Historie a současnost Pivovaru Ovipistán

Pivovar Ovipistán vznikl v roce 2009 jako domácí pivovar v Republice Ovipistán. V současné době funguje na bázi létajícího pivovaru. Podle naší receptury a z našich surovin vaříme ve spřátelených pivovarech. Konkrétní pivovar, kde bylo pivo uvařeno uvádíme u konkrétní várky piva. Dalším krokem ve vývoji pivovaru bude stavba vlastní technologie.

HISTORIE
V druhé polovině první dekády 21. století se skupina přátel ve vedení Reubliky Ovipistán rozhodla založit vlastní pivovar. Nejdříve bylo nutné nabrat zkušenosti z praxe. Několik mezinárodních delegací našich budoucích pivovarodborníku vyrazilo do pivovarů fungujících na území našeho zahraničního souseda v České republice, který dodával naší republice většinu z celkového objemu u nás spotřebovaných piv. Na těchto cestách se naši specialisté seznamovali s technologií vaření piva českého typu. Vysoká škola chemicko technologická v Praze nám dodala přesný postup výroby piva vhodný pro pivovar naší velikosti.

V létě roku 2009 bylo rozhodnuto na nejvyšší vládní úrovni o založení pivovaru. Datum spuštění provozu a vyrobení první várky bylo stanoveno na 17. říjen 2009. Tento termín byl dodržen, a tak se jedné říjnové soboty rozběhla výroba v prvním domácím ovipistánském pivovaru, jenž byl nazván Pivovar Ovipistán.

V prvním roce fungování pivovaru byla vyrobena pouze jedna várka o objemu 15 litrů. Většina tohoto množství byla zkonzumována samotnými zakladateli pivovaru a jejich rodinami.

V průběhu let se naši sládci (president a premiér naší vlasti) zdokonalovali ve výrobě piva na domácí varně. Jejich státním úkolem bylo sestavit a vyladit recepturu na světlý ležák plzeňského pivovartypu President, aby bylo možné navýšit kapacitu pivovaru do produkčních rozměrů. Tento úkol byl splněn v první pětiletce a jako vedlejší produkt testování vznikly i další typy Ovipistánského piva: První dáma, Bojdaš a Březňák.

Začátkem desátých let se o našem pivovaru začalo mluvit i v sousední České republice, kde naše pivo získalo značný věhlas.
Z tohoto důvodu rozhodla v roce 2015 vláda Republiky Ovipistán o založení nadnárodní společnosti s ručením omezeným PIVOVAR OVIPISTÁN s.r.o. Tímto krokem byla definována právní forma našeho pivovaru vůči České republice. Od té doby funguje Pivovar Ovipistán v České republice na bází létajícího pivovaru. 3. 12. 2015 byla firma Pivovar Ovipistán s.r.o. zapsána do Obchodního rejstříku v České republice.
Zdroj:Stránky Pivovaru Ovipistán, 2019


Více na stránkách pivovaru