Historie a současnost pivovaru Mazaný Lišák

Létající pivovar Mazaný Lišák se vyvinul z kratochvíle skupiny pěti dlouholetých kamarádů. První nesmělé pivovarské pokusy se odehrály na přelomu let 2013 a 2014. Použité vybavení i naše znalosti ani zdaleka nenasvědčovaly tomu, že bychom mohli produkovat něco i zdánlivě poživatelného. Přesto hned první var přinesl nečekaný úspěch, který nás motivoval k prohlubování pivovarských znalostí a k vybudování adekvátní varny umožňující produkovat trvale kvalitní pivo.

Po několika měsících plánování varny a zušlechťování prostor jsme se pustili do každotýdenního vaření. Vary plné pokusů, omylů i úspěchů nás zdokonalovaly ve všech fázích výroby piva. Začali jsme prozkoumávat taje různých pivních stylů i pivovarjednotlivých vstupních surovin. Střídali jsme svrchně i spodně kvašená piva a během necelého roku jsme úspěšně uvařili desítky různých piv.

Domácí vaření piva nám však neumožňovalo volnou distribuci Mazaného Lišáka a získání širší zpětné vazby. O člena chudší jsme začali hledat pivovar pro spolupráci.

Spolupráci dle našich přestav se nám podařilo dohodnout s Radničním pivovarem v Jihlavě, kde bylo dne 11. března 2015 pod dohledem tamního sládka Jardy Dorážky uvařeno naše první komerční pivo dle vlastní receptury. Stal se jím za studena chmelený ležák plzeňského typu s názvem Pecivál. První jihlavský počin nezůstal osamocen a následoval jej Zrzek a Apač, na které bychom v Radničním pivovaru v budoucnu rádi navázali. V průběhu června 2015 jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci s Minipivovarem Richard na Račíně, kde budeme v pravidelných intervalech vařit spodně kvašená piva. Naší račínskou prvotinou se stal Střízlík, ležák s přídavkem pšeničného sladu.

Koncept létajícího pivovaru nám umožňuje získat tolik potřebnou zpětnou vazbu, na jejímž základě lze začít uvažovat, zda by si Mazaný Lišák do budoucna nezasloužil vybudovat vlastní pivovar.
Zdroj:Stránky pivovaru Mazaný Lišák, 2015


Od roku 2020 je pivovar již nečinný.