Historie a současnost pivovaru Plzeňský Prazdroj

● 1842 Zrod legendypivovar
Pivo se v Plzni vařilo střídavě u jednotlivých právovárečných měšťanů. Kvalita byla různá, a proto se v hlavách plzeňských měšťanů zrodí myšlenka na vlastní pivovar s dobrým pivem. V novém Měšťanském pivovaru vaří 5. října 1842 sládek Josef Groll první várku nového plzeňského piva, které brzy dobude celý svět.

● 1843 Poprvé v Praze U Pinkasůpivovar
Pražský krejčí Jakub Pinkas si v dubnu 1843 nechává od svého přítele Martina Salzmanna dovézt dvě vědra plzeňského ležáku. Propadne jeho kouzlu, svou původní živnost věsí na hřebík a otvírá hostinec. Pivo se těší takové oblibě, že je brzo nutné rozšířit prostory o sousední dům. Hostinec později navštěvují význačné osobnosti jako Dobrovský, Palacký, Baťa a mnozí další.

● 1856 Spodně kvašený ležák také ve Vídnipivovar
Plzeňské pivo se poprvé dostává do Vídně. Rovných 65 věder je doručeno Josefu Šedivému v Salvatorově ulici č. 379. Měšťanský pivovar se později stává oficiálním dodavatelem císařského dvora. Sklad ve Vídni otevírá 1. července 1870.


● 1859 Ochranná značka Pilsner Bierpivovar
Spolu s tím, jak se šíří obliba plzeňského ležáku v Čechách i přilehlých zemích, objevují se jeho napodobeniny. Proto si v roce 1859 dává Měšťanský pivovar zaregistrovat značku „Pilsner Bier“ (Plzeňské pivo), z níž ale těží i ostatní piva z Plzně.

● 1870 Vznik pivovarupivovar
15. října zahajuje provoz První plzeňský akciový pivovar (dnes Gambrinus) založený 20 významnými podnikateli v čele s Emilem Škodou. V prosinci si pak registruje první ochrannou známku Erste Pilsner Actien Brauerei – Pilsner Bier.


● 1873 První export do Nového světapivovar
Měšťanský i První akciový pivovar slaví v tomto roce první export do USA. O rok později již plzeňský ležák putuje do severní Ameriky pravidelně a na sklonku 19. století proniká také do Latinské Ameriky, Afriky i na Blízký východ.

● 1874 Vznik pivovaru Velké Popovicepivovar
František Ringhoffer ke svému kamenickému panství skupuje pivovar s mlýnem, spilkou i hvozdem a zakládá Pivovar Velké Popovice. První 60hl várka piva spatřuje světlo světa 15. prosince. O rok později již pivovar vystavuje 18 tisíc hl a po rozsáhlých rekonstrukcích roku 1902 dokonce 80 tisíc hl piva.

● 1881 Ledařstvípivovar
Měšťanský pivovar začíná svážet led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladí celé sklepení. Zásoby ledu se skladují na dvoře na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dehtem. Expozice o ledování je dnes součástí prohlídkové trasy plzeňského pivovaru.

● 1885 František Josef I. v pivovarupivovar
„Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti,“ ocenil plzeňské pivo při návštěvě Měšťanského pivovaru císař František Josef I. Vzkvétá i sousední První akciový pivovar. Rozšiřuje prostory a nakupuje železniční vagony pro export.

● 1887 Lahvování pivapivovar
Měšťanský pivovar začíná stáčet svůj ležák také do lahví. První akciový drží krok a lahvovnu spouští rok poté. S rostoucí poptávkou po lahvovém pivu Měšťanský pivovar v roce 1899 staví první stáčírnu, která funguje dalších 70 let.

● 1892 Historická bránapivovar
Měšťanský pivovar slaví 50. výročí založení. U této příležitosti staví Jubilejní bránu, která se stává symbolem pivovaru, firmy i značky Pilsner Urquell. V roce 2000 jsou v bráně objeveny dobové materiály a jako odkaz dalším generacím do ní zazděny dokumenty s novodobou historií pivovaru.

● 1893 Doprava pivapivovar
Již v roce 1876 si Měšťanský i První akciový pivovar od státní dráhy pronajímají a později kupují první železniční vagony. Zřizují také závodní železniční vlečku, která nahrazuje koňské povozy. V roce 1895 pořizuje Měšťanský pivovar lokomotivu. V roce 1914 je v majetku pivovaru již 388 vagonů a také první nákladní i osobní auto.

● 1897 Neměnná chuť Pilsner Urquellpivovar
Pilsner Urquell si zakládá na své neměnné chuti. A tu potvrzují i odborné analýzy. Měření švýcarské laboratoře v St. Gallenu z roku 1897 zaznamenala parametry jeho kvality. Tytéž hodnoty potvrdila i její následovnice Labor Veritas v roce 2008. Pilsner Urquell si tak dodnes zachovává chuť, která mu vydobyla slávu v celém světě.

● 1898 Ochranná známka Pilsner Urquellpivovar
Generální celní úřad v Londýně již dříve ustavuje označení Pilsner Beer jako zvláštní druh piva bez ohledu na původ. V roce 1898 proto vzniká ochranná známka Plzeňský Prazdroj – Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu.

● 1899 Chladírenský pivní vagonpivovar
Na světové výstavě v Paříži předvádí Měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagon. Brzy má takových vagonů 258 a od roku 1900 vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy.

● 1904 Spalkův projektpivovar
V letech 1904 – 1907 realizuje Měšťanský pivovar velkolepý projekt, kterým si na dlouhá desetiletí zajistí soběstačnost ve výrobě elektřiny i v zásobování vodou. Spalkův projekt zahrnuje elektrocentrálu, vrty ve vodárně Roudná, odželezňovací stanici či vodárenskou věž. Ta slouží jako rezervoár pitné i užitkové vody po většinu 20. století a stává se jednou z dominant Plzně.

● 1909 Ochranná známka Kaiserquellpivovar
Pivo Prvního akciového pivovaru je nově na počest císaře Františka Josefa I. chráněno známkou Kaiserquell – Císařský zdroj. Pivovar pak v roce 1912 získává honosný titul „c. k. dvorní dodavatel“ a těsně před první světovou válkou se stává předním výrobcem piva v Čechách. Jeho roční výstav přesahuje 270 tisíc hl.

● 1913 Milion hektolitrů Prazdrojepivovar
Výstav plzeňského ležáku poprvé přesahuje hranici milionu hektolitrů. Měšťanský pivovar se stává největším v Evropě a nakupuje první automobily. Před první světovou válkou má své obchodní zastoupení ve 34 zemích včetně USA a Egypta, vlastní řadu světových medailí.

