Historie a současnost Zámeckého pivovaru Břeclav

První písemné zmínky o vaření piva v Břeclavi lze nalézt v urbáři lichtenštejnských statků sepsaném roku 1414. Pivo se však zde vařilo zřejmě už dříve, předpokládá se, že od poloviny 14. století. Vznik pivovaru přímo v areálu zámku v Břeclavi je datován rokem 1522. Pivovar byl jednou z budov zámeckého areálu, které zabezpečovaly soběstačnost a prosperitu panství. Toto dodnes dochované historické jádro pivovaru bylo v průběhu následujících století z důvodů zvyšování produkce postupně rozšiřováno přístavbami bočních křídel a samostatných objektů.

Zásadní změna přišla na přelomu 19. a 20. století. Původní pivovar pak byl přestavěn v letech 1899 – 1901 dle návrhu smíchovské Rinnghofferovy strojírny na sladovnu. Zároveň byl podle návrhu stejné firmy vybudován v severním předpolí zámku pivovar nový, v místech, kde byl do té doby les. Tak vznikl dnešní pivovarský areál. Pro představu velikosti provozu: Lichtenštejnský pivovar měla v letech 1853 – 1910 v nájmu firma Hoffmann a Bittner zaměstnávající přibližně 25 dělníků. Tehdy se v Břeclavi vařilo asi 15 000 hl piva ročně. V první polovině 20. století se začala výroba v areálu významně rozrůstat.

Místní správu od roku 1910 zajišťovalo ředitelství Lichtenštejnského velkostatku ve Valticích. pivovarPivovar vedl Rudolf Čížek, který byl do té doby ředitelem pivovaru v Brně. Od roku 1926 na jeho práci navázal Vítězslav Pryč. V té době pivovar působil jako akciová společnost. Ředitel Pryč dovedl pivovar ke značnému rozvoji a prosperitě. Za jeho vedení získalo břeclavské pivo zlatou medaili a první cenu na Dunajském veletrhu v Bratislavě roku 1931. Právě Pryč zavedl i rozsáhlý export na Slovensko. V těchto letech zde došlo k rozšíření výroby piva na dvojnásobek předchozí produkce (zhruba na 40 000 hl), což vedlo k nárůstu počtu pracovníků – pivovar se sladovnou zaměstnával 54 dělníků a 14 úředníků. Pryč byl také významnou osobností veřejného života. Jako vlastenec se stal předsedou mnoha českých spolků v Břeclavi a hojně také přispíval na charitu. Po obsazení Československa v roce 1938 musel z funkce odejít a vystěhovat se z Břeclavi. Před příchodem 2. světové války v závodě pracovalo celkem 62 zaměstnanců. V těchto letech se zde vařilo kolem 50 000 hl piva ročně.

V omezené podobě pokračovala výroba i za války. V roce 1944 břeclavský pivovar poškodily nálety, již následující rok byl však jeho provoz obnoven. Po válce přišlo znárodnění podniku. Ten pak fungoval jako závod spadající pod větší podnik v rukou státu. Šlo postupně o národní podnik Středomoravské pivovary, Jihomoravské pivovary, n.p. Brno. Podnik se postupně rozvíjel. V 70. letech 20. stol. posunula hranice pivovarského areálu dále na sever novostavba stáčecí haly s navazujícím dvoupodlažním objektem laboratoří a hygienického zázemí, která není dnešní součástí pivovarnického areálu.

V roce 1992 byl k budově pivovaru z roku 1901 přistavěn zadní trakt nové varny. V té době byla odstraněna historická novobarokní fasáda. V dobách největšího rozvoje vyráběl břeclavský pivovar šest druhů piva a produkoval až 180 000 hl. V roce 1994 byl pivovar zprivatizován. V roce 1996 však bylo z ekonomických důvodů ukončena výroba piva a provoz začal chátrat. V roce 1998 bylo demontováno a odprodáno zařízení nové varny. Záhy byl prodán též stavební fond. Pivovar chátral a lidé v Břeclavi marně po dlouhá léta čekali, až budou moci znovu ochutnat „své“ místní pivo. pivovarAž v roce 2012 zahájila kroky k obnově pivovaru společnost Zámecký pivovar Břeclav. Na podzim 2012 začaly stavební opravy pivovaru a už během roku 2013 se plánuje spuštění výroby zlatavého moku a postupné obnovení tradice kdysi věhlasného břeclavského piva.

