Historie a současnost pivovaru Bohemia Regent

"Chmelovina naše ta božskou má sílu, všechny nás rozehřívá k radostnému dílu"
Jen málokterý pivovar ve střední Evropě se může pochlubit takovou tradicí jako třeboňský pivovar, který byl založen roku 1379. Historicky nejstarší zařízení na výrobu piva zde vlastnila již v roce 1367 augustiniánská řeholní kanonie.

V archivních záznamech se toho roku připomíná pánev na hradě, na níž vařila vrchnost pivo pro vlastní potřebu a pronajímala ji za poplatek i měšťanům. pivovarTehdejší zařízení pivovaru bylo velmi skromné a primitivní.

V roce 1482 dává Vok z Rožmberka pivovar rozšířit a staví nové sklepy vedle zámku. Stoupající spotřebě piva však výroba nepostačuje a proto jsou v roce 1522 provedeny větší přestavby zámeckého pivovaru.

Další přestavba byla uskutečněna vlašskými staviteli r. 1560. Na sklonku 16. století se ocitá třeboňský pivovar mezi 19 rožmberskými pivovary s plánovanou výrobní kapacitou 100 várek ročně, tj. celkem asi 1896 hl.

Třeboňské pivo získávalo postupně na popularitě, starý hradní či zámecký pivovar kapacitně nevyhovoval a tak nový pivovar vznikal přestavbou a přístavbou dřívější rožmberské zbrojnice v místech mezi Svinenskou a Novohradskou branou, kde stojí dodnes. Se stavbou bylo započato v roce 1706 a pivovar byl dokončen italskými staviteli roku 1712. Svou dnešní podobu dostává pivovar až v druhé polovině 19. století, kdy byl zcela přestavěn a v roce 1886-1887 vystavuje na tehdejší dobu neobvyklé množství 50 000 hl piva.

Roku 1888 obdržel třeboňský pivovar na výstavě v Bruselu diplom od belgického krále za kvalitní pivo. Před rokem 1914 dosahuje výroba přes 100 000 hl piva. Po 1. světové válce nastává pokles výroby na polovinu, neboť odpadl vývoz do Vídně.

Pivovar Regent v zahraničí
Jak šla léta, sláva třeboňského piva přerůstala i do zahraničí. Již na začátku 20. století měl dnešní pivovar Regent své sklady nejen v Praze a Brně, ale i ve Vídni, Štýrském Hradci a Lvově. Železniční zásilky byly expedovány i do mnoha evropských zemí včetně částí Rakousko-Uherské monarchie. pivovarMnohá další léta včetně 1. a 2. světové války však dřívějšímu rozvoji tak nepřála.

V době předmnichovské republiky výroba piva kolísá, nejvyšší výroba je zaznamenána v roce 1929, v období konjunktury a činí 65 000 hl. Potom následuje pokles a v době mnichovské zrady činí 43 000 hl. Ve válečných letech výroba pronikavě klesá a počátkem roku 1945 byla zastavena úplně. Výroba byla obnovena až na sklonku roku 1945, kdy se znovu začíná vařit pivo, tentokráte ještě slabé čtyřstupňové.

Až do konce války byl pivovar schwarzenberským vlastnictvím. Po přechodném období v osvobozené republice, kdy byl pod národní správou, přechází jako závod do Jihočeských pivovarů se sídlem v Českých Budějovicích. Samostatnou érou je krátké období od roku 1953 do června 1955, kdy byl utvořen n.p. Třeboňské pivovary se závody Třeboň, Tábor a Jindř. Hradec. Od 1. ledna 1989 byl pivovar součástí s.p. Pivovary České Budějovice a po privatizaci v roce 1992 je pivovar součástí a.s. Jihočeské pivovary.

V roce 1999 se akcionáři rozhodli pivovar Regent prodat. V srpnu 2000 byl pivovar prodán akciové společnosti Bohemia Regent.

Původ názvu Regent
Obchodní název pivovaru Regent je inspirován historickou postavou rytíře Jakuba Krčína z Jelčan (1533-1604), který byl zpočátku rožmberským úředníkem a posléze regentem obrovského dominia pana Viléma z Rožmberka, nekorunovaného krále celého českého království.

