Historie a současnost pivovaru Plzeňský Prazdroj

● 1842 Zrod legendypivovar
Pivo se v Plzni vařilo střídavě u jednotlivých právovárečných měšťanů. Kvalita byla různá, a proto se v hlavách plzeňských měšťanů zrodí myšlenka na vlastní pivovar s dobrým pivem. V novém Měšťanském pivovaru vaří 5. října 1842 sládek Josef Groll první várku nového plzeňského piva, které brzy dobude celý svět.

● 1843 Poprvé v Praze U Pinkasůpivovar
Pražský krejčí Jakub Pinkas si v dubnu 1843 nechává od svého přítele Martina Salzmanna dovézt dvě vědra plzeňského ležáku. Propadne jeho kouzlu, svou původní živnost věsí na hřebík a otvírá hostinec. Pivo se těší takové oblibě, že je brzo nutné rozšířit prostory o sousední dům. Hostinec později navštěvují význačné osobnosti jako Dobrovský, Palacký, Baťa a mnozí další.

● 1856 Spodně kvašený ležák také ve Vídnipivovar
Plzeňské pivo se poprvé dostává do Vídně. Rovných 65 věder je doručeno Josefu Šedivému v Salvatorově ulici č. 379. Měšťanský pivovar se později stává oficiálním dodavatelem císařského dvora. Sklad ve Vídni otevírá 1. července 1870.


● 1859 Ochranná značka Pilsner Bierpivovar
Spolu s tím, jak se šíří obliba plzeňského ležáku v Čechách i přilehlých zemích, objevují se jeho napodobeniny. Proto si v roce 1859 dává Měšťanský pivovar zaregistrovat značku „Pilsner Bier“ (Plzeňské pivo), z níž ale těží i ostatní piva z Plzně.

● 1870 Vznik pivovarupivovar
15. října zahajuje provoz První plzeňský akciový pivovar (dnes Gambrinus) založený 20 významnými podnikateli v čele s Emilem Škodou. V prosinci si pak registruje první ochrannou známku Erste Pilsner Actien Brauerei – Pilsner Bier.


● 1873 První export do Nového světapivovar
Měšťanský i První akciový pivovar slaví v tomto roce první export do USA. O rok později již plzeňský ležák putuje do severní Ameriky pravidelně a na sklonku 19. století proniká také do Latinské Ameriky, Afriky i na Blízký východ.

● 1874 Vznik pivovaru Velké Popovicepivovar
František Ringhoffer ke svému kamenickému panství skupuje pivovar s mlýnem, spilkou i hvozdem a zakládá Pivovar Velké Popovice. První 60hl várka piva spatřuje světlo světa 15. prosince. O rok později již pivovar vystavuje 18 tisíc hl a po rozsáhlých rekonstrukcích roku 1902 dokonce 80 tisíc hl piva.

● 1881 Ledařstvípivovar
Měšťanský pivovar začíná svážet led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladí celé sklepení. Zásoby ledu se skladují na dvoře na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dehtem. Expozice o ledování je dnes součástí prohlídkové trasy plzeňského pivovaru.

● 1885 František Josef I. v pivovarupivovar
„Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti,“ ocenil plzeňské pivo při návštěvě Měšťanského pivovaru císař František Josef I. Vzkvétá i sousední První akciový pivovar. Rozšiřuje prostory a nakupuje železniční vagony pro export.

● 1887 Lahvování pivapivovar
Měšťanský pivovar začíná stáčet svůj ležák také do lahví. První akciový drží krok a lahvovnu spouští rok poté. S rostoucí poptávkou po lahvovém pivu Měšťanský pivovar v roce 1899 staví první stáčírnu, která funguje dalších 70 let.

● 1892 Historická bránapivovar
Měšťanský pivovar slaví 50. výročí založení. U této příležitosti staví Jubilejní bránu, která se stává symbolem pivovaru, firmy i značky Pilsner Urquell. V roce 2000 jsou v bráně objeveny dobové materiály a jako odkaz dalším generacím do ní zazděny dokumenty s novodobou historií pivovaru.

● 1893 Doprava pivapivovar
Již v roce 1876 si Měšťanský i První akciový pivovar od státní dráhy pronajímají a později kupují první železniční vagony. Zřizují také závodní železniční vlečku, která nahrazuje koňské povozy. V roce 1895 pořizuje Měšťanský pivovar lokomotivu. V roce 1914 je v majetku pivovaru již 388 vagonů a také první nákladní i osobní auto.

● 1897 Neměnná chuť Pilsner Urquellpivovar
Pilsner Urquell si zakládá na své neměnné chuti. A tu potvrzují i odborné analýzy. Měření švýcarské laboratoře v St. Gallenu z roku 1897 zaznamenala parametry jeho kvality. Tytéž hodnoty potvrdila i její následovnice Labor Veritas v roce 2008. Pilsner Urquell si tak dodnes zachovává chuť, která mu vydobyla slávu v celém světě.

● 1898 Ochranná známka Pilsner Urquellpivovar
Generální celní úřad v Londýně již dříve ustavuje označení Pilsner Beer jako zvláštní druh piva bez ohledu na původ. V roce 1898 proto vzniká ochranná známka Plzeňský Prazdroj – Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu.

● 1899 Chladírenský pivní vagonpivovar
Na světové výstavě v Paříži předvádí Měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagon. Brzy má takových vagonů 258 a od roku 1900 vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy.

