80. let 19. století postupně vlastnila celou řadu sladoven a pivovarů na Hané.
Existence starého pivovaru je doložena již v 16. století na nároží mezi ulicemi Československé armády a U Horní brány č.p. 27.
Po dostavbě nového pivovaru na Babické ulici byl starý pivovar přestavěn na obytný dům.
Ve svých letech byl nový pivovar jeden z nejmodernějších na našem území. pivovarNa přelomu roku 1901 a 1902 měl výtoč 30 000 hektolitrů. V té době víc než např. pivovar hanušovický.

My jsme se rozhodli navázat na tuto tradici a postavit ve Šternberku pivovar Sternberger do třetice.
Jako nejvhodnější prostory se nám jeví zdejší areál Augustiánského kláštera, o jehož využití jednáme od konce roku 2015 s vedením města Šternberk.
Projekt, který předkládáme vedení města Šternberk, je ucelený komplex řešení přízemního podlaží. Předpokládáme otevřenou varnu s pivnicí na jedné části. Na druhé části stylovou restauraci s venkovním posezením v nádvoří kláštera. V dalších částech kláštera máme v plánu vytvořit klubové prostory pro individuální akce.

V roce 2014 se zrodila myšlenka čtyř kamarádů vařit pivo ve Šternberku. Co si takhle uvařit naše vlastní pivo? Začali jsme objíždět minipivovary, pivovary, sladovny a začali jsme nabírat zkušenosti. Z těchto domácích počátků se rozrostl projekt vařit pivo i pro Šternberáky a okolí a navázat na tradici vaření piva v našem městě.
Projekt minipivovaru Sternberger vznikal postupně. Začátkem srpna 2016 jsme zahájili oficiální prodej piva. První výčep ve Šternberku, který začal naše pivo nabízet, je Irish Pub 5 Lišek.
Od začátku roku 2016 jednáme s vedením města Šternberk o vybudování městského minipivovaru Sternberger v prostorách Augustiánského kláštera a na začátku září 2016 odevzdáváme finální podobu projektu k rozhodnutí a věříme v úspěšnou realizaci.
Na architektonické studii s námi spolupracuje místí architekt Ing. Arch. David Cvilink z ateliéru ADC.

Ke konci roku 2017 měníme název na STERNBEER. Naše piva pak najdete pod názvem STERN.
Zdroj:Stránky minivovaru Sternbeer, 2017


Více na stránkách pivovaru