Historie v bodech:
●1414 První písemně podložené zmínky o vaření piva v Břeclavi lze nalézt v urbáři lichtenštejnských statků.
●1522 Přímo v zámeckém areálu v Břeclavi vzniká pivovar. Historické jádro pivovaru, které je dodnes dochováno, bylo z důvodu zvyšování produkce celá následující staletí rozšiřováno přístavbami bočních křídel a samostatných objektů.
●1899–1901 Původní pivovar je přestavěný dle návrhu smíchovské Rinnghofferovy strojírny na sladovnu. Zároveň se buduje v severním předpolí zámku pivovar nový, v místech, kde byl do té doby les. Tímto byly položeny základy dnešního pivovarského areálu.
●1853–1910 V uvedeném období, kdy měla pivovar v pronájmu firma Hoffmann a Bittner, se v Břeclavi vařilo cca 15 000 hektolitrů piva ročně a bylo tu zaměstnáno 25 dělníků.
●1910 Místní správu zajišťuje ředitelství Lichtenštejnského velkostatku ve Valticích. Pivovar vede Rudolf Čížek.
●1926 Ředitelem pivovaru se stává Vítězslav Pryč. Pod jeho vedením dosahuje pivovar značného rozvoje a prosperity.
●1931 Břeclavské pivo získává zlatou medaili a první cenu na Dunajském veletrhu v Bratislavě (pod vedením ředitele Pryče). V tomto období zároveň dochází ke zdvojnásobení objemu výroby piva na 40 000 hektolitrů ročně. Před příchodem 2 sv. války se v pivovaru vaří dokonce již 50 000 hektolitrů piva ročně.
●1941 V objektu pivovaru jsou vyměněny rmutovací a filtrační kádě.
●1944 I v době války pokračuje výroba piva, i když v omezené podobě. Dochází k poškození pivovaru v důsledku náletů. Již v následujícím roce je však výroba opět obnovena.
●1945 a později Po válce dochází k znárodnění podniku, který poté funguje jako součást větších státních celků, postupně Středomoravské pivovary, Jihomoravské pivovary, Národní podnik Brno.
●1970 a později Na základě dokumentace vytvořené Potravinoprojektem Brno se rozšiřuje areál pivovaru o nově vystavěnou stáčecí halu.pivovar
●1984 Vypracovává se dokumentace na rekonstrukci kotelny ústředního vytápění sladovny pivovaru, která je schválena v roce 1986. Kotelna je umístěna v přístavku východního štítu objektu původních stájí zbudovaných v roce 1863.
●1990 Brnoprojekt (ing. arch. Kürfurst a ing. arch. Hrubešová) zpracovává projekt pro rekonstrukci a dostavbu sklepů na restaurační zařízení.
●1991 Výstav piva činí 212 500 hektolitrů.
●1992 K budově pivovaru - z roku 1901 - je přistavěn zadní trakt nové varny (dochází k odstranění historické novobarokní fasády).
●1994 Pivovar je zprivatizován.
●1996 Je vyrobena poslední várka piva. Z ekonomických důvodů dochází k ukončení výroby piva.
●1998 Část pivovarnického zařízení je odprodána (demontáž zařízení nové varny). Prodán je rovněž stavební fond, provoz chátrá. Břeclavané propadají skepsi, zda ještě vůbec někdy ochutnají „jejich“ místní pivo, na které byli dlouhá léta zvyklí.
●2012 Společnost Zámecký pivovar Břeclav činí první kroky na záchranu místního pivovaru a zdejšího věhlasného piva. Jsou započaty stavební práce v areálu s cílem obnovení produkce piva.
●2013 Zahajuje se první výroba piva. Je představeno nové logo Zámeckého pivovaru Břeclav obsahující letopočet 1522, kdy byla doložena existence pivovaru u břeclavského zámku. Dne 13. 5. 2013 jsou představeny názvy a loga nově vařených piv - světlého výčepního piva Delegát a světlého ležáku Kanec.
Zdroj:Stránky Zámeckého pivovaru Břeclav, 2015


Více na stránkách pivovaru

Prodej pivovaru v Břeclavi? Pomohl by majiteli sítě Enapo

Publikováno:před 11 měsíciZdroj:Břeclavský deníkAutor:Michal Hrabal

Svého majitele by mohl změnit Zámecký pivovar v Břeclavi. Nynějšímu vlastníkovi, společnosti Rosa market, by prodej pomohl při řešení špatné ekonomické situace. Ta vedla provozovatele prodejen se smíšeným zbožím Enapo až k insolvenčnímu řízení.

