Historie a současnost pivovaru Grasel

Původní Rudolecký pivovar
Podle dochovaných materiálů se v roce 1539 začalo v Českém Rudolci vařit pivo. Název, kvalita ani druh není znám, ale první majitelé pivovaru – Vladykové z Osečan, známi jsou. Poslední majitelé pivovaru byli Rytíř Michael Angelo von Picchioni a jeho syn Ludvík. Poslední zmínka je z roku 1897 a mimo jiné popisuje i roční výstav do 1200 hl. piva. Voda se vedla z pramenů od Matějovce. pivovarDochovaly se i zajímavé záznamy o dodávkách surovin pro pivovar. Původní budova leží v jižní straně zámeckého areálu a je v havarijním stavu. Záchrana přes 500 let staré budovy pivovaru je také jedním z našich prioritních cílů.
O starém pivovaru v Českém Rudolci se také zmiňuje částečně pravdivá pověst, kdy právě známý loupežník Grasel (lidově Grázl) vyloupil kancelář pivovaru.

Současnost pivovaru
První novodobý pivovar v České Kanadě - Zámecký Pivovar Český Rudolec byl slavnostně otevřen dne 21.3.2015. Zřízení pivovaru bylo spolufinancováno z programu rozvoje venkova státního zemědělského intervenčního fondu.
Mladinová pánev a scezovací káď (lidově "měděné varny") se nachází přímo v restauraci v budově Zámeckého penzionu. Kvasné tanky ("spilky") a ležácký sklep s ležáckými tanky jsou v bezprostředně přiléhající rekonstruované historické budově bývalé kovárny.

Na konci roku 2019 byl Zámecký Pivovar Český Rudolec přejmenován na pivovar Grasel.
Zdroj:Stránky Zámeckého pivovaru Český Rudolec, 2015,2020


Více na stránkách pivovaru