Sortiment Měšťanského pivovaru Klatovy

piva Měšťanského pivovaru Klatovy setříděná podle objemu alkoholu

Sládkův svařák

zimní pivní mix
Klatovy 016
ilustrační obrázek
Hodně lidí u nás si neumí představit zimní období bez svařeného vína, které okoření vánoční svátky a zahřeje je za mrazivých večerů. Že by si ale mohli pochutnat na svařeném tradičním českém nápoji – pivu, moc lidí neví. Jiná situace je u našich sousedů v Německu a v Polsku, kde svařené pivo nechybí snad na žádném vánočním trhu. V Německu ho koupíte pod názvem Glühbier, v Polsku hledejte ceduli s nápisem Piwo grzane. Měšťanský pivovar v Klatovech připravuje svařené pivo od roku 2017, kdy na klatovských vánočních trzích představil Sládkův svařák poprvé. Základem Sládkova svařáku je klatovské pivo, které je dle originální receptury svařeno s chuť zvýrazňujícími přísadami, mezi kterými nemůžou chybět pro svařené nápoje tradiční skořice a hřebíček. Klatovský Sládkův svařák můžete pít horký, ale velké oblibě se těší i jeho konzumace ve studeném stavu jako osvěžující pivní likér v teplém období.
Klatovy 016
Mixed Beer
pivní mix spodně kvašený

EPM/Alk.:12% / 4.5%
Složení:ječné slady, cukr, směs koření, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

Klatovský Březňák 12%

sezónní světlý ležák
2018/04
Klatovy 008
ilustrační obrázek
Pivo jantarové až světle měděné barvy a sladší sladové jemné chuťi s kořeněnými tóny.

Březňák je překlad německého výrazu Märzen, kterým se označovala piva vařená v březnu (März). V dřívějších dobách, kdy ještě neexistovalo strojní chlazení, byl březen posledním měsícem před létem, ve kterém se dalo pivo uvařit bez toho, aby bylo infikováno divokými kvasnicemi. V tomto měsíci se navařila velká várka silnější stupňovitosti (13° EPM a více), aby pivo vydrželo přes léto. V září a říjnu se pak dopíjela zbylá zásoba, aby se uvolnily kapacity pro nové várky. Z tohoto zvyku vznikly především v Německu v těchto měsících velké pivní slavnosti, z nichž nejznámější je mnichovský Oktoberfest. Na těchto slavnostech se tak dříve čepovala piva právě typu Märzen. Receptura piv typu Märzen je odvozena od tzv. vídeňského ležáku. Díky použití vídeňského a mnichovského sladu mají Märzen jantarovou až světle měděnou barvu a sladší sladovou jemnou chuť s kořeněnými tóny.
Klatovy 008
German Märzen / Oktoberfest
světlý ležák spodně kvašený nefiltrovaný nepasterizovaný

EPM/Alk.:12% / 4.5%
Složení:ješné slady, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

Klatovský C&K Dragoun 12%

světlý ležák
2017/09
Klatovy 006
ilustrační obrázek
Pivo jantarové až měděné barvy, pro které je charakteristická nasládlá sladová chuť, která se mísí s výraznou sladovou hořkostí.

Dragouni, což byli příslušníci jízdní pěchoty, kteří se nejčastěji pohybovali na koni, ale bojovali i jako pěchota, vstoupili na válečnou scénu v 16. století. Jejich označení je odvozeno z krátké muškety, zvané „drago“, kterou nejčastěji používali. Rozmach dragounských pluků je možno sledovat v závěru třicetileté války (1618 – 1648), kdy se dragounské vojsko začalo blížit řadovému jezdectvu a pojmy dragouni a jezdectvo se staly synonymy. I přes modernizaci výzbroje ukázala první světová válka, že uplatnění tohoto typu vojska je v přímém boji nemožné. Dragouni tak byli užíváni k vedlejším úkolům a jejich činnost byla zcela ukončena po druhé světové válce.
Klatovy 006
Vienna Lager
světlý ležák spodně kvašený nefiltrovaný nepasterizovaný

EPM/Alk.:12% / 4.5%
Složení:ješné slady, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

Biskupský speciál 13%

zimní tmavé silné pivo
2016/12
Klatovy 003
ilustrační obrázek
Spodně kvašené černé pivo vařené dle staré tradiční receptury z několika druhů sladů a sladený českými slady. Silnější černé pivo se vyznačuje plnou chutí s nádechem kávy.