Na plán společnosti Rosa market prodat zbytný majetek, kam má patřit i břeclavský pivovar, upozornil server Seznam Zprávy. „Prodej části majetkové podstaty v reorganizaci podle předloženého reorganizačního plánu umožní dlužníkovi (společnosti Rosa market – pozn. red.) uspokojit své věřitele v plné výši a současně umožní dlužníku pokračovat v provozování jeho obchodního závodu,“ uvedla firma Rosa market ve zveřejněném insolvenčním návrhu.

Představitelé Břeclavi věří, že výroba piva bude v pivovaru i nadále pokračovat. „Aktuálně se domlouváme na spolupráci na letošních Slavnostech rajčat a Svatováclavských slavnostech, takže s ním počítáme," řekl Deníku břeclavský místostarosta Petr Vlasák.

V Břeclavi se pivo vyrábělo do poloviny devadesátých let minulého století, obnova pak nastala až v roce 2013. „Návrat vaření piva do Břeclavi a oživení části podzámčí před lety mnohé místní potěšilo. Doufáme tedy i v budoucnost této značky, přestože je pro pivovary a hospody doba nelehká," reagoval Vlasák.

Už v minulých měsících kolovala po Břeclavi zpráva, že je pivovar u zámku prodaný, zastavil výrobu a budou místo něj byty. To letos na jaře místostarosta Vlasák po schůzce s vedením břeclavského pivovaru vyvrátil.

„Na jaře jsme byli ujištění novým ředitelem Zameckeho pivovaru, že byť se mění majitel celé společnosti, pivovar v Břeclavi zůstává a jako hlavní pivo pro letošní sezonu plánuje Podlužan 10°," připomněl Vlasák.

První písemné zmínky o vaření piva v Břeclavi jsou už z roku 1414. Přímo v zámeckém areálu v Břeclavi vznikl pivovar v roce 1522.

O Zámeckém pivovaru Břeclav
založení: v roce 1522
objem výroby piva: ještě v roce 1991 212 500 hektolitrů piva
ukončení výroby piva: v roce 1996
obnova pivovaru: v roce 2013
objem výroby piva po obnově: v roce 2013 9 tisíc hektolitrů piva
známá piva: Kanec, Podlužan

Okolí břeclavského Zámku ovládly kapely a rozmanité pivo

Publikováno:před 5 letyZdroj:Břeclavský deníkAutor:Michal Šefara

Kapela rozjíždí tempo a pod pódiem zvedají lidé do vzduchu ruce, většina v nich drží kelímky s osvěžujícím pivem. Na stagi právě předvádí své umění skupina Fast Foof Orchestra, rozjíždí rychlé fiunky rytmy a diváci před nimi tancují či se zasněně a uvolněně hýbou do rytmu.

Je sobota odpoledne a Slavnosti břeclavského piva jsou v plném proudu. Areál okolo břeclavského zámku ožil pivem a jídlem, ve vzduchu je čítit vůně masa a také pohodová atmosféra. Počasí festivalu přeje, je příjemných dvacet tři stupňů a fouká svěží vítr, což všichni návštěvníci oceňují. Řada z nich sedí na připravených lavičkách nebo boxech, které zdůrazňují domácí atmosféru celé akce.

Skupinky milovníků hudby a chmelového osvěžení se také pohodě roztahují na dekách na trávě. Jsou zde k vidění i zábavné atrakce pro děti. Jeden klučina s maminou právě hraje dřevěný stolní fotbal, zatímco se nad ním rozlévají rytmy muziky. Na slavnostech si přicházají na své i rodiny.

