Historie a současnost pivovaru Rotor

Pivovar ROTOR je součástí EPS biotechnology, ryze české, inovativní společnosti, členěné do několika synergicky provázaných divizí. Od počátku se staráme o staré ekologické zátěže i odpady a jsme tvůrci inovativních biotechnologií. pivovarPodporujeme progresivní obnovitelné zdroje, vlastníme bioplynovou stanici a kompostárnu v Kunovicích, preferujeme vozidla na CNG. Významnou divizí je výzkum a vývoj, zaměřený původně na kombinované inovativní biotechnologie a oxidačně - redukční technologie. Rozšířili jsme jej následně na izolaci a práci s autochtonními národními vinnými kvasinkami, na mikropolutanty, biomethan či nakládání s kaly ČOV. V našem moderním Výzkumném centru mikrobiální biomasy pracujeme s vinařskými kvasinkami. Od vinařských kvasinek není daleko k těm, které pracují také při výrobě piva.

Nyní, po 18 letech vývoje EPS biotechnology se cítíme dospělými a chceme významně promluvit také v oblasti pivovarnictví. Díky špičkovému zázemí v podobě výzkumných týmů, světově zkušenému sládkovi a spolupráci s VÚPS budeme v novém pivovaru ROTOR vyrábět a nabízet mnoho zajímavých svrchně i spodně kvašených piv. pivovarJsme výzkumníky, nebojíme se experimentovat.

Název pivovaru ROTOR má spojitost s budoucností, pohybem vpřed, s nezastavitelnou silou pokroku. V Kunovicích je vždy něco, co světově letí. Můžeme se tedy názvem pivovaru opřít také o historii leteckého průmyslu, který zde má své nesmazatelné kořeny v podobě legendárních strojů L410, L200 Morava či Blaník.

Výstav piva chceme postupně zvyšovat tak, abychom zajistili piva pro náš prodej přímo z pivovaru a v rámci turistické sezóny na turistických trasách i bohatých regionálních kulturních akcích. Významně spolupracujeme s partnery z Dobrého piva (BARAN). Jsme připraveni vyrobit také vaše speciální firemní pivo!
Zdroj:Stránky Pivovaru Roter, 2020


Více na stránkách pivovaru