● 1919 Plzeňský Gambrinuspivovar
Kaiserquell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., se vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Název piva Gambrinus sahá až do 13. století a vychází ze jména vévody Jana Primuse, děda Karla IV a patrona sladovníků.

● 1922 Registrace značky Kozelpivovar
Oficiální obchodní značkou velkopopovického pivovaru se stává Kozel. Označení má původ ve zkomolenině dolnosaského města Einbeck, které ve 14. století proslulo výrobou piva spodním kvašením. To se tehdy šířilo do Čech pod názvem Ein Bock (Kozel). Emblém pivovaru vytvořil potulný francouzský malíř jako výraz díků za pohostinnost zakladetele Ringhoffera.

● 1931 Rekonstrukce varnypivovar
Měšťanský pivovar dokončuje rekonstrukci varny, která je využívána až do roku 2004. Ze základů té původní vyroste nová budova: vznikají železobetonová sila a k varně je přistavěn 50m komín se zabudovanými ohřívači k využití unikajícího tepla. Nově se objevují úspornější automatické pásové rošty pod pánve poháněné elektromotorem.

● 1934 Dynastie Hlaváčkůpivovar
Vrchním ředitelem Plzeňských akciových pivovarů se stává František Hlaváček a je prvním z rodu, který spojil své jméno s pivovarem Gambrinus po tři generace (více než 80 let). Jeho syn Ivo Hlaváček (na snímku) byl v letech 1958 až 1987 hlavním sládkem a později výrobním ředitelem, vnuk Jan Hlaváček působil v Plzeňském pivovaru a pivovaru Gambrinus od roku 1978. V současné době je emeritní sládek Plzeňského Prazdroje.

● 1936 Vývoj transportních sudůpivovar
V roce 1936 dostává plzeňský sládek od Škodových závodů nabídku ke koupi hliníkových sudů k dopravě piva. Do hospod se ale vozí pivo v dřevěných sudech až do poloviny 50. let, kdy je vystřídají právě sudy z hliníku. Ty na konci 80. let nahradí nerezové KEG sudy. Velké dřevěné sudy se dodnes používají k maloobjemové výrobě piva Pilsner Urquell ve sklepích plzeňského pivovaru.

● 1939 Válečná stagnacepivovar
Druhá světová válka přerušuje vývoj obou plzeňských pivovarů. Vozový park zabavuje říšská vojenská správa. USA bojkotují Pilsner Urquell jako německý výrobek, export tak směřuje výhradně do Německa. Pivovar Gambrinus trpí nedostatkem surovin, který má dopad na kvalitu. Vyrábí slabou válečnou „osmičku“ a přežívá proto, že zásobuje pivem dělníky ve Škodovce.

● 1942 Těžba ledu ve velkémpivovar
Úspěšný pivovar spotřebuje na uchování piva velké množství ledu. Ve 20. letech spotřebuje Plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 tisíc hl piva 600 vagonů ledu. K jeho efektivní těžbě přispívá od roku 1942 železný dopravník, který těží 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.

● 1945 Bombardování pivovarůpivovar
Spojenecké bombardování 17. dubna těžce poškozuje sklepy, varny, spilky, lahvovnu i obytné domy Měšťanského pivovaru, pivovar Gambrinus je téměř zničen. Jeho tehdejší ředitel František Hlaváček ale věří ve skvělou budoucnost. V troskách se rodí později nejoblíbenější pivo u nás – světlý výčepní Gambrinus a už o rok později se v nově vybudovaném pivovaru vaří 200 tisíc hl kvalitního piva.

● 1960 Gambrinus má nové ocelové tankypivovar
Od počátku své existence investuje pivovar Gambrinus do provozu a technických inovací. Na sklonku 50. let instaluje 20 ležáckých ocelových tanků s kapacitou 3 600 hektolitrů. V březnu 1960 vyjíždí z pivovaru první autocisterna a stáčení probíhá mimo pivovar.


● 1961 Technické inovacepivovar
V pivovaru Gambrinus se instalují technologické novinky: spádové varny, nový způsob kvašení i jímání CO2 z krytých kovových kvasných kádí. Nová šetrnější stáčecí linka o výkonu 14 tisíc lahví za hodinu snižuje možnost kontaminace a lépe garantuje kvalitu i chuť piva. Od roku 2011 se v pivovarech Prazdroj a Gambrinus díky novému zařízení na zpětné jímání kvasného CO2 snížily jeho emise o více než 280 tun.

● 1965 Vznik pivovaru Radegastpivovar
V roce 1965 je v Nošovicích na severní Moravě položen základní kámen nového pivovaru, který má uspokojit náročné pivaře v blízké průmyslové aglomeraci. První várka piva se rodí 3. prosince 1970. Rok poté dostává pivo jméno podle staroslovanského boha slunce, ohně a pohostinnosti Radegasta.

● 1976 Radegast má vlastní sladovnupivovar
Pivovar Radegast zprovozňuje vlastní sladovnu, která tehdy jakožto druhá největší v Česku ročně vyrobí 24 tisíc tun světlého sladu plzeňského typu. O 13 let později zahajuje provoz také nová sladovna Plzeňského Prazdroje s kapacitou 84 tisíc tun sladu. Pivovar se tak stává soběstačným v produkci světlého sladu.

● 1979 Milion hektolitrů Gambrinusupivovar
Roční výstav pivovaru Gambrinus překračuje magickou hranici milionu hektolitrů. Ačkoliv je direktivním nařízením tehdejších úřadů určen pouze Západočechům, věhlas značky překračuje hranice regionu. Málokdo ale v tu chvíli čeká, že se právě Gambrinus stane nejtypičtějším reprezentantem českého piva.

● 1988 Milion hektolitrů Radegastupivovar
Radegast investuje do nejmodernější techniky a jako první z domácích pivovarů zavádí cylindrokónické kvasné tanky. Objem každého z 18 tanků je 2 000 hl. Roční výstav překračuje magickou hranici milion hektolitrů. Za dalších 10 let jsou to dokonce 2 miliony.

● 1991 Nealkoholické pivo Birellpivovar
Sládci pivovaru Radegast spolupracují s curyšským pivovarem Hürlimann, který dříve přišel s radikálně novou technologií výroby nealko piva za použití unikátních kvasinek bez přerušení kvasného procesu. Jejich metodu inovují a výsledkem je plná hořká chuť uspokojující i náročného českého konzumenta. Birell se stává nejoblíbenější značkou nealko piva u nás.

● 1993 Cylindrokónické tanky v Gambrinusupivovar
Gambrinus začíná používat cylindrokónické kvasné tanky. Jejich provoz zaručuje především mikrobiologickou čistotu obou oddělených fází kvašení a zrání, a tudíž i čistou chuť a správný říz piva.