"Je super, jak je tady spousta místa k sezení. Můžeme si s rodinou sednout a děcka něco pojí, přitom můžeme poslouchat hudbu. Počasí vyšlo a celkově si mi tady tento rok líbí," říká Dominik Doležal, který přišel na festival s celou rodinou. Jeho děti jí domácí hotdog, zatímco on si vychutnává speciál z místního pivovaru. "Pivo je dobré. Jelikož nejsou vedra, můžu si dát i třináctku nebo apu. Uvidím, jestli zvládnu ochutnat všechno," směje se.

Slavnosti tento rok nabízejí největší nabídku piv a jídla za celou svoji historii. Řada foodtracků nabízí rozmanité jídlo od vepřových pečení, smažených hranolek a langošů až po vegetaránské jídla.

Největší lákadlem zůstává samozřejmě pivo. Mnoho lidí popijí při sledování kapel nebo jen tak posedávají, debatují, smějí se, zkrátka si užívají sobotní den. Větší skupina lidí se právě zvedá a míří k hlavnímu pódiu před stadion. Ke svému vystoupení se tam chystá skupina Jelen. Míří tam i František Nešpor, který na festival dojel až z Prahy.

"Mám tu bývalé spolužáky ze školy, kteří mě sem pozvali. Je pěkné, že se tady pořádá taková akce s pivem. Je tu příjemná atmosféra, lidi jsou tu přátelští. Na dece jsme poklábosili s partou lidí, co dojeli z Brna. Pro mě je to pěkný relax, v Praze takové přírodní areály u zámku nejsou," říká k akci a v ruce drží platový kelímek s polovypitým pivem. S kamarády se tlačí více k pódiu. Kapela Jelen právě rozeznívá první tóny známé písničky. Lidé zvedají ruce a kapelu vítají. Slavnosti příjemně pokračují dál.

Slavnosti břeclavského piva: řízné speciály, rock i Schmitzer bavící davy

Publikováno:před 7 letyZdroj:Břeclavský deníkAutor:Michal Hrabal

Kanec je výborný, hlásí Břeclavan Oldřich Janza. Pokyvuje do rytmu hlavou a s kelímkem v ruce si užívá atmosféru Slavností břeclavského piva. V sobotu se přichází pobavit a poslechnout si kapely do areálu zámku. Návštěvníci mají na výběr z několika druhů piv, nejen z břeclavského zámeckého pivovaru, ale i speciály od regionálních minipivovarů.

Dav baví z pódia třeba Jiří Schmitzer nebo kapela Wohnout. Někteří posluchači se zpěvem přidávají k muzikantům, jiní se na svém kousku místa dávají do tance. „Je tu super atmosféra, Wohnouty jsem dnes viděla poprvé na vlastní oči,“ nelituje svého rozhodnutí přijet do Břeclavi například Jana Lipková z Dubňan.

Domácí Janza zase poukazuje na skupinu Circus Brothers, která vystupovala krátce předtím. „Byli fakt dobří,“ chválí.

Najít u břeclavského zámku někoho bez kelímku s pivem je náročný úkol. Právě Lipková je však výjimkou. „Břeclavské pivo jsem bohužel neochutnala,“ říká mladá žena. Cestu zpátky domů do Dubňan totiž ztráví za volantem.

Slavnosti břeclavského piva hlásí první hvězdy i oslavy výročí

Publikováno:před 8 letyZdroj:Břeclavský deník

Po letošním úspěšném ročníku Slavností břeclavského piva je už nyní možné zakoupit vstupenky na ročník 2017. I když se akce plná kvalitní hudby a čepovaného piva uskuteční v areálu břeclavského zámku až 10. června příštího roku, předprodej už běží na plné obrátky. „Rozhodli jsme se naše fanoušky odměnit za brzký nákup lístků. Kdo si do konce roku pospíší, může mít vstup za opravdu prémiovou cenu a ještě zakoupený z pohodlí domova na našich webových stránkách," říká Jan Svoboda, člen správní rady Zámeckého pivovaru Břeclav.

