Historie a současnost Panského pivovaru v Paskově

První písemné zmínky o pivovaru v Paskově se objevily již ve 13. století. V Paskově již tehdy měla stát tvrz, dvůr, mlýn a palírna s pivovarem. Důležitým milníkem pro paskovský pivovar byl r. 1517, ve kterém byla mezi šlechtou a královskými městy uzavřena Svatováclavská smlouva, na základě které šlechta přiznala zástupcům měst právo třetího hlasu na zemských sněmech. pivovarNa oplátku města zase přiznala šlechtě právo na vaření piva a jinou hospodářskou činnost.

V Paskově byl založen pivovar jako panský již rok následující, tedy v r. 1518. V kronice Paskova je první zmínka o pivovaru a panské hospodě v Paskově z r. 1525. Název pivovaru přímo jako Panský pivovar Paskov (v Paskově) se však v písemnostech objevuje až později, a to v r. 1537, kdy paskovské panství držel Jan z Kadaně.

V tomto období mohlo být v Paskovském panství přibližně 1000 obyvatel, kteří prostřednictvím pivovaru notně přispívali do panské pokladny, jelikož měli povinnost odběru piva, např. při svatbách.

Tehdejší pivovar zásoboval i další obce, které v té tobě byly součástí paskovského panství, a to Hrabovou, Hrabůvku, Novou Bělou, Krmelín a Žabeň. V kronice Paskova je údaj, že v r. 1525 zde bylo 50 příbytků. pivovarPokud v každém žilo cca 10 osob, celkový počet obyvatel Paskovského panství se mohl blížit číslu 500. V publikaci J. Stibora „Dějiny Krmelína“ se píše: „V šesti obcích panství (paskovského) se ročně vyšenkovalo 150 beček piva a předpokládaný příjem činil 1 000 rýnských zlatých. Při každém obnovení obecní rady museli krmelínští radní povinně pohostit obec dvěma vědry piva. Dokonce ke každé svatební veselce museli svatebčané koupit až 4 vědra piva. Bečka obsahovala cca 227 l. Výstav našeho paskovského pivovaru tedy byl 34 050 l piva. Tehdejší pivo bylo nízkoalkoholické, v dnešní době by tomu odpovídala sedmička.

V 17. století se pak v Paskově začal pěstovat chmel. Chmelnice se rozprostírala kolem mlýnského náhonu v místě zvaném Štěpnice. Chmele bylo dostatek pro pivovar, ale i na vývoz. Později byl areál pivovaru několikrát přestavován a modernizován. Dne 5. dubna 1880 byl areál pivovaru zničen rozsáhlým požárem. Téhož roku byl pivovar opraven a přestavěn. V roce 1894 byla k budově pivovaru přistavěna sladovna.

Vrcholu rozvoje dosáhlo paskovské pivovarnictví koncem 19. století. Výstav piva dosáhl v letech 1898/99 cca 13 tisíc hl. V paskovském pivovaru se vařilo vynikající pivo pod značkou A la Pils. Tato značka se nakonec stala pivovarpředmětem soudního sporu mezi plzeňským pivovarem a majitelem paskovského velkostatku. Soud skončil vítezstvím paskovského pivovaru, kterému bylo s ohledem na vynikající vlastnosti piva ponecháno právo značku A la Pils používat.

Pivo v paskovském pivovaru se vařilo dále i po jeho vykoupení od hraběte Saint Genois, a s vařením se přestalo až krátce před první světovou válkou (r. 1913). Poté byla výroba piva v Paskově na více než 100 let ukončena. Objekt pivovaru pak dál sloužil již jen jako sladovna. Po válce byl v r. 1927 bývalý pivovar a palírna odprodány šlechtickým majitelem JUDr. Otto Stolberg - Stolbergem konkurenčnímu pivovaru v Moravské Ostravě, současnému Ostravaru, který přeměnil bývalý pivovar na sklady a sýpku. Po 2. světové válce bylo přistoupeno k částečné demolici budov pivovaru (r. 1955), např. byl zbourán komín. Současně byla zahájena výstavba nového bytového domu o 12 bytech, který vznikl na místě bývalé sladovny. Zbylé budovy pivovaru byly poté buď nevyužité a chátraly anebo byly částečně využívané drobnými firmami, a to nadále jako sklady, např. ovoce a zeleniny.

Na konci r. 2017 byla budova pivovaru odkoupena současným majitelem, který zde bez znalosti historie budovy plánoval založit pivovar. Shodou okolností se nedlouho poté dozvěděl, že budova v minulosti jako pivovar skutečně sloužila. Po více než 105 letech se tak v poslední z budov bývalého paskovského pivovaru opět vaří pivo, a to zejména v jeho přední části. Stále však probíhají práce na zbylých částech budovy, ve kterých by chtěl majitel časem vytvořit restauraci, pivní lázně a penzion. Tak Dej Bůh Štěstí!
Zdroj:Stránky Panského pivovaru, 2019


Více na stránkách pivovaru

Panský pivovar v Paskově

Kdy:20.10.2020do:CovidObec:PaskovZdroj:Pivovar v Paskově

POKRAČUJEME V ROZVOZU NAŠEHO PIVA. Pivo Vám zdarma dovezeme při minimálním odběru šesti 1,5L lahví, a to v pátek po 16 hodině
Rozvoz zdarma platí v okruhu do 15 km od pivovaru. Mimo tento okruh zavezeme po domluvě nebo při větší objednávce (zkuste objednávku spojit třeba se sousedy). Objednávky na rozvoz přijímáme na emailu pivovarpaskov@seznam.cz i přes zprávy na FB.
Vždy napište své jméno, telefon, adresu, kam budete chtít pivo doručit, počet a druh piva.
O platby Vás prosíme předem, a to na bankovní účet č. 2601125895/2010

Jenom to spustit! Do obnovy pivovaru v Paskově se dala celá rodina

Publikováno:před rokemZdroj:Magazín PatriotAutor:Tomáš Svoboda

Dalším novým místem na Pivní mapě Moravskoslezského kraje bude již brzy Paskov. V historické tradici vaření „panského“ piva tam chce pokračovat rodina Burešových. Tátovi Zbyňkovi s obnovou pivovaru pomáhají synové Václav a Zbyněk i dcera Klára.