Krčín byl vynikajícím stavitelem monumentálních jihočeských rybníků i hospodářských budov a předním ekonomem českého feudálního velkostatku vůbec. pivovarPostava regenta Jakuba Krčína je opředena i řadou lidových pověstí. Podle jedné z nich přijíždívá o půlnoci na vozíku taženém dvěma kocoury úžinou mezi rybníky Rožmberkem a Kaňovem, které vybudoval pro pana Viléma, a hrozně běduje, neboť prý ani po smrti nemá pokoje. Za svého života údajně zacházel s poddanými velice tvrdě a jeden z nich ho před svou smrtí proklel. Jiná pověst vypráví, že část jeho umělého kanálu Zlaté stoky přes les Hradeček nad Třeboní s ním z těchže důvodů oral čert. Krčín byl zapřažen silnými řetězy do pluhu. Když potom, zmítaje se pod ranami čertova biče, jeden článek z řetězu ztratil, vyrostl z něho za čas v onom místě obrovský dub. Dodnes se tomu místu říká "U dračího dubu". Přes všechny pověsti však zůstává faktem, že rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan se stal svým působením inspirátorem názvu třeboňského pivovaru a jím vyráběného piva, které také kdysi rád pil.
Zdroj:Stránky pivovaru Bohemia Regent, 2015


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky pivovaru Bohemia Regent

Kdy:celoročně, dle rozpisuObec:TřeboňZdroj:Pivovar Regent

O prohlídky pivovaru je mimořádný zájem, proto je pořádáme celoročně – v zimních měsících alespoň jednou denně, v létě pak až desetkrát za den. Věříme, že si z nabízených časů vyberete, pokud ne, jsme schopni pro skupinu větší než pět osob prohlídku domluvit i v jinou dobu.

Vstupenky lze zakoupit 10 minut před začátkem prohlídky na recepci pivovaru. Na denní prohlídku není rezervace nutná, u nočních prohlídek bychom přivítali, obzvláště pokud je vás víc než pět, kdybyste si termín zarezervovali předem telefonicky na tel: +420 777 357 090 nebo prostřednictvím rezervačního formuláře, abychom věděli, kolik průvodců máme připravit.

Aktualizováno: před 4 lety

Třeboňský pivovar Regent pořídí nový paster a plánuje modernizovat KEG linku

Publikováno:před rokemZdroj:Průmyslová automatizaceAutor:ČTK

Třeboňský pivovar Regent loni uvařil přes 63.000 hektolitrů, meziročně je to o 1000 hektolitrů více. Letos chce koupit nové tunelové pasterizační zařízení, výhledově chce také zmodernizovat linku na stáčení piva do sudů.

Kvůli dražším energiím a rostoucím nákladům loni dvakrát zdražil, dohromady o necelé dvě koruny. Loni zprovoznil plničku na stáčení do plechovek, ty se na výstavu podílely čtyřmi procenty. ČTK to řekl sládek Jaromír Čeleda.

"Rok byl pozitivní, i když se utlumil odběr od některých odběratelů. V tuzemsku nám dost snížily odběr velké řetězce. Myslím si, že je za tím tlak nadnárodních pivovarských skupin, jak jim ubývá prodej sudového piva, tak víc tlačí na lahvové. Přesto jsme se dostali přes 63.000 hektolitrů. Od nejslabšího covidového roku 2020 je každý rok malý nárůst (výstavu)," řekl sládek.

Stále stoupá prodej piva v plechovkách. Pivovar loni zprovoznil jejich plničku, do níž investoval osm milionů korun. Ročně tak stočí několik tisíc hektolitrů, hlavně speciálů.

Jako jiní hledal loni Regent cesty, jak snížit energetickou náročnost provozu. "Byl to jeden z důvodů, proč jsme přestěhovali většinu kanceláří do zadního traktu, kde byly volné prostory vedle laboratoře. Díky tomu se nám podařilo odstavit dva malé kotle na výrobu tepla. Snažili jsme se také zefektivnit stáčecí linky, aby běžely rovnoměrněji a neměly výkyvy v množství stočeného piva. Hledali jsme také možnosti, jak dělat víc procesů najednou, aby byla kotelna spuštěná kratší dobu," řekl sládek.