● 1995 Pilsner Urquell Original Restaurantpivovar
Prazdroj v roce 1995 zakládá síť restaurací, které přísně dodržují zásady skladování, čepování i pivního servisu ležáku Pilsner Urquell a pečují o jeho historický odkaz. První provozovna Pilsner Urquell Original Restaurant (PUOR) je otevřena v hotelu Kolonáda v Karlových Varech. V zahraničí následují restaurace např. v Moskvě, Düsseldorfu, Vídni. První PUOR v Asii je otevřena v roce 2011 ve vietnamské Hanoji.

● 1998 Varna s nejmodernější technologiípivovar
Pivovar Gambrinus uvádí do provozu novou varnu – největší v České republice. Varna je vybavena nejmodernější technologií: ekologickou a úspornou, která zároveň zajišťuje vysokou a vyrovnanou kvalitu várek.

● 2002 Milion hektolitrů Kozlapivovar
Pivovar Velké Popovice překračuje hranici milionu hektolitrů ročního výstavu a je nejrychleji se rozvíjející součástí společnosti Plzeňský Prazdroj. Instalace cylindrokónických tanků v roce 2004 zvyšuje výrobní kapacitu na 1,5 mil. hl piva. Zájem o Velkopopovického Kozla roste i ve světě. Dnes je nejprodávanější českou pivní značkou v zahraničí.

● 2006 Bednářské řemeslo a nová stáčírna v Plznipivovar
Téměř po 40 letech se v Plzeňském Prazdroji vyučí bednářský tovaryš. O rok později otevírá nová bednářská dílna. Prazdroj je tak jedním z posledních míst v Evropě, kde se udržuje toto tradiční řemeslo. Díky bednářům, kteří pečují o sudy a kádě, vyrábí pivovar v malém objemu ležák stejným způsobem jako v roce 1842. To sládkům umožňuje porovnat, zda má pivo uvařené moderním způsobem stále stejnou chuť.
V listopadu zahajuje provoz nová stáčírna Plzeňského Prazdroje. Tato historicky největší investice plzeňského pivovaru v celkové výši zhruba 1 mld. korun je součástí komplexního projektu zaměřeného na rozšíření výrobní kapacity k uspokojení rostoucí poptávky v zahraničí. Nová stáčírna slouží i dalším značkám Plzeňského Prazdroje.

● 2008 Prohlídky Plzeňského Prazdrojepivovar
Nová prohlídková trasa provází návštěvníky místy, kde se zrodil legendární plzeňský ležák. Součástí prohlídky je i ochutnávka nefiltrovaného a nepasterizovaného piva Pilsner Urquell čepovaného přímo z dubových ležáků v historických pivovarských sklepích. Již v prvním roce navštívilo prohlídku téměř 150 tisíc návštěvníků.

● 2009 Prohlídky Velkých Popovicpivovar
Pivovar Velké Popovice buduje novou prohlídkovou trasu s návštěvnickým centrem a prodejnou suvenýrů. Reaguje tak na rostoucí zájem veřejnosti o bližší seznámení s výrobou a tradicí piva Velkopopovický Kozel. Součástí prohlídky je mimo jiné návštěva historické i moderní varny, nechybí ani ochutnávka piva.ení chmelovaru.

● 2010 Pilsner Urquell Master Bartenderpivovar
Až v 6.ročníku soutěže o nejlepšího výčepního ležáku Pilsner Urquell získává světový titul Čech Lukáš Svoboda. Pilsner Urquell Master Bartender je mezinárodní soutěž určená výčepním a barmanům, kteří sdílejí nadšení pro své řemeslo a plzeňský ležák. Finalisté prokazují kromě odborných znalostí také svůj důvtip, jazykovou vybavenost i charizma. Do šesti ročníků soutěže se zapojilo již více než 16 tisíc výčepních.

● 2011 Pivo pro Vatikánpivovar
Velikonoční várka ležáku Pilsner Urquell, jíž požehnal plzeňský biskup František Radkovský, putuje k papežskému stolci do Vatikánu. Jako dar Plzeňského Prazdroje, města Plzně a České republiky k blahořečení papeže Jana Pavla II. ji zde z rukou českého velvyslance při Svatém stolci JUDr. Pavla Vošalíka přebírá předseda vatikánské vlády kardinál Giovanni Lajolo.

● 2013 Kingswood ciderpivovar
Na trh vstupuje nová značka Kingswood, podle britské tradice vytvořený ale chutím českého spotřebitele přizpůsobený cider. Nový osvěžující alkoholický nápoj se připravuje z pečlivě vybíraných vyzrálých jablek pěstovaných výhradně v sadech, která se zásadně netrhají, ale nechávají se samovolně spadnout. Tajemství jeho receptury spočívá v pečlivém výběru konkrétních jablečných odrůd a v jejich vzájemném poměru.

● 2014 Nová Ryze Hořká 12 z Nošovicpivovar
Sládci z nošovického pivovaru uvařili nové pivo Radegast Ryze Hořká 12. Ta nahradila v portfoliu pivovaru stávající světlý ležák Radegast Premium. Nová Ryze Hořká 12 je plnější a díky použití třech druhů moravského chmele vyniká intenzivnější avšak příjemnou hořkostí i výrazným chmelovým aroma. Jen během prvních třech měsíců od uvedení na trh se nové dvanáctky vytočilo 20 milionů půllitrů.

● 2015 Ekologický autobus v Prazdrojipivovar
Od ledna roku 2015 přepravuje návštěvníky prohlídkovým okruhem v pivovaru Plzeňský Prazdroj v Plzni nový autobus na stlačený zemní plyn (CNG). Moderní autobus značky SOR BNG 10.5 v barvách Pilsner Urquell je poháněn stlačeným zemním plynem (CNG), což přináší výrazné snížení emisí oxidu uhličitého, oxidů dusíku i pevných částic ve výfukových plynech.

● 2016 Prohlídky pivovarů lámou rekordypivovar
Přes 882 tisíc návštěvníků v roce 2015 absolvovalo některou z návštěvnických tras či programů, které pro ně připravil Plzeňský Prazdroj ve svých pivovarech. Největší oblibě se těšil Plzeňský Prazdroj, který navštívilo rekordních 750 tisíc lidí. Do Velkých Popovic se vydalo na prohlídku pivovaru či některou z akcí pro veřejnost 88 tisíc lidí, do Nošovic pak téměř 44 tisíc návštěvníků.
Zdroj:Stránky 'Plzeňského Prazdroje' 2016


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky pivovaru Plzeňský Prazdroj

Kdy:dle rozpisu na stránkách pivovaruObec:PlzeňZdroj:Pivovar Plzeňský Prazdroj

Věděli jste, že ležák Pilsner Urquell inspiroval více než dvě třetiny všech světových piv, dodnes označovaných jako pils, pilsner, pilsener? Přijďte na prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj a poznejte příběh legendy zrozené v roce 1842.