Jako hlavní hvězda vystoupí v sobotu 10. června plzeňská skupina Mandrage. Kromě ní se mohou návštěvníci těšit také na skupiny Wohnout nebo Walda Gang. Úplně poprvé se na slavnostech objeví slovenská skupina The Paranoid a česká rocková formace We On The Moon. A stejně jako tomu bylo před rokem, hlavní pódium budou s těmito hvězdami sdílet také vítězové soutěže amatérských kapel. Tu organizátoři vyhlásí v listopadu.

Slavnosti, které si našly pevné místo mezi letními open air akcemi na jižní Moravě, se uskuteční už popáté. Stejný počet let uplyne také od znovuzahájení vaření piva v Zámeckém pivovaru Břeclav. I toto výročí ovlivní celý program. „Naši návštěvníci si budou moct opět prohlédnout pivovar, a pokud se vše podaří, rádi bychom prohlídkovou trasu rozšířili také na břeclavský zámek," doplňuje Jan Svoboda. Protože jsou dvojité páté narozeniny opravdovým důvodem k oslavě, slibují organizátoři slavností také rozšířený doprovodný program a zónu s občerstvením.

Slavnosti břeclavského piva se uskuteční v sobotu 10. června 2017 v areálu břeclavského zámku. Na akci vystoupí skupiny Mandrage, Wohnout, Walda Gang, We On The Moon a The Paranoid. Pro návštěvníky je připravený také doprovodný program, bohatá nabídka čepovaných piv a gastro specialit.

Slavnosti břeclavského piva slavily úspěch. Hlásí rekordní návštěvnost i výtoč.

Publikováno:před 8 letyZdroj:Impuls.cz

V sobotu 11. června se v prostoru pod břeclavským zámkem uskutečnily Slavnosti břeclavského piva. Další ročník akce opět posunul hranice možností, hlavně co se týče celkové návštěvnosti i vytočeného piva z blízkého Zámeckého pivovaru Břeclav. Celkem si tento svátek hudby, dobrého jídla a pití užilo 3 500 platících návštěvníků. Pro ty se vyčepovalo pivo z celých 160 sudů. Jednoznačným favoritem byl dle prodaných kusů světlý ležák Kanec.

V rámci programu došlo na křest dvou novinek – nealkoholického piva a světlého vrchně kvašeného ležáku SUMMER ALE. Hodně štěstí mu do vínku popřáli vrchní sládek pivovaru Dušan Táborský a starost města Břeclav Ing. Pavel Dominik. Ten si roli kmotra i celé slavnosti velmi užíval: „Příjemně mě překvapilo, jak velké množství příznivců dobré hudby a břeclavského piva pod zámek dorazilo. Pokřtili jsme nové pivo a věřím, že si stejně jako ostatní lahodné moky břeclavského pivovaru najde rychle cestu k chuťovým buňkám lidí. Spolupráce s místním pivovarem si velmi vážíme a určitě budeme na různých projektech rádi participovat i v dalších letech.“

Hlavním tahákem byl hudební program, který odstartoval už ve 12 hodin vystoupením tří regionálních kapel vybraných samotnými fanoušky. Vrcholem celého večera pak byly koncerty skupin Walda Gang a slovenských Horkýže Slíže. Po celou dobu se také návštěvníci mohli bavit při diskotéce Rádia Jih, hlavního mediálního partnera. Jeho ředitelka Jana Svobodová byla celkovou atmosférou unešená: „Jsem velmi ráda, že se naše rádio takto povedené akce účastnilo, a velmi se těším na další ročník.“

V roce 2017 se slavnosti budou konat v sobotu 10. června. A už nyní jsou potvrzeni první účinkující, kteří v Břeclavi vystoupí. Předprodej vstupenek bude spuštěn na podzim. Člen správní rady pivovaru Jan Svoboda také nastiňuje, co nového hosty slavností čeká: „Protože to příští rok bude pět let, kdy pivovar vznikl, chceme opět připravit bohatý hudební program. O drobných nedostatcích v organizaci víme a do příštího června je napravíme. Velký zájem ze strany našich fanoušků je zavazující. Jsme velmi vděční městu Břeclav za partnerství, stejně tak všem organizačním složkám. Největší poděkování patří návštěvníkům, kteří vytvořili úžasnou atmosféru.“

Zámecký pivovar Břeclav obnovil výrobu piva v květnu roku 2013. Do jeho portfolia patří značky Kanec, Podlužan, Beran, Pivín, Delegát, Zámecká desítka, Summer Ale 11o, Red Ale 16o a nealkoholické pivo.