První várka Biskupského speciálu byla uvařena v roce 2016 na 1. ročník sympozia „Setkávání-Encounters-Begegnungen“ konaného k 5. výročí znovuotevření Klatovských katakomb. Pivu na konferenci požehnal řezenský biskup Rudolf Voderholzer. Biskupský speciál chutnal, a tak se zásluhou Efrema Jindráčka (českého dominikánského kněze, filosofa a teologa, profesora a proděkana na Filosofické fakultě Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského v Římě) dostal se až do Vatikánu, kde má sídlo nejvyšší biskup – papež. Biskupský speciál je vařen jednou ročně pro zimní období konce roku.
Klatovy 003
Czech Dark Lager / Bohemian Dunkel
tmavé silné pivo spodně kvašené nefiltrované nepasterizované

Alk.: 5%
Složení:ješné slady, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

Šumavský Dřevorubecký ležák

příležitostní světlý ležák
2019/07
Klatovy 013
ilustrační obrázek
Klatovy 013
Czech Pilsner / Premium Pale Lager / Bohemian Pilsener
světlý ležák spodně kvašený nefiltrovaný nepasterizovaný

Alk.: 5%
Složení:ješné slady, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

Bohuslav Balbín 11%

tmavý ležák
2018/06
Klatovy 009
ilustrační obrázek
Klatovy zažily velký rozvoj v době baroka, o čemž dodnes svědčí velké množství kulturních památek právě z této doby. Odkaz baroka a jeho doby si proto Klatované připomínají i dnes. Tradicí se stala červnová „Barokní noc“, při které se měšťané vrátí do tohoto pro Klatovy tak důležitého období. Jednou ze specialit, které mohou návštěvníci klatovské „Barokní noci“ ochutnat, je i tmavý ležák z Měšťanského pivovaru Klatovy, který dostal jméno po českém literátu, historiku, knězi, zeměpisci a pedagogu Bohuslavu Balbínovi (1621 – 1688). Balbín patřil mezi nejvýznamnější osobnosti českého baroka. Jako jezuita se účastnil rekatolizace českých zemí, ke kterým měl silný vlastenecký vztah, a řadil se k obhájcům českého jazyka. Kvůli svým názorům byl Balbín přeložendo Klatov, kde jezuité působili od roku 1636. V Klatovech působil Balbín dvakrát, v obdobích 1663 – 1666 a 1672 – 1673, a napsal tam svůj nejznámější spis Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého. Klatovský Bohuslav Balbín vyvrací obecně přijímaný názor, že tmavá piva jsou sladká a svou chutí se spíše blíží pivům světlým. Proto nese v podtitulku slovní spojení „tmavý ležák se světlým tělem“.
Klatovy 009
Czech Dark Lager / Bohemian Dunkel
tmavý ležák spodně kvašený nefiltrovaný nepasterizovaný

EPM/Alk.:11% / 5%
Složení:ješné slady, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

Přemysl Otakar II. 11%

výroční světlý ležák
2018/11
Klatovy 012
ilustrační obrázek
Extra hořký světlý ležák Přemysl Otakar II., který byl uvařen u příležitosti letošních výročí "osmičkových roků", a to k 740. výročí úmrtí Přemysla Otakara II.
Klatovy 012
Czech Pilsner / Premium Pale Lager / Bohemian Pilsener
světlý ležák spodně kvašený nefiltrovaný nepasterizovaný

EPM/Alk.:11% / 5%
Složení:ješné slady, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

Václav Budovec 12%

polotmavý ležák
Klatovy 014
ilustrační obrázek
Polotmavý ležák, který svou charakteristickou barvu a chuť získává z přidaných pražených sladů.

Tento spodně kvašený ležák nese jméno po významném českém politikovi, diplomatovi a spisovateli Václavu Budovci z Budova (1551 – 1621). Jako diplomat strávil Václav Budovec čtyři roky v sídle tureckých sultánů v Cařihradu, kde poznal muslimské náboženství. Po návratu domů pak napsal a vydal spis namířený proti muslimům a jejich víře. V české národní historii je znám jako jeden z předních účastníků stavovského povstání, který se v roce 1618 účastnil druhé pražské defenestrace. Václav Budovec z Budova byl členem direktoria, které zvolilo Fridricha Falckého českým králem. Po bitvě na Bílé Hoře byl zatčen a 21. června 1621 na příkaz císaře Ferdinanda II. popraven na Staroměstském náměstí rukou kata Jana Mydláře. I když Václav Budovec z Budova přímý vztah ke Klatovům nemá, pojmenování polotmavého ležáku jeho jménem je určitě opodstatněné, neboť Měšťanský pivovar v Klatovech sídlí a vaří svá piva v klatovské Budovcově ulici.
Klatovy 014
Czech Amber Lager / Bohemian Amber
polotmavý ležák spodně kvašený nefiltrovaný nepasterizovaný

EPM/Alk.:12% / 5%
Složení:ječné slady, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

Pokorný ležák 12%

světlý ležák
2017/03
Klatovy 004
ilustrační obrázek
Klatovský Pokorný ležák je tradiční řemeslný světlý ležák více sladený vyroben z českých sladů a sladů. Chmelové aroma je výrazně kořenité s bylinným nádechem.