Kam vás zavede naše trasa
Pivovar Plzeňský Prazdroj nabízí prohlídky, které potěší pivní fanoušky i milovníky historie. Prohlédnete si autentická místa, kde se před 170 lety zrodilo proslulé pivo Pilsner Urquell a kde jeho příběh dodnes pokračuje. Z Návštěvnického centra se pivovarským autobusem přesuneme k jedné z nejmodernějších stáčíren s kapacitou 120 000 lahví za hodinu. Poznáte suroviny, ze kterých se pivo Pilsner Urquell vaří. Ukážeme vám i srdce pivovaru – tři varny napříč stoletími. Vrcholem prohlídky je degustace nefiltrovaného piva Pilsner Urquell v historických sklepech.

● Stáčírna
Z nádvoří pivovaru vás odvezeme pivovarským autobusem na prohlídku nové stáčírny, která patří mezi nejmodernější v Evropě a její kapacita je úctyhodných 120 000 lahví za hodinu.

Bohužel z provozních důvodů není možné ovlivnit chod stáčecích linek a nemůžeme proto garantovat, že v době prohlídek budou stáčecí linky plně v provozu.

● Expozice surovin
Plzeňský Prazdroj má největší osobní výtah v ČR. Tím vyjedeme k unikátnímu panoramatickému kinu. Po shlédnutí filmu o tajemství výroby piva Pislner Urquell se všemi smysly můžete seznámit s jedinečnými surovinami, ze kterých se pivo Pilsner Urquell vaří –měkká plzeňská voda, u nás vyrobený slad se speciální odrůdy českého jarního dvouřadého ječmene, chmel Žatecký poloraný červeňák a speciální pivovarské kvasnice.

● Varny
Představíme vám varny napříč třemi stoletími. Uvidíte varní pánev, ve které byla uvařena první várka plzeňského ležáku 5. října 1842. Díky obětavosti a odvaze zaměstnanců pivovaru tato měděná pánev přežila obě světové války a dochovala se dodnes. V historické varně z počátku 20. století vám představíme unikátní varní proces piva Pilsner Urquell. Nahlédnete i do moderní varny z roku 2004 a přesvědčíte se, že přestože se technologie vyvíjejí, starobylý postup vaření piva Pilsner Urquell zachováváme stále stejný.

● Expozice Lidé Pilsner Urquell
V tomto místě vyprávíme příběh lidské práce a fortelu. Seznámíte zde nejen se sládky, ale i dalšími pivovarskými profesemi, bez kterých bychom úspěšný příběh piva Pilsner Urquell psát nemohli. V expozici vám přiblížíme každodenní dřinu, která vedla ke vzniku pivovaru a k jeho světové proslulosti. Ukážeme odhodlání, píli a vytrvalost, kterou si v Plzni předávají z generace na generaci.

● Historické sklepy
Užijte si jedinečnou atmosféru historických pivovarských sklepů. Prohlédnete si spilečné kádě a zjistíte, co je to „pivní deka“. Pivovar Plzeňský Prazdroj zde dodnes vyrábí malou část produkce piva Pilsner Urquell tradiční metodou jako za dob prvního sládka Josefa Grolla – kvašením v dřevěných otevřených kádích a zráním v dubových ležáckých sudech.

● Degustace piva
Na nefiltrované nepasterizované pivo Pilsner Urquell vás Plzeňský Prazdroj zve v závěru prohlídky (pouze pro dospělé). V ležáckých sklepech vás čeká degustace nefiltrovaného a nepasterizovaného piva Pilsner Urquell načepovaného přímo z dubového ležáckého sudu. Toto jedinečné nefiltrované a nepasterizované pivo Pilsner Urquell si můžete vychutnat pouze na prohlídce pivovaru nebo během zážitkových programů v Šalandách.


Informace o prohlídce
●Kapacita skupiny na prohlídku pivovaru Pilsner Urquell je max. 45 osob.
●Délka prohlídky je 100 min.
●Prohlídka Pilsner Urquell je bezbariérová.
●Pro návštěvu sklepů doporučujeme teplejší oblečení – teplota se pohybuje okolo +5 °C.
●Z provozních důvodů bohužel nemůžeme garantovat, že stáčecí linky budou při vaší návštěvě plně v chodu.
●Součástí prohlídky je ochutnávka piva Pilsner Urquell (pouze pro starší 18 let).


Prohlídka pro skupiny 10 a více osob:
●Skupinám 10 a více osob nabízíme prohlídku v těchto jazykových variantách: češtině, angličtině, němčině, ruštině, francouzštině, italštině a španělštině
●Termín si můžete zvolit dle vašich požadavků. V časy mimo otevírací dobu Návštěvnického centra vám prohlídku zajistíme za příplatek 50 Kč na osobu.
●Prohlídku prosím objednávejte min. 3 dny předem


Aktualizováno: před 4 lety

Putovní oslava Prazdroje odstartuje v Praze už 9. října

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:České nápoje

Pilsner Urquell slaví 177 let od uvaření první várky. Oslava narozenin zlatého ležáku, který dal jméno celosvětově nejoblíbenější pivní kategorii, započala tradičně na Pilsner Festu, největším pivním festivalu v ČR. Naváže na ni roadshow, která bude probíhat od 9. října do 2. listopadu v hospodách a restauracích ve vybraných městech po celé České republice.

Stalo se již tradicí, že po Pilsner Festu, na kterém slaví zrod plzeňského ležáku především Plzeňané, vyráží na putovní oslavu speciální auto Pilsner Urquell s výčepem a potřebným doprovodem, aby tuto událost oslavili s příznivci dobrého piva i v dalších městech.

Hosté vybraných restaurací se tak mohou v následujících týdnech setkat se sládkem Plzeňského Prazdroje, který na místě slavnostně narazí dřevěný sud s nefiltrovaným plzeňským ležákem. „Návštěvníci si tak budou moci dopřát nefiltrovaný Pilsner Urquell, stejný jako ve sklepích plzeňského pivovaru,“ říká emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka.

O čepování piva se postarají zkušení výčepní, finalisté soutěže Pilsner Urquell Master Bartender. Mimo vystoupení živé kapely je připravená i soutěž.

Roadshow začíná již tradičně v pražské restauraci U Pinkasů, kde místní v roce 1843 ochutnali Pilsner Urquell jako první v metropoli. Václav Berka zde narazí sud 9. října v 18.00. Oslavy se pak vydají do Brna, Českých Budějovic, Kutné Hory, Plzně a svou pouť zakončí v Havířově
a Ostravě.

