Historie a současnost Maus Craft Brewery

Vaříme pivo, které nás baví, chutná a na nic si nehraje. Za použití těch nejlepších sladů a chmelů, s úctou k řemeslné práci. Zatím jako lítačka se základnou v Kladně, ale ambice jsou vysoké. Na zdraví!
Zdroj:Stránky MAUS Craft Brewery, 2021


Více na stránkách pivovaru