Tak jako má pivovar ve Velkém Březně Viktora Cibicha nebo pivovar Bernard majitele Stanislava Bernarda má Měšťanský pivovar v Klatovech Jana Pokorného, který propůjčil svoji tvář a jméno jednomu z klatovských ležáků. Pokorný ležák je vařen s pokorou a také pokorně čeká dostatečně dlouhou dobu v ležáckém tanku, než může potěšit chuťové buňky konzumentů. Pokorný ležák je vyroben ze tří českých sladů a dvou českých sladů. Oproti V. M. Kramériovi je Pokorný ležák výrazněji hořčí díky použitým sladům s vyšším obsahem hořkých látek. Pokud zavítáte přímo do pivovaru, můžete se s Honzou Pokorným, který v pivovaru zastává pozici mládka, osobně setkat a třeba si i pořídit „jeho“ etiketu s podpisem.
Klatovy 004
Czech Pilsner / Premium Pale Lager / Bohemian Pilsener
světlý ležák spodně kvašený nefiltrovaný nepasterizovaný

EPM/Alk.:12% / 5%
Složení:ješné slady, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

V.M.Kramérius 12%

světlý ležák
2017/04
Klatovy 005
ilustrační obrázek
Vlajková loď pivovaru, kterou si můžete vychutnat po celý rok. Jde o spodně kvašený světlý ležák plzeňského typu vyrobený z kvalitních českých sladů a sladený žateckými slady včetně žateckého poloraného červeňáku.

Pojmenován byl po českém spisovateli, nakladateli a novináři Václavu Matěji Kramériovi, který se narodil v Klatovech v roce 1753. Kramérius založil Českou expedici – první ryze české nakladatelství v českých zemích, čímž se významně zasloužil o obrození a rozvoj českého jazyka a národa vůbec. Také jeho další činnosti se vyznačovaly vlastenectvím a láskou k českému národu, což jsou hodnoty, které prosazuje i Měšťanský pivovar v Klatovech. Proto si nemohl zvolit pro svůj prémiový ležák jiné jméno. Kramérius zemřel v roce 1808 v 55 letech v Praze, kde je pochován na Olšanských hřbitovech.
Klatovy 005
Czech Pilsner / Premium Pale Lager / Bohemian Pilsener
světlý ležák spodně kvašený nefiltrovaný nepasterizovaný

EPM/Alk.:12% / 5%
Složení:ješné slady, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

Klatovský karafiát „Albert Chanovský“

polotmavé plné pivo
Klatovy 015
ilustrační obrázek
Když se řekne pšeničné pivo, skoro každého napadne svrchně kvašené pivo s vůní kvasnic na pšeničná piva, mírnou kyselostí a množstvím rozličných ovocných vůní a chutí, které je hojně rozšířené v sousedním Bavorsku. Klatovský karafiát „Albert Chanovský“ má ale s bavorskými „weißbiery“ společný jen podíl pšeničného sladu přes 50 %. Způsob kvašení a kvasnice jsou však stejné, jaké pivovar používá při vaření klasického ležáku. Proto je Klatovský karafiát „Albert Chanovský“ chuťově více podobný českému ležáku než bavorskému „weißbieru“. Pšeničný slad doplňují další slady a český chmel, jež dotvářejí charakter piva. Značka Klatovský karafiát je souhrnné označení pro spodně i svrchně kvašená piva Měšťanského pivovaru v Klatovech se zajímavou chutí a vůní, která experimentují s cizokrajnou inspirací.

Odkazuje na tradici pěstování karafiátů v Klatovech, která začala v první čtvrtině 19. století a trvá dodnes. Klatovským pěstitelům se podařilo vyšlechtit nový druh karafiátů, který na rozdíl od amerických karafiátů dokáže odolat i mrazu – klatovské karafiáty. Prohlédnout si klatovské karafiáty, jejichž odrůdy se pyšní velkou rozmanitostí barev a květních kreseb, můžete každoročně v první polovině července ve výstavní zahradě naproti klatovskému muzeu. Vojtěch (Albert) Chanovský je jméno odrůdy klatovských karafiátů, která poprvé vykvetla v roce 2009. Uznána jako nový druh byla v roce 2011. V roce 2013 byl slavnostně pokřtěn po jezuitském misionáři, který se natrvalo usídlil v Klatovech, kde dosáhl výstavby jezuitské koleje a kostela.
Klatovy 015
German Dunkel Weizen / Weissbier
polotmavé plné pivo svrchně kvašené nefiltrované nepasterizované