Putovní oslavy symbolizují nevídaný růst obliby plzeňského ležáku téměř okamžitě po jeho vzniku 5. října 1842. Z Plzně se začal rychle šířit do okolních a později i do vzdálenějších měst, do zahraničí. Stal se z něj světově uznávaný fenomén. „Už od svého zrodu je plzeňské pivo originálem, který vaříme ze stále stejných surovin a podle stejné receptury. Více než 70 % piv po celém světě, které se dnes uvaří, jsou piva typu Pils/Pilsner a jsou inspirovány právě pivem Pilsner Urquell,“ přibližuje úspěch Pilsner Urquell Václav Berka.

Program putovních oslav
9.10.2019 Praha 18:00 U Pinkasů
11.10.2019 Brno 17:00 PUOR Kolkovna Stopkova pivnice
11.10.2019 Brno 20:00 Pivnice U čápa
14.10.2019 Praha 18:00 U Matěje
22.10.2019 České Budějovice 18:00 U Tří sedláků
23.10.2019 Kutná Hora 18:00 V Ruthardce
24.10.2019 Plzeň 18:00 Plzeňka Plzeň
25.10.2019 Plzeň 18:00 U Salzmannů
1.11.2019 Havířov 19:00 U Příborů
2.11.2019 Ostrava 19:00 PUOR Slezska

Ležácké tanky jsou v provozu

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Plzeňský deníkAutor:Lenka Prokšová

Slavnostním zahájením provozu deseti ležáckých tanků dokončil Plzeňský Prazdroj jednu ze svých významných investic posledních let.
Celkem ve dvou etapách instaloval dvacet tanků v hodnotě 290 milionů korun, díky nimž zvýšil kapacitu kvašení a ležení piva Pilsner Urquell o cca 500 tisíc hektolitrů za rok. Zmíněná investice navazovala na předchozí rozšíření varny Prazdroje z roku 2018. Plzeňský pivovar těmito investičními akcemi reaguje na zvyšující se poptávku a zájem o své pivo včetně trvale rostoucího exportu.

Na Pilsner Fest si přišlo připít pivem 25 tisíc lidí

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Region Plzeň

Oslavit 177 let od uvaření první várky zlatého plzeňského ležáku přišlo v sobotu 5. října navzdory chladnému počasí více než 25 tisíc lidí.
Pivní festival probíhal tradičně v areálu plzeňského pivovaru, na náměstí Republiky i v „chill-out“ zóně v Mlýnské strouze. Hlavním tématem letošního Pilsner Festu byl plzeňský ležák jako jediný originál, který inspiroval pivovary v celém světě a dal vzniknout nové pivní kategorii Pils, dnes největší na světě. Návštěvníci Pilsner Festu si mohli kromě piva Pilsner Urquell vychutnat i speciality vyhlášených restaurací z různých koutů republiky, zúčastnit se festivalové prohlídky pivovaru a k tomu si s přáteli užít bohatý program na scénách i v pivovarských stanech.

Oslavu založení první várky Pilsner Urquell si v symbolických 18:42 hodin připomněli generální ředitel Prazdroje Grant Liversage společně s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem a diecézním biskupem Tomášem Holubem. Emeritní sládek Václav Berka narazil 177litrový sud a všichni přítomní si pak společně s tisícovkami návštěvníků připili na zdar Pilsner Festu a další úspěchy plzeňského ležáku.

„S velkou radostí si se všemi připíjím na oslavu 177 let od okamžiku, kdy bylo v plzeňském pivovaru uvařeno pivo Pilsner Urquell, které město Plzeň i celou naši zemi proslavilo po celém světě a inspirovalo svou zlatou barvou a dokonalou chutí celý pivní trh,“ řekl při slavnostním přípitku Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.

Historii i výrobu výjimečného plzeňského ležáku mohli návštěvníci poznat na speciálních prohlídkách pivovaru. Ty byly letos věnované jednomu z nejznámějších symbolů plzeňského pivovaru – Vodárenské věži. Prohlídek doplněných i o návštěvu běžně nepřístupné bednárny a korunovaných oblíbenou ochutnávkou piva z dubových sudů se zúčastnilo několik stovek lidí.

Ochutnávat plzeňský ležák mohli návštěvníci ve všech koutech pivovaru, na náměstí Republiky i v „chill-out“ zóně v Mlýnské strouze z celkem 160 výčepních kohoutů, za kterými stáli zkušení výčepní. Lidé si na Pilsner Festu mohli čepování také sami vyzkoušet – a to rovnou pod vedením těch nejlepších. Školu čepování měli na starost finalisté soutěže Pilsner Urquell Master Bartender v čele s letošním vítězem Simonem Balonkem.

K většímu pohodlí a pravé atmosféře pivního festivalu letos přispěly velkokapacitní stany, ve kterých se představilo šest restaurací z celé republiky. Domácí prostředí jednotlivých restaurací návštěvníkům zprostředkovaly interiéry stanů i nabídka nejlepších jídel, kterými se restaurace pyšní. Na festivalu se letos představila brněnská restaurace U Čápa, plzeňský Švejk nebo karlovarský Nároďák.

Doprovodný program byl plný zábavy a soutěží. Lidé se zapojili do stavby velké zdi z?plechovek nebo soutěže o pitný režim Pilsner Urquell. Ke skvělé atmosféře festivalu přispěl i program na scénách, kde byl největší zájem o vystoupení Michala Hrůzy nebo skupiny Lake Malawi.

Novinkou letošního Pilsner Festu a důkazem toho, že plzeňský ležák stále inspiruje, byla i účast několika minipivovarů, které ve svých stáncích představily vlastní ležáky plzeňského typu.

Na Pilsner Fest navážou oslavy první várky

Oslavy 177. narozenin Pilsner Urquell budou pokračovat i v následujících týdnech. Vybrané restaurace a pivnice po celé České republice nabídnou nefiltrovaný plzeňský ležák ze stylového dřevěného sudu a pivo čepované mistry výčepními přímo z retroauta Pilsner Urquell. Roadshow odstartuje 9. října v pražské restauraci U Pinkasů a bude ukončena 2. listopadu v ostravské restauraci PUOR Slezska.

Každoroční oslavu piva v Plzni si letos nenechaly ujít tisíce návštěvníků

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Impuls.czAutor:Jitka Šrámková

Kdo si myslel, že nový koncept Pilsner Festu přiláká méně návštěvníků, neměl pravdu. Přestože pořadatelé letos vsadili více na pivo a nepozvali kapely zvučných jmen, do Plzně stejně dorazily tisíce lidí. Vůbec poprvé byly během akce k dostání vedle piva vyrobeného v Plzeňském Prazdroji také produkty malých pivovarů.

