Historie a současnost Pivovaru Český Brod

Počátky českobrodského pivovarství sahají pravděpodobně až k přelomu 13. a 14. století, kdy je Brod osadou v majetku pražských biskupů. Jisté je, že varné právo uděluje tehdy již "Českému" Brodu první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic roku 1360.

Město na polovině cesty od Prahy ke Kutné Hoře povyšuje císař Zikmund Lucemburský v roce 1437 na královské a zároveň potvrzuje jeho právo vaření piva včetně práva mílového. Ač je Český Brod mezi královskými městy jedním z nejmenších, stává se po následující dvě století pivovarnickou velmocí. V 16. století se již nevaří v mnoha měšťanských domech jako ve středověku, ale v 8 až 10 větších pivovarech. Koncem 16. století je, přepočteno na hlavu, město největším producentem a exportérem piva v království. Třeba v roce 1576 uvaří celých 42 350 hl. Bohatství a blahobyt ukončuje třicetiletá válka, během níž město opakovaně vyhoří a mnoho obyvatel zahyne nebo uprchne. Rokem 1654 datujeme první zmínku o zřízení obecního pivovaru ve staré tvrzi v severní části města jako jediného společného podniku měšťanů s právem várečným. pivovarObklíčení lichtenštejnskými državami a nedostatek surovin dusí městskou ekonomiku a brání pivovaru v odbytu. Pivovar neprosperuje, vaří špatné pivo a od roku 1727 jej měšťané pronajímají. V roce 1739 město i s pivovarem vyhoří.

Nový impluls městské ekonomice i pivovarství přináší až stavba železnice z Vídně do Prahy (1845). Koleje otevírají nové odbytové možnosti. V těchto letech nastává boom pivovarského a sladařského průmyslu v Čechách. Vznikají nové pivovary - plzeňský, smíchovský, budějovický. Staré řemeslné pivovary zanikají. Také starý obecní pivovar v Českém Brodě zastaral a tak je v roce 1861 zakoupen pozemek ve vytěženém lomu na kámen, kde v roce 1864 nejdříve vznikají nové ležácké sklepy. Pivo se ale dál vaří ve starém pivovaru na dnešním Husově náměstí, zbořeném bezohledně komunisty v roce 1972. Až v roce 1884 je rozhodnuto o postavení moderního, parou poháněného provozu vedle již stojících ležáckých sklepů. Základní kámen datovaný dnem 17. červenec 1884 lze na zdi staré varny dodnes nalézt. První várka proběhne 21. dubna 1885.

Podniku se s výkyvy daří: rok 1911, výstav 40 000 hl, rok 1912, je postavena a vybavena nová parostrojní varna s kotelnou od firmy Novák a Jahn z Prahy - Buben. Varna umožní vařit dvě várky, celkem 125 hl mladiny, pivovarza den a je ve své době na špičkové úrovni, což dokládá skutečnost, že bude sloužit až do posledních dní pivovaru. V 1. světové válce výroba pro nedostatek surovin skomírá. Zlaté časy pokračují v době 1. československé republiky, kdy je absolutním rekordem výrobní rok 1928 / 1929 a 50 000 hl piva, z toho 46 500 hl 10° světlého, 1500 hl 12° světlého ležáku a 2000 hl tmavého 14° granátu. Pivovar je dále rozšiřován a modernizován. V roce 1924 je kotelna a strojovna rozšířena o parní stroj a postaven nový 40 metrů vysoký komín, v roce 1927 je postavena "sudová výpravna" se stáčírnou, v roce 1929 administrativní budova a v roce 1933 celorepublikově unikátní sladovna v popředí pivovaru, byť oproti původnímu projektu pouze v poloviční velikosti.

Druhá světová válka pivovar těžce postihuje hospodářsky i personálně - vězněním a popravou některých zaměstnanců včetně ředitele. Po znárodnění je pivovar v centrálně plánovaném hospodářství postupně likvidován. Direktivní odebrání trhu a nulové investice do zařízení vedou ke ztrátě konkurenceschopnosti, k poklesu kvality a nakonec i k uzavření pivovaru v lednu 1968. V následujících 20 letech normalizace slouží větší část architektonicky hodnotného pivovaru k nejrůznějším nedůstojným účelům - výrobě psích konzerv, skladování všeho možného, jako zdroj stavebního materiálu železa a beznadějně chátrá. pivovarSladovna jako dodavatel pro velkopopovický pivovar funguje až do roku 1986, avšak i ona je po ukončení provozu ponechána svému osudu. Výrobní zařízení je rozkradeno a budovy se počínají po zřícení části střech rychle rozpadat. Rozlehlý pivovarský dvůr je počátkem 90. let do výše několika metrů zarostlý křovím. Stromy rostou i ze zdí objektů.

