Historie a současnost Pivovaru Ovipistán

Pivovar Ovipistán vznikl v roce 2009 jako domácí pivovar v Republice Ovipistán. V současné době funguje na bázi létajícího pivovaru. Podle naší receptury a z našich surovin vaříme ve spřátelených pivovarech. Konkrétní pivovar, kde bylo pivo uvařeno uvádíme u konkrétní várky piva. Dalším krokem ve vývoji pivovaru bude stavba vlastní technologie.

HISTORIE
V druhé polovině první dekády 21. století se skupina přátel ve vedení Reubliky Ovipistán rozhodla založit vlastní pivovar. Nejdříve bylo nutné nabrat zkušenosti z praxe. Několik mezinárodních delegací našich budoucích pivovarodborníku vyrazilo do pivovarů fungujících na území našeho zahraničního souseda v České republice, který dodával naší republice většinu z celkového objemu u nás spotřebovaných piv. Na těchto cestách se naši specialisté seznamovali s technologií vaření piva českého typu. Vysoká škola chemicko technologická v Praze nám dodala přesný postup výroby piva vhodný pro pivovar naší velikosti.

V létě roku 2009 bylo rozhodnuto na nejvyšší vládní úrovni o založení pivovaru. Datum spuštění provozu a vyrobení první várky bylo stanoveno na 17. říjen 2009. Tento termín byl dodržen, a tak se jedné říjnové soboty rozběhla výroba v prvním domácím ovipistánském pivovaru, jenž byl nazván Pivovar Ovipistán.

V prvním roce fungování pivovaru byla vyrobena pouze jedna várka o objemu 15 litrů. Většina tohoto množství byla zkonzumována samotnými zakladateli pivovaru a jejich rodinami.

V průběhu let se naši sládci (president a premiér naší vlasti) zdokonalovali ve výrobě piva na domácí varně. Jejich státním úkolem bylo sestavit a vyladit recepturu na světlý ležák plzeňského pivovartypu President, aby bylo možné navýšit kapacitu pivovaru do produkčních rozměrů. Tento úkol byl splněn v první pětiletce a jako vedlejší produkt testování vznikly i další typy Ovipistánského piva: První dáma, Bojdaš a Březňák.

Začátkem desátých let se o našem pivovaru začalo mluvit i v sousední České republice, kde naše pivo získalo značný věhlas.
Z tohoto důvodu rozhodla v roce 2015 vláda Republiky Ovipistán o založení nadnárodní společnosti s ručením omezeným PIVOVAR OVIPISTÁN s.r.o. Tímto krokem byla definována právní forma našeho pivovaru vůči České republice. Od té doby funguje Pivovar Ovipistán v České republice na bází létajícího pivovaru. 3. 12. 2015 byla firma Pivovar Ovipistán s.r.o. zapsána do Obchodního rejstříku v České republice.
Zdroj:Stránky Pivovaru Ovipistán, 2019


Pivovar Ovipistán je prvním, jediným a posledním národním pivovarem v Republice Ovipistán. Republika Ovipistán vznikla ve východních Čechách a později zakořenila v obci Ledce, kde vybudovala exportní pivovar. Pivovar se zaměřuje především na hořká spodně kvašená piva. Původ pivovaru sahá k mělkým, ale pevným kořenům Republiky Ovipistán.
pivovar
TECHNOLOGIE
Třínádobová varna 10 hl - rmutomladinová pánev s parním ohřevem, scezovací káď a vířivá káď. Otevřené kvasné kádě (2 x 20 hl a 1 x 10 hl). Cylindrokónický tank (1 x 20 hl). Ležácké tanky (10 x 20 hl a 4 x 10 hl). Technologie pochází z Čínské lidové republiky. Původně jsme uvažovali o dodávce z České republiky, ale v této zemi nebyly zrovna dostatečné výrobní kapacity, a tak jsme technologii nakonec pořídili ve státě, který je v abecedě hned vedle.
pivovar
SUROVINY
Piva vaříme pouze ze zahraničních surovin, které jsou do Republiky Ovipistán importovány především z České republiky. Našimi dvorními dodavateli sladu jsou česká sladovna Klusáček z Kounic u Českého Brodu a německá sladovna Weyermann z bavorského Bambergu. Chmel na ovipistánský ležák odebíráme rovněž z České republiky od žateckých chmelařů. Voda k výrobě ovipistánského piva pochází z prameniště Litá ve východních Čechách.
pivovar
EXPORT
Ovipistánské pivo je vyráběno především pro občany Republiky Ovipistán, ale zahraničním návštěvníkům naše piva zachutnala natolik, že jsme se rozhodli naše pivo vyvážet i do okolních států, především do České republiky.
pivovar
LEŽÁK
Základním pivem Republiky Ovipistán je ovipistánský ležák, který charakterově vychází z ležáku českého, ale je hořčejší. Náš president nebyl spokojen s chutí globalizovaného tradičního ležáku z České republiky, a tak se rozhodl založit národní pivovar Republiky Ovipistán, který bude vařit pivo dle jeho chuti.
pivovar
DOMOV
V krásné přírodě Ledeckých borů objevili naši prospektoři starou vesnickou nefunkční hospodu, která si díky své bohaté historii nezasloužila zaniknout, a proto se naše strana a vláda rozhodly jí vdechnout nový život a umístit zde náš národní pivovar.
pivovar
LIDÉ
Základní myšlenkou Republiky Ovipistán je sdružovat přátele. Pivovar Ovipistán tuto krásnou myšlenku podporuje, a to nejen u nás, ale i napříč všemi státy.