Přímo v Plzeňském Prazdroji, tak i na druhém místě festivalu, na náměstí Republiky, bylo také mnoho cizinců.

Slyšet byla němčina, angličtina, ukrajinština i ruština. Nechyběli ale ani návštěvníci z Asie. Dorazili lidé všech generací, nejčastěji partnerské páry, ale i party lidí.

Středobodem letošních slavností byly velkokapacitní stany, které fungovaly jako hospody. „Letos, kdy je nasazen poprvé tento koncept, jich máme pět. Myslíme si, že do budoucna budou přibývat. Je to podle nás cesta, kterou by se měl Pilsner Fest ubírat i v dalších ročnících,“ konstatoval před zahájením Ján Porada z pořádající agentury.

Třeba stan přímo na nádvoří pivovaru s názvem Na Spilce, což je kamenná restaurace o kousek vedle, měl úspěch obrovský.

Kolem 17. hodiny byl obsazený do jediného místa, lidé jedli a popíjeli, zhruba dvacítku z nich kapela roztančila. Na parketu nechyběl osmdesátník, ale ani přibližně tříletá holčička s tatínkem.

Na festivalu se představily restaurace ze všech koutů republiky. Plzeňský ležák si mohli návštěvníci vychutnat i ve stanu karlovarské restaurace Nároďák nebo brněnského podniku U Čápa.

Pokud chtěl člověk právě kolem 17. hodiny projít od hlavní brány Prazdroje do zadní části, kde se prezentovaly malé pivovary, musel jít hodně pomalu, protože dav rychlejší tempo neumožnil.

Pivo Pilsner Urquell se prodávalo do vratných kelímků za 45 korun, nealkoholický Birell za 38, Pivovar Mazák prodával zlatavý mok za cenu od 50 do 60 korun, Pivovar Kamenice nad Lipou za 45. Lidé mohli ochutnat i pivo Zhůřák.

Za 100 gramů halušek návštěvníci zaplatili 35 korun, za klobásu 80, za bramborák a hranolky 50, dvousetgramový burger pak přišel na 190 korun. V nabídce byl i trdelník za 70 korun.

Návštěvníci měli zájem i o suvenýry s logem pivovaru. Hodně lidí mělo proto na hlavách černé kšiltovky s bílým logem Pilsner Urquell.

Setkání s přáteli
Zamilovaný mladý pár Verča a Tomáš vzali akci jako příjemnou procházku, při které ochutnají plzeňskou dvanáctku i piva malých pivovarů. „Pivo udělá dobrou náladu a to je náš cíl,“ řekla Verča.

Dvacetiletá Anežka přišla se dvěma stejně starými spolužačkami proto, aby tu potkala přátele, ochutnala dobré pivo, dobré jídlo. „Mám ráda plzeňskou dvanáctku,“ uvedla.

Další ze skupinky Klára jedla halušky a moc si je pochvalovala, Eliška si vychutnávala pivo Zhůřák. Radovaly se z toho, že na akci potkaly hodně kamarádů. To, že nevystupovaly ty nejznámější kapely, ale spíše méně známé formace, dívkám nevadilo, akci prý berou spíš jako společenskou událost.

Každoročně se na Pilsner Festu scházejí i Petra z Mariánských Lázní a Lucka z Plzně. „Nechodíme sem kvůli kapelám, ale spíš kvůli pivu a stánkům a hlavně abychom si popovídaly, protože jsme každá z jiného města, takže se vidíme vždy po delší době,“ vysvětlila Petra.

Kvůli chladnému počasí obě mladé ženy vytáhly zimní bundy. „Zatímco při některých uplynulých ročnících bylo tak teplo, že bylo možné sednout si na lavičku a povídat si, letos je potřeba chodit, aby se člověk zahřál,“ svěřila se Petra, která si prý dává i pivo, zatímco Lucka spíše něco na zub a k tomu nealkoholický nápoj.

Pivovar zprovoznil nové tanky, do každého se vejde milion půllitrů piva

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:QAP.cz

Do nových ležáckých tanků investoval pivovar celkem 290 milionů korun. 20 tanků instaloval Plzeňský Prazdroj ve dvou etapách. První etapa zahrnující deset tanků proběhla v loňském roce.

Deset cylindro-konických nerezových tanků určených pro ležení piva zprovoznil pivovar přesně den před oslavou 177. výročí od uvaření první várky ležáku Pilsner Urquell.

Každý z tanků měří 24 metrů, v průměru má 6,4 metrů a váží 33,5 tuny. Objem tanku je 5 100 hl, to znamená, že se do něj vejde více než milion půllitrů piva.

„Pořízení dalších ležáckých tanků souvisí s loňským navýšením kapacity varny, kterou tak nyní můžeme využívat k maximálním možným objemům vaření piva,“ říká manažer kapitálových projektů Plzeňského Prazdroje Tomáš Kosmák.

Plzeňský Prazdroj v loňském roce zvýšil prodeje svých piv v zahraničí na 4,3 milionu hektolitrů. „Pilsner Urquell vaříme výhradně v Plzni pro tuzemský i světový trh, i proto bylo nutné přistoupit k navýšení počtu ležáckých tanků, abychom zvládli pokrýt poptávku,“ komentuje Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.

Ležácké tanky byly vyrobeny ve společnosti Ziemann Holvrieka v německém městě Bürgstadt a nejprve putovaly po řece Mohan do Severního moře, poté přes Hamburk po řece Labe až do Lovosic. Finální transport nadměrného nákladu do Plzně vedl po silnicích umožňujících dopravu takto objemných a těžkých nákladů. V létě pak bylo všech deset tanků instalováno v areálu plzeňského pivovaru.

Pilsner Fest mění tvář, nabídne více druhů piv a méně známých kapel

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:iDNES.cz

Plzeňský ležák oslaví v sobotu své 177. narozeniny na tradičním Pilsner Festu. Ten letošní ale bude jiný. Zatímco v minulosti zde vystupovaly kapely zvučných jmen, tentokrát bude hudební složka jen doprovodným programem. Pořadatelé chtějí věnovat větší pozornost oslavě piva a nabídnout i produkty malých pivovarů.

„Společně s marketingovým oddělením pivovaru jsme se shodli, že Pilsner Fest by neměl být zacílený na mainstreamové kapely a být jen dalším hudebním festivalem, kterých je všude spousta. Cílem je, aby lidé přišli společně s námi oslavit to dobré pivo,“ řekl Ján Porada z agentury Yashica, která má poprvé na starost hudební program.

V areálu pivovaru i na náměstí Republiky zahrají například Post It, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Lake Malawi nebo Iné Kafe.