Rostly i další náklady. Slad meziročně zdražil o 60 procent, stoupla i cena oxidu uhličitého a dalších vstupních surovin. Pivovar proto loni dvakrát zdražil, dohromady o necelé dvě koruny. Letos chce pivovar koupit tunelový paster na lahvové a plechovkové pivo, za několik milionů korun. Postupně renovuje linku na stáčení do sudů, plánuje také nové řídicí a potrubní systémy.

V roce 2021 měl Regent tržby z prodeje výrobků a služeb 86,1 milionu korun a skončil v zisku po zdanění 2,4 milionu. Vyplývá to z účetní závěrky. Výsledky za loňský rok zatím pivovar nezveřejnil. Převážnou část výnosů tvoří český trh, dodávky malým řetězcům v jižních Čechách a na Vysočině. Pivovar loni vyvezl přes 25 procent produkce. Nejvíc do Polska, Itálie, Velké Británie, loni hodně rostl export do Bulharska, nového zákazníka získal pivovar v Estonsku.

Pivovar se zhruba 40 zaměstnanci patří společnosti Bohemia Regent ze skupiny Stasek. Třeboňský pivovar vznikl roku 1379. Před rokem 1914 vyráběl přes 100.000 hektolitrů ročně. Do konce druhé světové války patřil Schwarzenbergům. Poté přešel pod závod Jihočeské pivovary, z nějž se v roce 1992 stala akciová společnost. V srpnu 2000 koupila pivovar firma Bohemia Regent.

Třeboňský pivovar Regent zprovoznil linku na stáčení do plechovek

Publikováno:před 2 letyZdroj:Prumyslová automatizaceAutor:ČTK

Třeboňský pivovar Regent zprovoznil plničku na stáčení do plechovek. Investoval do ní osm milionů korun. Ročně tak stočí několik tisíc hektolitrů, hlavně speciálů. Je to jeho první plechovková linka, zatím si nechával stáčet externě. Pivo letos zdraží Regent o 50 haléřů až korunu na půllitru. Výstav měl loni lehce přes 60.000 hektolitrů, meziročně podobný, řekl dnes ČTK sládek Jaromír Čeleda.

Nová linka s kapacitou 3000 plechovek za hodinu byla zatím ve zkušebním provozu. Při jednom stáčení zvládne asi 100 hektolitrů. Pivovar ji umístil do prostoru lahvárenské linky a skladu. "Zaznamenali jsme zájem zákazníků o pivo v plechu. Skloubili jsme pasteraci lahvového a plechovkového piva v jednom stroji. Na lince budeme dělat malé, speciální šarže," řekl sládek. Velké objemy si nechá dál Regent stáčet externě.

Prodej v plechovkách tvoří čtyři procenta z výstavu. Regent zavádí edici speciálů v plechovkách pro každé ze čtyř ročních období. Již uvařil zimní ležák, na jaro chystá zelené bylinkové pivo. Na léto plánuje sládek méně alkoholické pivo pro cyklisty a vodáky, zvažuje i nové ochucené nealko. Již předloni začal pivovar díky pandemii víc prodávat deseti a dvacetilitrové sudy, které si lidé kupují domů, stoupá i prodej pětilitrových.

V nejbližší době zdraží Regent půllitr piva o padesátník až korunu na půllitru. "Náklady na některé suroviny rostou enormně, energie nemusím zmiňovat, nese to i tlak na mzdové náklady," řekl sládek. Kovy loni zdražily o vyšší desítky procent. Regent proto letos omezí investice. Do budoucna plánuje velkou skladovací halu v zadní části pivovaru, také nové řídicí a potrubní systémy.

Loni uvařil Regent přes 60.000 hektolitrů, podobně jako o rok dřív. "Ale proti roku 2019 to byl pořád velký pokles. Následky covidu byly stejné, ne-li horší než předloni," řekl Čeleda.

V roce 2020 měl Regent tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 85,6 milionu korun a skončil ve ztrátě po zdanění 1,6 milionu Kč. V Česku měl předloni 76 procent tržeb, vyplývá z výroční zprávy. Výsledky za loňský rok zatím pivovar nezveřejnil. Převážnou část výnosů tvoří český trh, dodávky malým řetězcům v jižních Čechách a na Vysočině. Největším odběratelem je síť Flop. Pivovar vyváží asi pětinu produkce. Nejvíc do Polska, Itálie, Velké Británie či Lotyšska. Loni mírně rostl prodej na Ukrajině, vypadly dodávky do Ruska a Běloruska. Zvyšuje se prodej nealkoholického piva a točeného citronového radleru.