Zdroj:Stránky Pivovaru Ovipistán, 2020


Více na stránkách pivovaru

Architekt + matematický inženýr + politolog = pivovar Ovipistán v Ledcích

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Rozhlas.czAutor:Jana Kudyvejsová

V seriálu Srdce kraje představujeme ve spolupráci s Regionální Agrární komorou Královéhradeckého kraje pivovar Ovipistán se sídlem v Ledcích na Rychnovsku. Ovipistán - zkuste číst pozpátku! Pivovar provozují tři spolužáci ze střední školy: Viktor Johanis, Pavel Karásek a Michal Marek. Ještě předtím ale založili recesistickou republiku Ovipistán.

A jak vysvětluje název jeden z majitelů Viktor Johanis? „Je to vlastně pivo pozpátku a -istán znamená ve staroperštině: kde je dobře... kde je doma. Až po letech jsme zjistili, že když na konci vyměníte D za písmeno N, pozpátku se to čte jako: dát si pivo.“

První pivo vařili v hrnci
Název Ovipistán pak spolužáci použili pro svou firmu. Rádi si totiž dali pivo, ale často komentovali jeho kvalitu. Až jim někdo řekl, ať si ho tedy uvaří sami a oni to opravdu zkusili.

První várku uvařili doma v hrnci. Vydařila se, pivo chutnalo i známým, o další várky byl zájem, a tak vznikl nápad zkusit vybudovat pivovar.

Architekt + matematický inženýr + politolog = pivovar
Když se tři spolužáci ze střední školy rozhodli, že opravdu budou vařit pivo, opustili svá původní zaměstnání a koupili bývalou hospodu v Ledcích na Rychnovsku. Tam, kde býval taneční sál, je v současné době varna, takže už se tam netančí. Místní ale můžou přijít pár dní v týdnu posedět do výčepu, na což si docela dobře zvykli a nové majitele přijali přátelsky.

Pivovar Ovipistán se zaměřuje především na hořká spodně kvašená piva. Zpracovává český chmel, ale testuje i zahraniční. Ten dodává pivu ovocný, někdy až citrusový nádech.

Dá se v současné době uživit výrobou piva?
Samotná vesnická hospoda by ale k uživení nebyla. Pivovar proto rozváží pivo po celé republice.

„Zatím se daří, Češi mají pivo rádi a chodí na něj. Za tři roky, co jsme na trhu, se nám daří získávat klienty,“ říká Viktor Johanis.

Ochutnávky jsou povinné
Kontrola kvality musí být, ale u piva je to jiné než u vína. Víno degustátoři můžou poválet na jazyku a vyplivnout, kdežto pivem je potřeba naplnit celá ústa, aby se naplnily i chuťové pohárky a pak se musí spolknout, aby se prověřila kvalita.

Stačí se napít ze zhruba jedné deci piva. Spolumajitelé se proto vždycky musí předem dohodnout, kdo ten den bude řídit domů.

Projekt minipivovaru z dílny studia endEmit vznikl na základě modelu budovy

Publikováno:před 3 letyZdroj:Earch.cz

Uprostřed malé obce Ledce v Královéhradeckém kraji stojí od konce 19. století hostinec, který nebyl poslední roky využíván a chátral. Skupina nadšenců v čele s architektem Viktorem Johanisem z architektonického studia endEmit se před lety rozhodla stavbu zakoupit, opravit a vrátit jí částečně i její původní účel. „Aby vesnická hospoda mohla dnes fungovat, musí být doplněna další funkcí, která zajistí rentabilitu provozu, a proto jsme zde umístili produkční minipivovar s občasným výčepem. Pivovar se zaměřuje kromě výroby i na prodej piva do jiných hospod, restaurací a obchodů," vysvětluje Viktor Johanis.