Jako správní nadšenci měli plán na stavbu vlastního pivovaru už „dávno“ v šuplíku. Reálnější obrysy ovšem začal dostávat poté, co na Nádražní ulici v Paskově objevili opuštěný průmyslový areál.

Když jej v roce 2017 koupili, věděli o jeho minulosti málo. Na první pohled bylo zřejmé hlavně to, že objekt, který sloužil několik desítek let jako sklad, dostal od předchozích majitelů pořádně zabrat.

„Budova se nám přesto líbila. Ale až když jsme ji koupili, dozvěděli jsme se od místních, že pivovar už tam kdysi byl. Tak jsme si řekli, že jdeme správnou cestou a že opravdu máme tradici vaření piva obnovit,“ říká Zbyněk Bureš starší.

Následně se jim podařilo zjistit, že první písemná zmínka o objektu pivovaru v Paskově se datuje do roku 1518. V dalších staletích byl pivovar různě přestavován a nakonec fungoval až do roku 1913.

Posléze jej hrabě Otto Stolberg, kterému patřilo celé panství včetně nedalekého zámku, prodal konkurenčnímu pivovaru v Moravské Ostravě. To byl předchůdce dnešního Ostravaru, který areál přeměnil v sýpku a sklady.

Z bývalého pivovaru, ke kterému údajně patřila i palírna, zbyla jen část především kvůli demolici v 50. letech a výstavbě sousedního bytového domu. V dochovaném objektu noví majitelé našli už jen pár dobových pivních lahví a podle senzibila tam s nimi „bydlí“ i dvě neznámé duše.

„K pivovaru patřily i další objekty jako kanceláře a sladovna. Zjistili jsme také, že kolem Ostravice byly chmelnice a že se z Paskova chmel vyvážel. Ve své době to byl jeden z největších pivovarů v okolí s výstavem 36 tisíc hektolitrů,“ pokračuje hlava rodiny.

V obnoveném Panském pivovaru se chtějí dostat na roční výstav kolem 2 tisíc hektolitrů, což je ve srovnání s historií jen zlomek. Mezi současnými minipivovary ovšem budou patřit k těm větším.

Do objektu, který zvenčí působí nenápadně, ale uvnitř skrývá prostorné místnosti s vysokými klenbovými stropy, už nainstalovali kompletní pivovarskou technologii. Varna má kapacitu tisíc litrů a každý z osmi ležáckých tanků pojme dva tisíce litrů piva.

S rekonstrukcí prostor začali loni v lednu a doteď pobaveně vzpomínají na to, jak jim dodavatel technologie slíbil, že vařit budou v květnu. Jen zapomněl upřesnit, kterého roku.

„Řešili jsme různé problémy s dodacími lhůtami a potom i požadavky úřadů. Kvůli tomu se termín dokončení prodlužuje, ale věříme, že teď na jaře už všechno klapne a že před létem začneme vařit,“ přeje si Václav Bureš.

(Nejen) místní už se těší
Cílem nového pivovárku je přivést na trh regionální značku s tradicí a originálním příběhem. Vařit chtějí stabilně čtyři druhy piva, především klasické ležáky, a k tomu během roku sezónní speciály.

Sládkem bude nejstarší z rodiny Burešů. Pan Zbyněk si doplnil vzdělání i praxi v pivovarské škole, aby rozšířil své zkušenosti z domácího vaření.

„Na začátku jsme si říkali, že postavíme pivovar, uvaříme pivo a bude nám fajn. Realita je ale trochu jiná. Ruce máme vytahané až na zem a bojujeme na všech frontách,“ pousměje se jeden z našich průvodců s tím, že v pivovaru využívá nejen svoji profesi elektrikáře, ale zvládá i další řemesla.

Zatímco teď stíhá ještě také práci v domovské Ostravě v oblasti dopravního značení, časem bude prioritou výhradně pivovar.

S jakým očekáváním vstoupí na trh minipivovarů, kterých je v kraji více než čtyřicet? „Vnímáme, že laťka je v regionu celkem vysoko, ale nevím, zda je na trhu konkurence. Spíše si myslím, že lidé si navzájem vyměňují zkušenosti a že prostor pro nové pivovary pořád je,“ odpovídá pan Zbyněk.

Dosavadní ohlasy lidí naznačují, že nový pivovar v Paskově bude vítaným zpestřením. Lehce dostupný bude nejen pro místní, ale i pro cyklisty z frekventované trasy podél řeky Ostravice.

„Už teď sledujeme, že se lidé z okolí těší. Obnovit pivovar je pro nás závazek. Věříme, že výsledek bude stát za to a že se toho zhostíme se ctí,“ dodává na závěr Václav Bureš.

Tak „Dej Bůh štěstí!“ a u piva zase někdy na viděnou.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.22.03.2019 06:161