Historie a současnost Pivovaru Choceň

Panský pivovar byl založen v roce 1587 tehdejším majitelem choceňského panství knížetem Kinským ze Vchynic a Tetova. Byl vybudován na levém břehu řeky Tiché Orlice. Zpočátku se v něm vařilo asi 200 věder piva ročně (1 vědro piva = 56,6 litru), a to metodou svrchního pivovarkvašení. Dodávalo se panským dvorům v okolí Chocně.

V 19. století byl pivovar zcela přestavěn a kolem roku 1850 se začalo používat spodní kvašení. Z nepatrných počátků dostoupila výroba do roku 1914 na 24000 hl piva ročně. Během první světové války poklesl výstav až na 3500 hl piva ročně. V období "první republiky" se stálým zdokonalováním technologie vaření, výroby sladu a tím i zlepšení kvality piva dosáhlo zvýšení výstavu až na 30000 hl v hospodářském roce 1930/31. Tehdy se vyráběl sortiment: 10°světlé výčepní, 12°tmavý granát a 13°světlý speciální březňák. Pivovar zaměstnával 50 zaměstnanců. Byl moderně vybaven včetně chladícího zařízení. Sladovna byla zařízena na zpracování 200 vagónů ječmene ročně.

Pivovar byl zrušen v roce 1984. Budovy stále stojí a slouží ke komerčním aktivitám. Před jeho uzavřením byl sortiment: světlá 8°, 10°, 11° a Granát.
Zdroj:GeoCaching.cz


Choceň chce obnovit věhlas svého piva, které vařili už Kinští

Publikováno:před 6 letyZdroj:iDNES.czAutor:Petr Broulík

Pivovar v Chocni už přes třicet let neexistuje, ale je šance, že se vrátí doba, kdy bude toto město mít zase své pivo. Případného pivovarníka je totiž ochotná podpořit i radnice v čele se starostou, který má s výrobou piva velké zkušenosti.

Návrat choceňského piva byť v menších měřítcích je sen mnoha choceňských patriotů i současného starosty města Ladislava Valtra. Sám starosta měl v devadesátých letech zásluhu na záchraně pivovarů v Hlinsku v Čechách či sladovny a pivovaru v Dobrušce, když se svými společníky pomohl těmto pivovarům vdechnout nový život.

„Byl bych rád, kdyby se našel někdo, kdo by také v Chocni založil třeba minipivovar a pokusil se o návrat vaření piva do města. Teď mluvím nejen jako starosta, ale hlavně jako člověk, který má k pivovarnictví blízko,“ uvádí Valtr.

Navíc tvrdí, že by byl i ochotný takovému zájemci sám pomoci. „Účastnil jsem se toho, jak se i menší pivovary v Pardubickém kraji dostávají opět na výsluní,“ říká.

Dodává, že paradoxně prozatím jako zarytý Choceňan dopomohl udržení a návratu piva do jiných měst, ale ne tomu svému. „Nikdo z místních se tomu řemeslu ještě nechce postavit čelem. Já bych v takovém záměru někomu rád maximálně pomohl,“ uvádí starosta, kterému na stěně v kanceláři visí památná cedule s nápisem Choceňské pivo.

Jako první přišli v Chocni s jedenáctkou
Vaření piva přitom mělo v Chocni dlouhou tradici, která však nepřečkala socialistické hospodářství. Zlaté období zažil tamní pivovar v době, kdy patřil rodu Kinských.

Choceňské pivo z panského pivovaru bylo vyhlášené a zavedené. Pivovar měl na přelomu 19. a 20. století padesát zaměstnanců, jeho výstav byl od 30 do 50 tisíc hektolitrů. „V době, kdy v 70. letech 19. století vznikaly mnohé slavnější pivovary jako Kozel či Zubr, byl choceňský pivovar na výši a přecházel z tradiční výroby na parostrojní vaření piva,“ říká ředitel Orlického muzea v Chocni Michal Hofman.

Postupný úpadek však začal po druhé světové válce. Přesto si ještě stihl připsat jeden primát, když v roce 1968 přišli jeho sládci jako první v tehdejším Československu na trh s tehdy opomíjenou, ale dnes vyhledávanou jedenáctkou. Od roku 1984 ale přestal pivo vařit úplně. Pro obnovení tradice by město bylo ochotné pomoci i někomu, kdo není v oboru vaření piva úplně vyhlášený expert.

„Byl bych strašně rád, kdyby se nějaký šikovný člověk objevil, i kdyby to byl třeba student, který právě dodělává pivovarnickou školu,“ konstatuje starosta.

Sám v roce 1996 získal od někdejšího Fondu národního majetku pivovar v Hlinsku, který byl určen k zavření. Dnes je tamní pivovar Rychtář, v jehož dozorčí radě Valtr zasedá, součástí sedmi Lobkowiczkých pivovarů. Vaří přes 100 tisíc hektolitrů. Ladislav Valtr stojí i za obnovením dobrušské sladovny a zčásti i pivovaru na Rychnovsku.