EPM/Alk.:12% / 5%
Složení:ječné a pšeničné slady, voda, chmelové produkty
Hodnocení:

Böhmerwald 12%

příležitostní světlý ležák
2023/05
Klatovy 018
ilustrační obrázek
Klatovy 018
India Pale Lager
světlý ležák spodně kvašený nefiltrovaný nepasterizovaný

EPM/Alk.:12% / 5.3%
Složení:voda, ječné slady, chmelové produkty (Mandarina Bavaria)
Hodnocení:

Putinovy slzy

limitované světlé silné pivo
2019/06
Klatovy 017
ilustrační obrázek
Klatovy 017
German Märzen / Oktoberfest
světlé silné pivo spodně kvašené nefiltrované nepasterizované

Alk.: 6%
Složení:voda, ječné slady, chmelové produkty
Hodnocení:

Madona 15%

pouťové polotmavé silné pivo
2018/07
Klatovy 010
ilustrační obrázek
Klatovská madona je nejsilnější spodně kvašené pivo Měšťanského pivovaru v Klatovech. Poprvé byla uvařena na klatovskou pouť v roce 2018 u příležitosti 333 let od klatovského mariánského zázraku, který do Klatov přivedl množství poutníků, z čehož celé město hospodářsky profitovalo. V roce 1685 se na obrazu Panny Marie, který patřil rodině krejčího Ondřeje Hiršpergra, objevili „kapky krve“ stékající z madonina čela. Obraz pocházel z italského města Re, kde byl pořízen jako kopie zázračného obrazu namalovaného na zdi tamní kaple, a do Klatov ho přinesl komínář Bartoloměj Rizzolti, který se v Klatovech usadil a po kterém ho Hiršpergr zdědil. Po oficiálním potvrzení zázraku byl obraz vystaven a ještě v témže roce se konalo velké procesí, které se opakovalo celých 200 let. Dnes je obraz Panny Marie Klatovské umístěn v arciděkanském kostele Panny Marie a zázrak připomíná také obnovená tradice procesí s obrazem, které se koná každý rok druhý červencový víkend v rámci klatovských pouťových oslav. Klatovská madona je 15° pivo, které se vaří jednou ročně na klatovskou pouť a jehož rubínová barva má symbolizovat uroněnou krev Panny Marie Klatovské.
Klatovy 010
Czech Amber Lager / Bohemian Amber
polotmavé silné pivo spodně kvašené nefiltrované nepasterizované

EPM/Alk.:15% / 6.5%
Složení:ješné slady, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

Mumie 15%

světlé silné pivo
2018/02
Klatovy 007
ilustrační obrázek
Klatovská mumie se vaří z českých sladů a její hořkost zajišťují pouze české slady. Zajímavostí tohoto speciálu je, že při vaření první várky byl použit i klatovský slad, a není vyloučeno, že tato vzácná přísada bude součástí i dalších várek.
Klatovy 007
Pale Ale
světlé silné pivo svrchně kvašené nefiltrované nepasterizované

EPM/Alk.:15.4% / 6.8%
Složení:ješné slady, voda, chmel, kvasnice
Hodnocení:

Klatovské světlé 12%

světlé výčepní pivo
2018/05
Klatovy 011


Pivo vařeno v jiném provedení.
Pivo je v nabídce v jiném provedením.
Czech Pale Lager
světlé výčepní pivo spodně kvašené nefiltrované nepasterizované

Alk.: 4.2%
Složení:ješné slady, voda, chmel, kvasnice

Klatovský polotmavý ležák 12%

polotmavý ležák
Klatovy 001
ilustrační obrázek
Polotmavý ležák, který svou charakteristickou barvu a chuť získává z přidaných pražených sladů.

Pivo vařeno v jiném provedení.
Pivo je v nabídce v jiném provedením.
Klatovy 001
Czech Amber Lager / Bohemian Amber
polotmavý ležák spodně kvašený nefiltrovaný nepasterizovaný

EPM/Alk.:12% / 4.5%
Složení:ječné slady, voda, chmel, kvasnice

Klatovský Březňák Granát 14%

sezónní světlé silné pivo
2015/04
Klatovy 002
Jantarová až granátová barva napovídá o chuti, kterou můžeme očekávat od piva typu Märzen. Sladší sladová jemná chuť s kořeněnými tóny. Přestože se typ piva Märzen vyznačuje menší hořkostí, lze díky sladení 2 druhy sladů s výraznou dominancí Žateckého poloraného červňáku pocítit vyváženou sladovou hořkost.

Pivo vařeno v jiném provedení.
Pivo je v nabídce v jiném provedením.
German Märzen / Oktoberfest
světlé silné pivo spodně kvašené nefiltrované nepasterizované

EPM/Alk.:14% / 6.5%
30.05.2023 19:212 x4.117 x