Středobodem slavností budou velkokapacitní stany fungující jako hospody.

„Letos, kdy je poprvé nasazen tento koncept, jich máme pět. Myslíme si, že do budoucna budou přibývat. Je to podle nás cesta, kterou by se měl Pilsner Fest ubírat i v dalších ročnících,“ konstatuje Porada.

Že by kvůli neúčasti slavných interpretů ubyl počet návštěvníků, si nemyslí. „Samozřejmě, že jsou lidé, kteří chodili hlavně kvůli muzice a k tomu byl pro ně další faktor, pivo. To bychom ale do budoucna nechtěli. Myslíme si, že oslava v nové podobě bude fungovat i bez těch velkých jmen. V momentě, kdy bude atmosféra v jednotlivých stanech taková, jaká má být na oslavě piva, si lidé ani nevšimnou, že nehraje nějaká známá kapela,“ podotýká.

Na festivalu se představí restaurace ze všech koutů republiky. Plzeňský ležák si tak návštěvníci vychutnají třeba v plzeňské restauraci Švejk, v karlovarské restauraci Nároďák nebo v brněnské restauraci U Čápa. Jednotlivé stany budou věrně kopírovat interiér každého z podniků.

Letos uplyne 177 let od chvíle, kdy bavorský sládek Josef Groll poprvé navařil pivo, které dalo vzniknout novému pivnímu stylu podle místa zrodu nazvaného pilsner nebo pils.

„Je to dnes vůbec nejrozšířenější pivní kategorie, náleží do ní asi 70 procent celosvětové pivní produkce. Právě úspěch piva typu pils, díky němuž zná plzeňský ležák celý svět, se stal hlavním tématem letošního Pilsner Festu,“ říká Martin Troup, marketingový manažer značky Pilsner Urquell.

A emeritní sládek Václav Berka k tomu dodává: „Pilsner Fest je svátkem piva, které inspirovalo svět. A je to také oslava kvality. Proto zde budou naši nejlepší výčepní z celé České republiky i ze světa, kteří uspěli v soutěži o nejlepšího výčepního Master Bartender.“

Zájemci budou moci pivo od mistrů svého oboru nejen ochutnat, ale také se od nich něco přiučit. Připravena je totiž škola čepování.

Neodmyslitelnou součástí Pilsner Festu je společný přípitek v 18.42 hodin, který přímo odkazuje k roku 1842, kdy sládek Josef Groll uvařil první várku plzeňského originálu. Připíjet se bude současně přímo v pivovaru a na náměstí Republiky.

Veřejnosti bude přístupný i samotný pivovar. Kromě běžných prohlídek se hostům otevře také speciální festivalový okruh, který se zaměří na historii vodárenské věže i proces výroby originálního ležáku.

Součástí prohlídky bude i návštěva jinak nepřístupné bednárny. Speciální prohlídky se budou konat každých 15 minut od 10 do 20 hodin.

Letos poprvé se na akci představí zástupci minipivovarů. „Plzeňský ležák stále inspiruje, což dokazují i ležáky šesti minipivovarů, které budou moci zájemci ochutnat,“ říká Berka.

Akce přinese také dopravní omezení. Motoristé musejí v sobotu v době od 10 hodin do půlnoci počítat s komplikacemi a uzavírkami v okolí pivovaru a náměstí Republiky.

Z Prahy jede do Plzně speciální vlak Pilsner Express
Nejbližší placená parkovací místa jsou v parkovacím domě Rychtářka, u Hornbachu a pod mostem Milénia. Blízká bezplatná parkoviště jsou u nákupního centra Albert a u Baumaxu.

Pro návštěvníky z Prahy a středních Čech je připravený speciální vlak Pilsner Express, který vyjíždí z pražského hlavního nádraží v 10.30, zpět z Plzně se vrací ve 23.30.

Cesta trvá přibližně hodinu a 45 minut a má pět zastávek – Praha Smíchov, Beroun, Zdice, Hořovice, Rokycany a Plzeň. Vlak je zdarma, stejně jako vstup na Pilsner Fest. Kapacita vlaku je však omezená, je potřeba přijít včas.

Zviditelnil plzeňské pivo

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Plzeňský deníkAutor:Lenka Prokšová

Lidé z plzeňského pivovaru vzpomínají na Mistra jako na čestného a skromného člověka.
„Jsem smutný. Byl to jeden z největších českých umělců. Značku Pilsner Urquell jsme společně dostávali do povědomí celého světa. Když jsme mu v roce 2012 udělovali titul čestného znalce plzeňského piva, návštěvníci netušili, že ji převezme sám Gott. Lidé byli nadšeni, když jej zahlédli vcházet na pódium a on také,“ říká emeritní vrchní sládek Prazdroje Václav Berka. „Jednou před Vánoci jsem mu u něj doma s kolegou předal vánoční kouli s plzeňským pivem. Moc děkoval a ihned s ní ozdobil vánoční strom. Byl velmi uctivý a skromný,“dodává.

Na Pilsner Festu se letos představí i minipivovary

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Plzeňský deník

Vůbec poprvé nabídnou letošní oslavy piva Pilsner Urquell možnost ochutnat i ležáky z šesti minipivovarů.
Od uvaření první várky plzeňského ležáku uplyne v říjnu 177 let. Návštěvníci letošního Pilsner Festu si budou moci zlatavý mok nejen vychutnat od výčepních z nejlepších restaurací, ale také si ho pod vedením finalistů soutěže pro nejlepší výčepní Pilsner Urquell Master Bartender načepovat.

Slavnosti piva, které se uskuteční v sobotu 5. října v areálu Plzeňského Prazdroje a na náměstí Republiky, nově otevřou brány minipivovarům, které k této příležitosti uvařily své vlastní spodně kvašené ležáky.

„Plzeňský ležák dodnes inspiruje Česko i celý svět. Své ležáky plzeňského typu představí na Pilsner Festu pivovary Matuška, Zhůřák, Zámecký pivovar Frýdlant, Mazák, Chomout a Zámecký pivovar Kamenice nad Lipou,“ vyjmenoval emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka.

„Hosté festivalu si budou moci také načepovat pivo pod dohledem finalistů letošního ročníku soutěže Master Bartender v čele s vítězem letošního ročníku Simonem Balonkem,“ dodal. Pro veřejnost bude přístupný i samotný pivovar. „Kromě klasických prohlídek se lidé budou moci vydat i po speciálních prohlídkových trasách. Zaměřeny budou jak na historii vodárenské věže, tak na proces výroby originálního ležáku,“ vysvětlil Martin Troup, marketingový manažer značky Pilsner Urquell.