Jedenáctistupňové pivo jako první uvařil pivovar v Chocni. Připomíná ho výstava

Publikováno:před 6 letyZdroj:Orlický deníkAutor:Šárka Mikulecká

V Orlickém muzeu byla o víkendu zahájena putovní výstava Pivovarnictví v Pardubickém kraji. Muzeum ji rozšířilo o historii pivovarnictví v Chocni a ředitel Michal Hofman sestavil šedesátistránkovou publikaci Pivovarnictví v Chocni 1539 – 1984. Mapuje historii choceňského pivovaru, kde se pivo vařilo od 16. století až do 80. let 20. století. Kniha je k dostání na výstavě, jež potrvá do 31. srpna.

K choceňskému pivovaru se váže hned několik zajímavostí a kuriozit. Do historie se zapsal především tím, že jako první začal vařit jedenáctistupňové pivo. „Choceňský pivovar ho začal vařit jako první v celém Československu, a to v roce 1968," připomíná Michal Hofman, který z rukávu sype i další detaily. Pivovar měl například vlastní 100 metrů hlubokou artéskou studni s velmi kvalitní vodou. „Proto byla vedle také sodovkárna, kde tehdejší majitel pivovaru Oldřich Ferdinand Kinský za první republiky vyráběl sodovky i citronové limonády," doplňuje ředitel muzea. Zmiňuje i pár jmen významných sládků, jako byli Josef Matoušek a František Suda. „Až do sedmdesátých let minulého století tady fungovala sladovna. Slad se tady vyráběl tak kvalitní, že se exportoval až do jižní Ameriky," dodává Michal Hofman.

A konec pivovaru? „Začleněním do národního podniku se sídlem v tehdejším krajském městě Hradci Králové se stalo řízení místního provozu těžkopádným a plánovaný příděl financí zbyl jen na to nejnutnější. Tento stav nebyl dlouhodobě udržitelný, a tedy ekonomické důvody zapříčinily uzavření pivovaru. Výroba ve varně skončila 19. prosince 1983. Poslední pivo ze sklepa bylo odvezeno 20. prosince 1984," vysvětluje Michal Hofman pasáží z knihy. Byl by rád, kdyby slavná pivovarská tradice nezanikla: „Na závěr bych se chtěl přimluvit za obnovu vaření piva v Chocni, byť i v malém množství, a navázat tak na slavnou pivovarskou tradici."

Výstava je v Orlickém muzeu otevřena každý den od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Návštěvníci na ní uvidí dobové dokumenty, pivní láhve, etikety a další předměty připomínající pivovar v Chocni. Výstavu doplní přednáška Michala Hofmana o historii pivovarnictví v Chocni, která se uskuteční v úterý 18. srpna v sále Orlického muzea od 17 hodin.

Choceňský pivovar přišel jako první na výčepní pulty s jedenáctkou

Publikováno:před 6 letyZdroj:iDNES.czAutor:Petr Broulík

V pátek vychází kniha Michala Hofmana o choceňském pivovarnictví. Vaření piva sice mělo v Chocni dlouhou tradici, ta však nepřečkala socialistické hospodářství.

Zatímco dnes je jedenáctistupňové pivo přijatelnou variantou pro „silnější“ pivo u mnoha pivařů, ještě přednedávnem nebyl takový nápoj na výčepních pultech hospod běžný. Jako první s ním podle autora nové knihy na trh přišli už v roce 1968 sládci choceňského pivovaru.

Ten však už bohužel od roku 1984 neexistuje. Nepřežil socialistické hospodářství.

Zlatou éru, ale i krušné doby vaření piva v Chocni popisuje ředitel Orlického muzea v Chocni Michal Hofman v knize Pivovarnictví v Chocni. Současně se v bývalém sídle rodu Kinských v choceňském zámku usídlí na celý měsíc i putovní výstava Pivovarnictví v Pardubickém kraji, kterou před dvěma lety sestavilo chrudimské muzeum.

Choceňské muzeum obohatí tuto výstavu vydáním knihy a řadou exponátů z depozitářů muzea a soukromých sběratelů. Návštěvníci výstavy budou moci vidět například originální etikety, reklamní poutače, staré pivní sudy, hoblíky a bednářské nástroje, plakáty či lahve choceňského pivovaru z období Rakouska-Uherska či první republiky.

„V jedné lahvi dokonce zůstal i obsah, tedy tehdejší pivo z počátku 20. století. Ale určitě už má prošlou lhůtu,“ ukazuje Michal Hofman poloprázdnou lahev s keramickou zátkou. „Máme i unikátní lahev ze Škodova pivovaru v Brandýse nad Orlicí. Je to rarita, málokdo dnes ví, že také tam býval pivovar.“

Michal Hofman sesbíral řadu informací do knihy v muzejním archivu a oblastním archivu v Zámrsku. „Zajímavé dokumenty a spoustu nových informací jsme ale do knihy získali ve Výzkumném ústavu pivovarnictví a sladovnictví v Praze. Třeba faktury a dokumenty nebo tabulky výstavů piva od sedmdesátých let 19. století až do uzavření pivovaru v roce 1984. Našli jsme i seznam sládků od 18. století do doby konce existence pivovaru. Hodně materiálů mi sehnal doktor Miroslav Dientsbier,“ říká Michal Hofman.