Pivo, hudba... Slavnosti pod břeclavským zámkem bavily do nočních hodin

Publikováno:před 8 letyZdroj:Břeclavský deníkAutor:Lukáš Ivánek

Někdo si říká 
o jedenáctku. Někdo jiný si připaluje cigaretu a čeká, až se hudebních nástrojů chopí domácí kapela Emplane. 
A někdo další roztahuje deku. O dominanci se na obloze přetahuje slunce s mraky. V pozadí stojí na bílo natřený zámek. Všechno to lze spatřit v sobotu v okresním městě, kde se konají Slavnosti břeclavského piva.

Kolem třetí hodiny odpolední už vstupní branou prochází přibližně tisíc lidí. „Přišli jsme podpořit břeclavskou akci. Pivo je výborné, chutná mi hlavně Podlužan," líčí například domácí obyvatelka Pavlína Pavliňáková.

Program připravený organizátory ze Zámeckého pivovaru Břeclav nabízí rozmanité možnosti. Od několika nezbytných druhů piva, přes netradiční zážitky jako šplhání po pivních přepravách, po koncerty hudebních kapel. Na pódiu se střídají Šroti z nedalekých Dolních Bojanovic na Hodonínsku, břeclavští Emplane nebo známé tváře jako Michal Hrůza, Argema či Horkýže Slíže. „V minulosti byly na akci dobré ohlasy, domluvili jsme se proto s kamarády a dorazili. Rádi bychom ochutnali piva, která ve výčepech běžně nejsou," vypráví další z návštěvníků Filip Krupica z Týnce. Jak libo. K dispozici je třeba svrchně kvašená novinka Summer Ale.

Jen o pár metrů dál se na sloup z pivních přepravek šplhá Břeclavanka Hana Hlavňovská. Snaží se, přesto… Padá. „Nebylo to ale až tak složité, myslela jsem, že spadnu už z první. S kamarádkou jsem tu letos poprvé, zatím jsme spokojené," říká mladá žena s pousmáním.

K zámku, vedle nějž sídlí pořadatelský pivovar, míří další zástupy. Spokojený je i jeden z pořadatelů Tomáš Reiter. „Je super, že lidi přichází už na odpolední program. Důležité taky je, že neprší a není velké vedro," pochvaluje si Reiter. Zábava pokračuje do nočních hodin.

Slavnosti u břeclavského zámku doplňovala hudba a hodně piva

Publikováno:před 9 letyZdroj:Břeclavský deníkAutor:Aneta Beránková

Jedna, dva, tři, jedna, dva, tři, ozývá se v pátek po poledni na louce pod břeclavským zámkem. Kapela Šroti z Dolních Bojanovic zkouší naposledy mikrofony, než několika svými hudebními kousky zahájí letošní Slavnosti břeclavského piva.

V pořadí již druhé Slavnosti břeclavského piva přilákaly tisíce lidí. Návštěvníci se bavili při hudbě i u piva.

Již první tóny lákají k pódiu neustále se zvětšující dav lidí. Většina drží v ruce první, možná už i druhý kelímek s pivem. Teplé páteční počasí chladivému zlatavému moku jen nahrává. „Doufám, že dneska vypijete aspoň deset piv a že se budete dobře bavit," volá do davu zpěvák a kytarista první ze sedmi skupin, které se na pódiu vystřídají, Jan Klubus.

To už se pomalu chystá partička skvěle sehraných muzikantů známá jako Legendy se vrací. „Na ně se tedy opravdu těším. Slyšela jsem je hrát už několikrát a vždycky je to skvělé. Ráda si na jejich hudbu zatancuji," svěřuje se návštěvnice Radka Kourková.

A opravdu. Hned úvodní skladba nenechá nejen ji chladnou. Zpěvák, kytarista 
a známý moderátor Petr Šiška navíc vkládá mezi jednotlivé písničky vtipné historky, takže se lidé dobře baví.

U břeclavského Zámeckého pivovaru zní notoricky známé hity od skupiny Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC a mnoha dalších legend.

