Historie a současnost Pivovaru Krum

Název KRUM pramení z historie tohoto místa. Původní německé „krumm“ (zakřivený) označovalo zakroucení říčky Rokytná, obtékající obloukem město a dostalo se tak i do jeho jména.

První písemný záznam o vaření piva v Moravském Krumlově je z roku 1437, kdy bylo město pivovarv držení pánů Pertolda a Jindřicha z Lipé.

Rok 1625 byl pro Moravský Krumlov zlomovým. Dostává se do rukou Lichtenštejnům, kteří význam místa dále rozvíjejí a posilují. V následujících staletích dochází k soustředění výroby piva z okolních vesnic právě do Moravskokrumlovského Panského pivovaru.

K pivovarnickým účelům slouží budovy v blízkosti zámku. Pivovar je nedaleko mlýna, u břehu říčky Rokytné. V první polovině 18. století se Moravský Krumlov stává největším producentem piva v širokém okolí, od Dalešic po Znojmo.

Pivo se v Moravském Krumlově vaří už 600 let. Tradice je pro nás ceněným odkazem a zároveň závazkem!

Naší snahou je důstojně navázat na pivovarskou historii Moravského Krumlova.

Snažíme se, aby pivovarnaše pivo bylo mimořádné v kvalitě, neodolatelné v chuti a aby se společně s ostatními úspěšnými českými a moravskými pivy stalo etalonem chuti kvalitního piva.

Hrdě se hlásíme k odkazu „geniálního sládka“ Františka Ondřeje Poupěte, který ve své definici vyjadřuje jednu typickou vlastnost chutného piva. Chutné pivo totiž „vybízí k dalšímu napití!“

Pivovar Krum vznikl jako naplnění jednoho z mnoha snů pivomilce, gourmeta a sládka MVDr. Radka Nedopila, otce receptury a charakteru piva, které s láskou a pokorou tvoří.
Zdroj:Stránky Pivovaru Krum, 2019


Více na stránkách pivovaru