Pivovar se zhruba 40 zaměstnanci patří společnosti Bohemia Regent ze skupiny Stasek. Třeboňský pivovar vznikl roku 1379. Před rokem 1914 vyráběl přes 100.000 hektolitrů ročně. Do konce druhé světové války patřil Schwarzenbergům. Poté přešel pod závod Jihočeské pivovary, z nějž se v roce 1992 stala akciová společnost. V srpnu 2000 koupila pivovar firma Bohemia Regent.

Třeboňský Regent zdraží sudové pivo, chystá nové druhy nealko piv

Publikováno:před 4 letyZdroj:Zemědělec.czAutor:Petra Vaňatová

Třeboňský pivovar Regent měl loni výstav téměř 73 000 hektolitrů, meziročně o necelých sedm procent nižší. V květnu po zhruba čtyřech letech zdraží sudové pivo, v průměru o korunu za půllitr. Letos chce připravit nové druhy nealko piv. Uvedl to sládek Jaromír Čeleda. Pivovar patří akciové společnosti Bohemia Regent ze skupiny Stasek.

Pivovar řeší i potíže související s opatřeními kolem nového typu koronaviru. Do Itálie vyváží ročně necelých 2000 hektolitrů. Má tam dva odběratele, v Turíně a Římě. Do Turína dovezl nedávno velkou dodávku, odpadla ale zásilka určená na jeden tamní festival. „Aktuální dopad je, že nebude zásobený náš odběratel v Římě. Itálie je významný trh, protože odběratelé jsou dlouhodobí a větší část je sudové pivo,“ řekl Čeleda.

Tržby pivovaru loni meziročně klesly o 3,7 milionu na 96,2 milionu Kč. Nižší výstav ovlivnilo rozhodnutí pivovaru, že nedodá pivo do dvou velkých obchodních řetězců. „Netlačili jsme se tam, kde se nám cena nezdála. Ale sudové pivo v tuzemsku i export byly plus minus stejné,“ řekl sládek.

Převážnou část výnosů tvoří český trh, dodávky obchodním řetězcům. Zásadní jsou podle Čeledy malé řetězce v jižních Čechách, na Vysočině a částečně na jižní Moravě, těm pivovar dodávky nesnížil.
Letos chce Regent nabídnout nová nealko piva. „Lidé hledají méně alkoholové varianty a nealkoholové, zejména v létě. Mám teď v plánu udělat prototypy malinové limonády, s přídavkem vinného moštu. A pokukuji po slabším pivu než desítka, pro cyklisty do veder: vím, že sám nemám chuť dát si jedenáctku, dvanáctku někde na čepu, když jedu ve vedru na kole,“ řekl sládek. Regent již nabízí například nealko s citronovou příchutí.

Pivovar Regent zvýšil výstav a připravuje investice do lahvárny i sudárny

Publikováno:před 6 letyZdroj:Průmyslová automatizace

Třeboňský pivovar Regent měl loni výstav přes 77.500 hektolitrů, meziročně téměř o 1000 hektolitrů vyšší. Výstav roste posledních pět let. Loni pivovar se 45 zaměstnanci začal prodávat i plechovkové pivo. Investovat bude letos Regent deset milionů Kč do lahvárny i sudárny. ČTK to řekl sládek Jaromír Čeleda. Pivovar patří akciové společnosti Bohemia Regent ze skupiny Stasek.

"Jsem s výstavem spokojený, byl tam nárůst, což je v dnešní těžké době na tuzemském trhu velmi pozitivní. Plánovali jsme nárůst vyšší, ale situace to neumožnila, ať už EET nebo protikuřácký zákon, celkově lobby ze strany vlády a vedení státu, který, byť si to nemyslí, bojuje proti fenoménu česká hospoda," řekl Čeleda, jenž dělá v Regentu sládka 14 let. Loni v létě zavedl pivovar prodej v plechovkách, zatím tvoří pod jedno procento výstavu, pivo stáčí do plechu externě. Majitel pivovaru Ferdinand Stasek zvažuje, že koupí malou poloautomatickou plničku.

