Historie a současnost Illegal Brewery

Po roce 2017 prozatím nebyla zaznamenána žádná činnost, tudíž byl pivovar označen jako nečinný.