Panský pivovar patřil rodu Kinských
V Chocni existovaly v historii dva pivovary, jeden měšťanský, který stával v dnešní Dolní ulici někde poblíž pošty v Chocni, ale bohužel jeho žádná kresba se nedochovala, a druhý, panský pivovar, o němž je první písemná zmínka v roce 1587.

„Udržel se nakonec jen ten panský, který zažil zlaté období v době, kdy patřil rodu Kinských. Stával a vlastně stále stojí poblíž zámku na břehu Tiché Orlice. Dnes v něm sídlí několik firem, je v něm restaurace a těžko by se dnes pivovar obnovoval v původním rozsahu,“ říká autor knihy.

Upozorňuje ale také na to, že o pivovar spolu se zámkem a bývalým panstvím stále usilují potomci původních majitelů. Měšťanský pivovar v Chocni zanikl už dříve, v pobělohorské době totiž vrchnost nepotvrdila choceňským měšťanům právo vařit pivo a pivovar někdy v průběhu 17. století zanikl.

Choceňské pivo z panského pivovaru bylo vyhlášené a zavedené. Pivovar měl na přelomu 19. a 20. století padesát zaměstnanců, jeho výstav byl od 30 do 50 tisíc hektolitrů. „V době, kdy v 70. letech 19. století vznikaly mnohé slavnější pivovary jako Kozel či Zubr, byl choceňský pivovar na výši a přecházel z tradiční výroby na parostrojní vaření piva,“ upozorňuje Hofman.

Choceňský pivovar zcela ovládl hospody ve městě, ale tamní pivo se vozilo do řady šenků v okolí, z nichž některé fungují dodnes. Mezi stálé odběratele piva patřil Panský dům na náměstí, který existuje od počátku 18. století, či restaurace proti nádraží.

Kinští si choceňské pivo vozili až do Vídně
„Dokonce v Brně byla speciální restaurace, kde se čepovalo výhradně choceňské pivo, a ve Slavkově u Brna byl zase velký sklad. Kinští ho nechali vozit drahou třeba až na pruské hranice, tedy do dnešního Slezska, a také do Vídně, kde měli velké příbuzenstvo,“ říká Michal Hofman a dodává, že k nejvýznamnějším a nejslavnějším sládkům ‚zlaté éry‘ choceňského pivovaru patřili František Suda, Josef Matoušek, Vilém Greif nebo František Satran. Poslední ze jmenovaných sládků působil v pivovaru od roku 1903 a nechal do pivovaru koupit stroje na chlazení piva a výrobu umělého ledu. Spáchal však 26. května 1919 přímo v pivovaru sebevraždu.

„Našli ho mrtvého na valečce, zařízení, které sloužilo k předsoušení zeleného chmele, takzvanému válení. Důvod není známý, ale v této době prožíval pivovar ekonomickou krizi zaviněnou první světovou válkou. Všechny suroviny tehdy musely na válečné výdaje, vařilo se slabé pivo a klesl i výstav. Situace se zlepšila až v roce 1921, kdy se opět zvedl výstav choceňského piva,“ popisuje autor publikace.

Postupný úpadek začal po druhé světové válce
Pivovar Kinských vyráběl i výborné sodové vody z vlastní artézské studny. Na jedné reklamní pohlednici z období první republiky stojí, že za doby vlastnictví Oldřicha Ferdinanda Kinského vyrábí kromě desetistupňového piva výčepního a tmavého karamelového, dvanáctky exportní a granátu právě i sodovou vodu z vlastního zřídla, malinovku a citronovou limonádu z rafinovaného cukru.

Hofman zániku pivovaru lituje. „Postupný úpadek začal v podstatě v roce 1945, kdy pivovar Kinských přešel pod státní správu. Choceň doplatila na to, že se poté pivovar stal součástí Východočeských pivovarů, nejprve měl ředitelství v Pardubicích a později v Hradci Králové. Stal se součástí molochu a tehdejší ředitelství neinvestovalo do menších pivovarů a začalo postupně omezovat výrobu a nakonec ten choceňský zavřelo. Přitom takovou tradicí jako má choceňské pivovarnictví se může pochlubit jen málokteré město v kraji,“ říká Hofman.

Choceňský pivovar má pro současnost pivovarnictví jedno velké prvenství. Zatímco mnoho pivovarů objevilo jedenáctistupňové pivo až v posledních letech, choceňský pivovar uvařil první jedenáctku v roce 1968 jako první v celém Československu.

„Tehdy se vařila v pivovarech jen desítka a dvanáctka. V Chocni uvařili první jedenáctku,“ uvádí Michal Hofman. Pivo si v Chocni připomenou i 15. srpna, kdy se v parku Peliny budou konat již 14. Pivní slavnosti.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.01.12.2015 11:163