Sládek míní, že podíl piva v plechovkách bude růst, sudového ubývat. Tržby pivovaru loni stouply o čtyři procenta, nárůst je podle Čeledy přes 3,5 milionu korun. Číslo neuvedl. Tržby z prodeje výrobků a služeb byly v roce 2016 96,3 milionu korun, zisk před zdaněním 6,28 milionu Kč.

Více než 30 procenty se na výstavu podílí sudové pivo. Část tvoří i cisterny, jež Regent vozí do Anglie dvěma velkoodběratelům, kteří si pivo sami stáčí do sudů či lahví: jedním je pivovar, který si doplnil nabídku piv 'ale' o staročeský ležák Regent, druhým řetězec Marks and Spencer. Převážnou část výnosů tvoří tuzemský trh, dodávky řetězcům Kaufland, Tesco, firmám jako Jednota, Coop, Flop a do distribučních skladů. Loni začal Regent spolupracovat s Normou, je i v části pražských Globusů.

Každý rok roste export, loni šla do zahraničí čtvrtina produkce. Pivovar nejvíce vyváží do Polska, Itálie a Velké Británie, dále do dalších evropských zemí, do Číny, Ruska, USA a Vietnamu. "Loni byl nárůst na polské straně, narůstalo Slovensko a Rusko. Chystáme Thajsko, Francii, rozbíhá se Švédsko, loni začali Slovinci," řekl sládek.

Regent nabízí 12 druhů piv, v Třeboni vede pětiprocentní ležák, v kempech polotmavý třináctistupňový Petr Vok. Loňskými novinkami byly IPA z amerických aromatických chmelů a velikonoční pivo z bylinek. Pivovar má 45 zaměstnanců. "Loni ti, kteří si to zasloužili, dostali přidáno víc než deset procent," řekl Čeleda.

Třeboňský pivovar byl založen roku 1379. Před rokem 1914 vyráběl přes 100.000 hektolitrů. Do konce druhé světové války patřil Schwarzenbergům. Poté přešel pod závod Jihočeské pivovary, z nějž se v roce 1992 stala akciová společnost. V srpnu 2000 koupila pivovar firma Bohemia Regent. Patří do skupiny Stasek, pod niž dále spadají firmy Skloform, České sklo a porcelán SF i zdravotnické zařízení Salvus v Suchdole nad Lužnicí.

To tu ještě nebylo! Speciální pivní edice Má vlast myslí také na Ostravu

Publikováno:před 7 letyZdroj:Moravskoslezský deníkAutor:Radek Luksza

„Jde o jedinečnou příležitost přiblížit historii a krásu našich měst prostřednictvím nejoblíbenějšího moku české země," říká Magdalena Wernerová

Ostravským patriotům se dostalo povzbuzení takřka z opačného konce republiky.

Třeboňský pivovar Bohemia Regent uvedl na trh originální a časem bezesporu i sběratelsky zajímavé třetinkových lahví s vyobrazením panoramat českých měst, včetně moravskoslezské metropole.

„Jde o jedinečnou příležitost přiblížit historii a krásu našich měst prostřednictvím nejoblíbenějšího moku české země. Věříme, že osloví našince i zahraniční turisty," uvedla obchodní zástupkyně pivovaru Magdalena Wernerová. V edici pojmenované příhodně Má vlast se tedy na lahvích kromě Ostravy objevily Praha, Brno, Olomouc, Liberec, Zlín, Jihlava, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Karlovy Vary, České Budějovice, Pardubice. „Města dominující v jednotlivých krajích doplňuje také ztvárnění pivovaru v Třeboni," upřesnila Wernerová.

Pivovar do těchto třetinek začal stáčet více značek svého portfolia od světlého ležáku až po speciály v čele s Knížetem s obsahem alkoholu 7,2 procenta. „Velmi kladné reakce přicházejí na tento nápad od návštěvníků našeho města i zahraničních obchodních partnerů," poznamenala Wernerová s tím, že jako bonus doplnili edici Má vlast takzvaným systémem twist-off. To znamená, že k otevření lahve stačí pootočit uzávěrem, není potřeba klasického otvíráku.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.24.03.2023 11:195