Baví se dospělí i děti
Kousek od hlavního víru tance a hudby se sluní návštěvníci na dekách. „Počasí vyšlo náramně. Pivo je osvěžující, hudba příjemná. Myslím, že si ten dnešní program určitě užijeme," usmívá se Břeclavan Viktor Kolarčík, který dorazil 
s partou svých kamarádů. Ti souhlasně pokyvují.

Nejen oni si vychutnají také další kapely nabitého programu. Mezi nimi například téměř domácí Irnis z Valtic. „Chtěli jsme dát letos prostor
i regi­onálním kapelám," vysvětluje člen správní rady pořádajícího břeclavského pivovaru Jan Svoboda.

Díky skvělým The Bacwards si lidé připomenou nezapomenutelné písně Beatles. Asi největší počet návštěvníků ovšem napjatě čeká na hlavní hvězdu slavností – skupinu Čechomor. Po ní ještě přijdou na řadu Zadáci 
a o tečku se postará Kabát revival známý jako Vaťák.

Kromě hudby si návštěvníci užívají také bohatý doprovodný program. Mnozí se chystají například na exkurzi do prostor zámeckého pivovaru. Podsládek jim ukáže kompletní zázemí pivovaru.

Pořadatelé ale myslí i na děti a ty tak už od odpoledne řádí na skákacích hradech a dalších atrakcích. Není divu, že přišly mnohdy celé rodiny.

Zámecký pivovar sází v novém roce i na lahvové pivo, limonády a nového sládka

Publikováno:před 9 letyZdroj:Břeclavský deníkAutor:Lukáš Ivánek

S řadou novinek vstoupil Zámecký pivovar Břeclav do letošního roku. Vsadí na prodeje v celé republice a výrobu limonád. Vedení pivovaru také potvrdilo, že na pivní slavnosti se lze ve městě těšit i letos.

„Stočili jsme tam hodně piva, stejně jako na dalších akcích. Slavnosti břeclavského piva budou u zámku pokračovat," potvrdil člen správní rady Jan Svoboda.

Společnost chce mírně zvýšit počet vyrobených hektolitrů. Loni jich bylo patnáct tisíc. Takzvaný výstav pivovaru zatím roste. Po osmdesátimilionové investici nového majitele zahájil činnost v květnu 2013. V prvním roce vyrobil za osm měsíců devět tisíc hektolitrů, loni zaznamenal další růst. Kapacita podniku, která činí čtyřicet tisíc hektolitrů, je ale stále po většinu roku bez využití.

Podle Svobody je složité prosadit se do restaurací, zejména mimo břeclavský region. Firma bude podle něj investovat do rozšíření nabídky. „Chceme rozvíjet stáčené limonády. Pivo Kanec budeme nově stáčet do klasických lahví, tím půjde do celé republiky. V obchodech bude od února letošního roku," uvedl Svoboda.
Výměna sládků

Břeclavský pivovar vyrábí tři hlavní druhy piv včetně v minulosti klíčové značky Podlužan, kterou koupil až po obnovení provozu. Vedle toho podnik dělá speciály. „Stáčené limonády doplní naši nabídku, aby byla úplná. Budeme dělat tři druhy, s příchutí koly, maliny a citronu," uvedla mluvčí pivovaru Jana Kilianová.

Zámecký pivovar Břeclav kromě Břeclavska podle ní cílí také na Brněnsko, Zlínsko a Kroměřížsko.

Poměr sudových a lahvových piv ve výrobě je vyrovnaný. Pivovar, který je součástí zámeckého areálu a má v aktuální poloze více než stoletou tradici, zaměstnává na dvě desítky lidí. Od ledna má nového sládka Dušana Táborského, který přišel z vyškovského pivovaru.

Břeclavský pivovar je z kvarteta jihomoravských průmyslových pivovarů zatím nejmenší. Vznikl na místě bývalého provozu, který skončil v roce 1996. Čtyři roky předtím vyrobil rekordních 225 tisíc hektolitrů piva. Třetinu své produkce pivovar vyvážel na Slovensko. Vaz podniku zlomily vysoké dovozní sazby, které zavedlo Slovensko po rozdělení společného státu.

