Historie a současnost minipivovaru Chotoviny

Pivovar byl vybudován na sklonku roku 2011, kdy byla uvařena 1. zkušební várka. Bohužel vlivem legislativních nedostatků se oficiální várky začaly produkovat až na sklonku roku 2012.
Pivo vaří sládek Petr Adámek. Nad jeho činností dohlíží, pravidelnými kontrolami, Ing. Vladimír Černohorský. Ten je též osobou odpovědnou.

Historie
Území dnešních Chotovin zaplňovaly v dávné minulosti hned dvě osady kromě starší chotovinské, v níž již roku 1266 hospodařil jistý Bohuslav, jsou o půldruhého století později zmiňovány sousední Vlkančice s tvrzí osazenou taktéž blíže neznámým Peškem a od druhé poloviny 15. století vladykou Vidlákem z Nechválíc. pivovarChotoviny, už se zmíněným farním kostelem, byly příslušenstvím příběnického rožmberského zboží a jako takovým zůstávaly i na konci 16. století, kdy jednu jejich část Petr Vok z Rožmberka prodal Bohuslavu Vítovi ze Rzavého. Již v této době se dají v Chotovinách předpokládat pivní várky, neboť součástí Vítem přebíraného zboží byla i krčma, výslovně v kupní smlouvě uvedená. Pivovar měl být v činnosti už v roce 1586.
Na přelomu 16. a 17. století lze zaznamenat na tehdy ještě děleném chotovinském panství značnou hospodářskou aktivitu, k níž přispíval už funkční pivovar, ovšem blíže neopisovaný.
Ještě před závěrem 17. století získali Chotoviny Stařímští (též Stařínští) z Libštejna, od nichž je roku 1701 koupil novoměstský měštěnín Jan Lukáš Krocín z Drahobejle. Součástí panství byl poznovu opisovaný pivovar. Ten v letech 1710-12 vystavoval až 270 hektolitrů piva za rok s várkami téměř patnáctihektolitrovými. Pivovar v Chotovinách byl v témže čase výkonnější než sousední v Červeném Záhoří.
Naposledy je pivovar výslovně uváděn k roku 1715, kdy mezitím jen na tři vsi zredukované panství (navíc ze statku pivovarSedlečko patřívala k Chotovinám jen třetina) kupovala Marie Anna Gótzová.
Když v roce 1768 získal Chotoviny i s Červeným Záhořím a řadou přilehlých vsí kardinál Kašpar, hrabě Migazzi, stalo se jeho hlavním krédem vytvořit ze skomírajícího panství po všech stránkách reprezentativní sídlo, které by odpovídalo jeho postavení v hierarchii nejen církevní, ale i feudální obecně. Kardinálovým snahám o honosnost padla za oběť stará tvrz, na jejímž místě vyvstal mohutný trojkřídlý zámek ztvárněný v tehdy módním klasicistním stavebním slohu, jehož bezprostřední okolí zaujaty ve francouzském stylu zřízené zahrady a park. Podle starších zpráv měl chotovinský pivovar stát „při tvrzi" a pro nedostatek veškerých lokačních indicií je jisté, že jeho budova se do migazziovských představ jaksi „nevešla", a byla proto beze stopy zbořena. Ani jedna ze současných staveb v blízkém zámeckém okolí není pro případný pivovar adekvátní a ani obecné povědomí místních o zdejším pivovarském provozu nepřináší potřebný údaj - pivovar na Chotovinách zmizel naprosto dokonale a cele jej zastoupil výrazně známější pivovarský podnik v Červeném Záhoří.
Zdroj:Stránky minipivovaru Chotoviny, 2015


Pivovar se nachází v areálu místního zámku. Areál i zámek je nepřístupný veřejnosti. Pivo pivovaru lze ochutnat v Hotelu Gold.


Více na stránkách pivovaru