Rekonstrukce původního hostince
Snahou architektonického týmu bylo, aby si původní objekt hostince zachoval svůj historický charakter. Bývalý hostinec tvoří přízemní budova se sedlovou střechou a se symetricky členěným průčelím. V první etapě výstavby se autoři zaměřili především na vnitřní prostory, které byly upraveny pro potřeby technologie minipivovaru. Byly zrušeny nenosné příčky a v obvodových stěnách vznikly nové otvory pro stěhování technologie, zásobování nového provozu a expedici piva.

Původní hostinec se skládal ze dvou částí rozdělených středovou chodbou, vlevo od chodby býval sál a vpravo restaurace s kuchyní. V rámci rekonstrukce se bývalý sál proměnil ve varnu a občasný výčep s posezením, v druhé části se nově nachází chladné hospodářství pivovaru – spilka a ležácký sklep.

Specifické požadavky na materiály a technologie
Nová funkční náplň v podobě produkčního minipivovaru s sebou přinesla i specifické požadavky na povrchové materiály a také technologie. Veškeré rozvody byly proto vybudovány nově. Každá místnost má spádovanou podlahu s novou čedičovou dlažbou a podlahové kanalizační vpusti. Rozvody vody a plynu nechali projektanti vedené jako přiznané při povrchu stěn. Stejným způsobem řešili i silnoproudé i slaboproudé rozvody elektriky, které jsou uloženy v drátěných žlabech. Jednu z výhod přiznaných rozvodů představuje i možnost jejich jednoduchého doplnění či rozšíření v závislosti na měnících se požadavcích provozu.

Využití BIM pro celý životní cyklus budovy
Projekt zpracovali architekti kompletně pomocí informačního modelu budovy, který byl používán jak v průběhu výstavby, tak finálně pro vytvoření modelu skutečného provedení.

„Projektováním v BIMu se zabýváme již od roku 2005, ale nikdy se nám nepodařilo pomocí informačního modelu budovy obsáhnout celý její životní cyklus, tj. projekt, výstavbu i správu. Když jsme se rozhodli postavit si vlastní pivovar, chtěli jsme zkusit použít BIM na vše," zdůvodňuje přístup ke zpracování projektu Viktor Johanis.

Pivovar je především o složitých rozvodech technického zařízení. Při zpracování projektu požadovali architekti po zpracovatelích jednotlivých profesí BIM model. V případě, že specialité prostorovým modelem nedisponovali, zpracovali autoři model na základě 2D výkresů sami tak, aby byl celkový model kompletní. V prvních fázích sloužil model především pro prostorovou koordinaci. Technologický celek pro výrobu piva byl vyroben v Číně, což obnášelo specifický způsob komunikace a koordinace. „Od dodavatele jsme v průběhu návrhu dostávali 3D modely technologie pro prostorovou koordinaci a zpětnou úpravu výrobních výkresů, aby bylo možné technologii umístit do stávající budovy. Model byl kompletně zpracován v ArchiCADu. Je pro nás těžko představitelné, že by koordinace výroby technologie v zahraničí mohla vůbec probíhat jinak než ve 3D," doplňuje Johanis.

Testování různých postupů
Při zpracování modelu testovali architekti i různé postupy. Na rozvodech vody a kanalizace vyzkoušeli dva přístupy. Kanalizaci vymodelovali detailně pomocí knihovních prvků, přímo od výrobce potrubí. Rozvody vody naopak vynesli projektanti zjednodušeně pomocí vlastního GDL prvku, kde byly jednotlivé armatury nahrazeny základními tělesy, ve kterých byla uložena detailní informace o konkrétním prvku. Oba postupy následně vyhodnotili jako funkční s tím rozdílem, že první přístup klade větší nároky na hardwarové vybavení.

Využití BIM modelu při výstavbě
Veškeré výkazy, objednávky materiálu a prací jsme vytvářeli z databáze BIM modelu, kde byly jednotlivé prvky detailně zpracovány.

Pro výstavbu používali architekti mimo klasických tištěných výkresů, jejichž počet jsme se snažili snížit na minimum, počítač s živým modelem, který průběžně upravovali a zanášeli do něj veškeré změny. Díky tomu disponovali na konci výstavby aktuálním modelem skutečného provedení.

Přínos metodiky BIM
„Zpracování kompletního BIM modelu hodnotíme velmi pozitivně. Největší přínos přinesla prostorová koordinace složitých technologických rozvodů, která nám pomohla snížit chybovost projektu. Velmi kladně hodnotíme také generované výkazy výměr materiálu, které nám pomohly s šetřením nákladů na stavbu," shrnuje Johanis.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.09.12.2023 12:392