Kanec pro celou republiku. Břeclavský pivovar se chce prosadit

Publikováno:před 9 letyZdroj:Lidovky.czAutor:ČTK

Zámecký pivovar Břeclav má pro letošek jasné cíle. Rád by alespoň mírně zvýšil výstav piva, který loni dělal 15 tisíc hektolitrů. A novinkou v portfoliu bude i malinovka.

Pivovaru se daří především na Břeclavsku a jeho produkce se stále zvyšuje. Po obnově činnosti v roce 2013 uvařil 9 tisíc hektolitrů piva, loni 15. I přesto je stále kapacita varny nevyužitá - činí 40 tisíc hektolitrů. Jan Svoboda, člen správní rady, tvrdí, že zejména mimo region je těžké prosadit se do restaurací. Firma proto bude investovat do rozšíření nabídky.

“Chceme rozvíjet stáčené limonády,“ vysvětluje Svoboda. K dispozici budou tři druhy - s příchutí koly, maliny a citronu. “Pivo Kanec (světlý ležák, pozn. red.) budeme nově stáčet do klasických lahví, tím půjde do celé republiky. V obchodech bude od února,“ počítá dále Svoboda. Poměr sudových a lahvových piv ve výrobě je nyní vyrovnaný.

Břeclavský pivovar zaměstnává dvacítku lidí, má v nabídce tři hlavní druhy piv včetně v minulosti klíčové značky Podlužan, kterou koupil až po obnovení provozu. Vedle toho podnik vaří speciály. Od ledna má nového sládka Dušana Táborského, který přišel z vyškovského pivovaru.

Nový břeclavský pivovar vznikl za 80 milionů korun na místě bývalého provozu, který přestal fungovat před devatenácti lety. V roce 1992 vyrobil rekordních 225 tisíc hektolitrů piva. Třetinu své produkce pivovar vyvážel na Slovensko, na což později doplatil - po rozdělení společného státu Bratislava zavedla vysoké dovozní sazby.

Pod zámkem duněla hudba, pivovar byl v obležení zájemců

Publikováno:před 10 letyZdroj:Deník.czAutor:Michal Šupálek

Slavnosti břeclavského piva přilákaly více než tři tisíce lidí. Na pódiu se vystřídalo sedm kapel, zájemci si prohlédli pivovar.

Tolik lidí jsem na louce pod břeclavským zámkem už dlouho neviděl. Zatímco se prodírám mezi davy, z pódia zní první hitovka slovenských No Name. „Jste skvělí, miluju vás," křičí pod obřím podiem zjevně náctiletá fanynka.

Zpěvák Igor Timko si mezitím utahuje z Pražáků. Aby hned vzápětí znovu rozezpíval většinu z více než tří tisíc lidí, kteří na Slavnosti břeclavského piva v sobotu pod zámek dorazili.

To rocker Jiří Zonyga už má v tu chvíli hodinové vystoupení v domovském městě za sebou. „Užil jsem si to. Odpolední slunce sice lidem dávalo trochu zabrat, ale zdravé jádro to zvládlo v pohodě," prohodí, když na zahrádce u nedalekého zámeckého pivovaru zahání žízeň břeclavským pivem.

Všechny z rozšiřující se řady značek ale určitě neochutná, už večer ho totiž čeká cesta do Prahy, kde ráno vystupuje v divadle. „Slavnosti jsou letos vážně perfektní, organizace famózní, technika výborná. Musím pořadatele pochválit," říká zpěvák s X Factorem při odchodu.

Usmívají se také spokojení, byť zároveň už i trochu unavení zástupci zámeckého pivovaru, kteří o kousek dál vedou do jeho útrob další zájemce o prohlídku. „Jdeme už snad podesáté. A to jsme včera dělali exkurze pro hospodské a další lidi z oboru. Těší nás, že lidé mají takový zájem, nečekali jsme to," přiznává obchodní zástupce pivovaru Jiří Červenka.

Podsládek mezitím ukazuje nesourodé skupině varnu, stáčecí linky i další moderní zázemí pivovaru, který před dvěma lety „vstal z mrtvých". Na slavnostech je tedy co slavit.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.07.07.2023 07:5527