Současný vlastník pivovaru, společnost NOVETA - Pivovar Český Brod, s.r.o., kupuje těžce zdevastovaný areál v prosinci roku 1994 a ihned zahajuje jeho postupné opravy. Některé zdi je třeba při záchraných pracích v letech 1994 a 1995 snést a znovu postavit tak, aby centrální objekt vůbec bylo možné zastřešit, vybavit okny, dveřmi a novou fasádou. V následujících letech přicházejí na řadu opravy a adaptace vnitřních prostor hlavního objektu i opravy vedlejších budov, náročné statické zajištění a izolace kleneb ležáckých sklepů, oprava střechy sladovny, kompletní rekonstrukce jednopatrové "sudové výpravny", obou pivovarských komínů, pivovarské studny a čtvrtkilometrové ohradní zdi včetně tří bran s replikami vrat a vrátek. Práce jsou financovány z vlastních zdrojů společnosti a až na velmi malé výjimky bez dotací. Pivovar nyní slouží jako obchodně - administrativní centrum s kancelářemi a prodejními sklady. Společnost NOVETA - Pivovar Český Brod, s.r.o., chce vedle postupné stavební obnovy pivovaru navázat na staletou tradici českobrodského pivovarnictví.
Zdroj:Stránky Pivovaru Český Brod, 2014


Více na stránkách pivovaru

Pivovar Český Brod

Publikováno:před 12 letyZdroj:Město Český BrodAutor:Kristýna Šílová

„…představte si historický interiér s klenutými stropy, v nablýskaných kotlích bublá zlatavý pivní mok, slyšíte cinkání sklenic, obklopuje vás vůně výborného jídla a zábava je v plném proudu,“ tak nějak si představuje inženýr Jan Klinecký restaurační minipivovar. Pan Klinecký je zástupce a jednatel společnosti NOVETA – Pivovar Český Brod, s.r.o., která v roce 1994 koupila Českobrodský pivovar.

Pivovar se začal stavět v roce 1864 v době velkého rozkvětu českého pivovarnictví, aby nahradil starý obecní pivovar zřízený v polovině 17. století na dnešním Husově náměstí a navázal na dědictví malých pivovarů jednotlivých majitelů měšťanských domů s várečným právem. Za dobu své existence prošel střídavými obdobími slávy, rozkvětu, ale i úpadku. Jednou z posledních událostí, která se na objektu výrazně podepsala, bylo znárodnění. Na pivovar dolehlo v roce 1949, kdy centrálně řízené komunistické hospodářství postupně zlikvidovalo veškeré naděje na udržení provozu. Poslední várka proběhla 4. ledna 1968 a pivovar byl formálně uzavřen koncem téhož roku. V následujících letech se pro areál našlo rozmanité využití, počínaje výrobou krmiv pro zvířata, pěstování žampionů až po špinavé sklady nejrůznějšího materiálu.

„Když jsme objekt v roce 1994 koupili, byla to ruina. Budovy byly ve velmi špatném stavu, stropy byly z velké většiny propadlé a krovy prohnilé, pivovarský dvůr byl do výše několika metrů zarostlý hustým křovím, z některých zdí dokonce prorůstaly vzrostlé stromy,“ vzpomíná pan Klinecký.

Od doby, kdy firma Noveta pivovar koupila, uplynulo již sedmnáct let. Myslím, že budete souhlasit s mým názorem, že pivovar začíná opět vypadat k světu. Areál je dnes čistý, některé vnitřní prostory jsou zrekonstruovány a většina objektů má novou střechu i fasádu. Stručně řečeno, je zde vidět velký kus práce a úsilí. „Ještě nás toho ale hodně čeká,“ říká pan Klinecký, „ je to běh na dlouhou trať. Jsme rádi, že máme za sebou ty dlouhé bezesné noci plné obav a nejistot. Starosti máme sice pořád, ale aspoň se můžeme těšit z toho, co jsme již opravili“. Opravené objekty firma pronajímá jako kancelářské prostory nebo prodejní sklady.

A co se děje v pivovaru dnes? Kdo se občas prochází kolem pivovarského rybníka, tak si zajisté všiml probíhající rekonstrukce na malém domečku, který vykukuje za zdí. „Je to bývalá secesní cejchovna sudů, kterou teď dáváme kompletně dohromady, včetně statického zajištění, obvodového nosného zdiva, výměny krovu a vnitřních instalací,“ vysvětluje pan Klinecký. Domeček bude mít již na podzim svou původní podobu. O jeho plánovaném využití se zatím stále jedná.

Dalšími stavebními pracemi, které jsou viditelné zpovzdálí, je oprava fasády varny. Město Český Brod přispělo na opravu této fasády dotací v částce 50.000,- Kč. Jednalo se o jednorázový příspěvek určený pro rozvoj památkové zóny. Práce na fasádě by měly být ukončeny na podzim tohoto roku.

Na závěr naše čtenáře bude určitě zajímat, jaké jsou další plány a zda se v pivovaru opět začne vařit pivo? „Věřím, že budeme během dvou let vařit,“ těší se pan Klinecký, „chtěli bychom navázat na vaření piva ve středověku formou malého pivovaru spojeného s restaurací a možná i založit novou tradici pořádání pivních slavností.“ Firma má i další plány, pan Klinecký nám prozradil, že by chtěl v areálu pivovaru vytvořit místo pro odpočinek nabízející lehké sportovní vyžití pro rodiny s dětmi, turisty i místní občany. „To vše se ale teprve ukáže, jde o finančně velmi náročnou investici hrazenou výhradně z vlastních prostředků. Nechceme se pouštět do bankovních úvěrů, s čímž máme špatnou zkušenost z druhé poloviny 90. let minulého století.“

Jak je vidět, máme se na co těšit. Přejme tedy panu Klineckému a celé firmě, aby se jim i nadále dařilo.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.29.07.2011 21:471