Součástí slavností bude již tradičně i hudební program; zahrají například kapely Post It, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Lake Malawi nebo Iné Kafe. Vstup zůstává zdarma.

Pivo Pilsner Urquel oslaví festivalem 177. narozeniny

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Týden.czAutor:ČTKJednodenním festivalem Pilsner Fest oslaví i letos plzeňské pivo Pilsner Urquel své narozeniny. Uplyne 177 let od chvíle, kdy sládek Josef Groll uvařil 5. října 1842 první várku světlého spodně kvašeného ležáku. Vznikla tak nová pivní kategorie pils, do níž dnes náleží asi 70 procent světové pivní produkce. Na festival, který se kromě areálu pivovaru koná také na náměstí a na propojovací trase mezi oběma místy, přišlo loni padesát tisíc lidí. Podobný počet očekávají pořadatelé i letos 5. října. Návštěvníky lákají na pivo, hudbu, prohlídky pivovaru i gastronomii, řekli novinářům zástupci pivovaru.

"Piva je uvařeno dost a v té nejvyšší kvalitě, připraveno je na 160 kohoutů, ze kterých poteče náš nefiltrovaný ležák," řekl emeritní vrchní sládek Václav Berka. Loni se podle něj vypilo za jeden den více než 400 hektolitrů plzeňského piva. Letos pivovar poprvé pozve na oslavy i jiné pivovary. Prostor dostane šest minipivovarů, které speciálně uvařily vlastní ležáky, i když třeba běžně ležák plzeňského typu nevaří, řekl Berka. Plzeňskému pivu k jeho narozeninám pošlou pozdrav také restaurace z celého světa, které Pilsner Urquell čepují. V šesti velkých stanech budou Prazdroj čepovat výčepní z českých hospod z různých koutů republiky. Ve stanech se bude také odehrávat část hudebního programu.

I dramaturgie doznala změny. Na dvou hlavních scénách, v pivovaru a na náměstí, zajistí program osvědčené, ale ne mainstreamové kapely, řekl Ján Porada ze spolupořádající agentury Yashica. Vystoupí skupiny Lake Malawi, Mydy Rabycat, Iné Kafé, Thom Artway nebo Michal Hrůza a Petr Bende. "Je to takový alternativnější program, ne úplně cílený hlavní proud, aby přilákal co nejvíce návštěvníků čistě na muziku. Chceme, aby lidé hlavně přišli oslavit várku piva," řekl Porada. Harmonikář, rokenrolová kapela či stand up komedie budou bavit lidi i v pivních stanech.

Festival jako každoročně nabídne netradiční prohlídky pivovaru, letos zaměřené na vodárenskou věž, ukázky práce pivovarských bednářů, školu čepování s nejlepšími výčepními, bohatou nabídku občerstvení, po trase z pivovaru na náměstí Mlýnskou strouhou čekají na lidi zábavné hospodské kvízy, brýle s virtuální realitou a vystoupení pouličních umělců z celé Evropy. Na náměstí i v pivovaru zazní v 18:42 společný přípitek. Narazí se k němu speciální dubový sud o objemu 177 litrů. Lidem k přípitku dostanou plechovky ze speciální edice. Vstup na festival je zdarma, z Prahy pojede zvláštní vlak, oslavy začnou v 11 hodin a pokračují do noci.

Dny českého piva v pivovarech i hospodách Plzeňského Prazdroje

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:České nápoje

Plzeňský Prazdroj se zapojí do letošních oslav Dnů českého piva mnoha akcemi ve svých pivovarech i v hospodách. V plzeňském pivovaru jsou připraveny speciálními prohlídky, ve Velkých Popovicích se pak při Klobáskofestu utkají nejlepší výčepní o titul Kozel Mistr výčepní, uskuteční se i dny se sládkem pro hospodské a štamgasty. Pravidelné návštěvníky pivnic, které čepují Gambrinus 11, Velkopopovický Kozel Mistrův Ležák nebo Radegast Ryze Hořkou 12 pak Prazdroj odmění jejich oblíbeným prémiovým pivem.

„Chceme touto formou poděkovat příznivcům českých ležáků a také podpořit hospody, které se vzorně o pivo starají a nabízejí ho v té nejvyšší kvalitě,“ uvádí Vojtěch Homolka, vrchní obchodní sládek Plzeňského Prazdroje.

Dny českého piva se tradičně konají v týdnu, na který připadají oslavy sv. Václava, jenž je patronem české země i českého piva. Ve všech pivovarech Plzeňského Prazdroje se v těchto dnech uskuteční speciální Dny se sládkem. Ti budou provázet hospodské a jejich štamgasty jednotlivými pivovary, debatovat s nimi o pivu a degustovat vzorky. Dny se sládkem se uskuteční od 24. 9. po čtyři dny po sobě a to postupně v pivovarech Gambrinus, Pilsner Urquell, Radegast a Kozel. „Podobné akce nám pomáhají budovat dlouhodobé vztahy s hospodskými. Zároveň máme příležitost jim poutavou formou a přímo v pivovarech předat všechny potřebné informace o našich pivech a prohloubit tak jejich znalosti, které mohou ještě zlepšit servis hospod směrem k zákazníkům,“ doplňuje Vojtěch Homolka.

V sobotu 28. září pak oslavy Dnů českého piva vyvrcholí Klobáskofestem ve velkopopovickém pivovaru. I zde se uskuteční prohlídky pivovaru včetně degustací ve sklepích a zájemci se budou moci přihlásit do školy čepování. Vůbec poprvé pak lidé uvidí i veřejné finálové klání premiérového ročníku soutěže Kozel Mistr výčepní, a to přímo na dvoře pivovaru. „Chceme co největšímu počtu návštěvníků poutavou formou ukázat, jak důležité je správné čepování piva a zároveň jim představit ty nejlepší výčepní jejich oblíbeného piva v napínavé soutěži,“ doplňuje Radka Zemanová, která má akci na starosti. Své výrobky ve Velkých Popovicích představí regionální výrobci uzenin a návštěvníci budou moci sledovat práci řemeslníků z tradičních řemesel. Do pivovaru pojede speciální vlak Kozel expres, který vyjede z pražského Wilsonova nádraží v 10:20 hodin. Zpět do Prahy pak odjede v 16:30 hodin.

Plzeňský pivovar bude od 27. do 29. září pořádat specializované architektonické procházky. Průvodci při nich návštěvníkům vysvětlí vznik a postupný stavební rozmach pivovaru a jeho jednotlivých částí. „Počet prohlídek je limitovaný, zájemci by se proto měli co nejdříve přihlásit na webu https://www.prazdrojvisit.cz/,“ uvádí Pavla Mášková z oddělení turismu z Plzeňského Prazdroje.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.09.10.2019 08:32595