● 1904 Spalkův projektpivovar
V letech 1904 – 1907 realizuje Měšťanský pivovar velkolepý projekt, kterým si na dlouhá desetiletí zajistí soběstačnost ve výrobě elektřiny i v zásobování vodou. Spalkův projekt zahrnuje elektrocentrálu, vrty ve vodárně Roudná, odželezňovací stanici či vodárenskou věž. Ta slouží jako rezervoár pitné i užitkové vody po většinu 20. století a stává se jednou z dominant Plzně.

● 1909 Ochranná známka Kaiserquellpivovar
Pivo Prvního akciového pivovaru je nově na počest císaře Františka Josefa I. chráněno známkou Kaiserquell – Císařský zdroj. Pivovar pak v roce 1912 získává honosný titul „c. k. dvorní dodavatel“ a těsně před první světovou válkou se stává předním výrobcem piva v Čechách. Jeho roční výstav přesahuje 270 tisíc hl.

● 1913 Milion hektolitrů Prazdrojepivovar
Výstav plzeňského ležáku poprvé přesahuje hranici milionu hektolitrů. Měšťanský pivovar se stává největším v Evropě a nakupuje první automobily. Před první světovou válkou má své obchodní zastoupení ve 34 zemích včetně USA a Egypta, vlastní řadu světových medailí.

● 1919 Plzeňský Gambrinuspivovar
Kaiserquell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., se vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Název piva Gambrinus sahá až do 13. století a vychází ze jména vévody Jana Primuse, děda Karla IV a patrona sladovníků.

● 1922 Registrace značky Kozelpivovar
Oficiální obchodní značkou velkopopovického pivovaru se stává Kozel. Označení má původ ve zkomolenině dolnosaského města Einbeck, které ve 14. století proslulo výrobou piva spodním kvašením. To se tehdy šířilo do Čech pod názvem Ein Bock (Kozel). Emblém pivovaru vytvořil potulný francouzský malíř jako výraz díků za pohostinnost zakladetele Ringhoffera.

● 1931 Rekonstrukce varnypivovar
Měšťanský pivovar dokončuje rekonstrukci varny, která je využívána až do roku 2004. Ze základů té původní vyroste nová budova: vznikají železobetonová sila a k varně je přistavěn 50m komín se zabudovanými ohřívači k využití unikajícího tepla. Nově se objevují úspornější automatické pásové rošty pod pánve poháněné elektromotorem.

● 1934 Dynastie Hlaváčkůpivovar
Vrchním ředitelem Plzeňských akciových pivovarů se stává František Hlaváček a je prvním z rodu, který spojil své jméno s pivovarem Gambrinus po tři generace (více než 80 let). Jeho syn Ivo Hlaváček (na snímku) byl v letech 1958 až 1987 hlavním sládkem a později výrobním ředitelem, vnuk Jan Hlaváček působil v Plzeňském pivovaru a pivovaru Gambrinus od roku 1978. V současné době je emeritní sládek Plzeňského Prazdroje.

● 1936 Vývoj transportních sudůpivovar
V roce 1936 dostává plzeňský sládek od Škodových závodů nabídku ke koupi hliníkových sudů k dopravě piva. Do hospod se ale vozí pivo v dřevěných sudech až do poloviny 50. let, kdy je vystřídají právě sudy z hliníku. Ty na konci 80. let nahradí nerezové KEG sudy. Velké dřevěné sudy se dodnes používají k maloobjemové výrobě piva Pilsner Urquell ve sklepích plzeňského pivovaru.

● 1939 Válečná stagnacepivovar
Druhá světová válka přerušuje vývoj obou plzeňských pivovarů. Vozový park zabavuje říšská vojenská správa. USA bojkotují Pilsner Urquell jako německý výrobek, export tak směřuje výhradně do Německa. Pivovar Gambrinus trpí nedostatkem surovin, který má dopad na kvalitu. Vyrábí slabou válečnou „osmičku“ a přežívá proto, že zásobuje pivem dělníky ve Škodovce.

● 1942 Těžba ledu ve velkémpivovar
Úspěšný pivovar spotřebuje na uchování piva velké množství ledu. Ve 20. letech spotřebuje Plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 tisíc hl piva 600 vagonů ledu. K jeho efektivní těžbě přispívá od roku 1942 železný dopravník, který těží 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.

● 1945 Bombardování pivovarůpivovar
Spojenecké bombardování 17. dubna těžce poškozuje sklepy, varny, spilky, lahvovnu i obytné domy Měšťanského pivovaru, pivovar Gambrinus je téměř zničen. Jeho tehdejší ředitel František Hlaváček ale věří ve skvělou budoucnost. V troskách se rodí později nejoblíbenější pivo u nás – světlý výčepní Gambrinus a už o rok později se v nově vybudovaném pivovaru vaří 200 tisíc hl kvalitního piva.

● 1960 Gambrinus má nové ocelové tankypivovar
Od počátku své existence investuje pivovar Gambrinus do provozu a technických inovací. Na sklonku 50. let instaluje 20 ležáckých ocelových tanků s kapacitou 3 600 hektolitrů. V březnu 1960 vyjíždí z pivovaru první autocisterna a stáčení probíhá mimo pivovar.


● 1961 Technické inovacepivovar
V pivovaru Gambrinus se instalují technologické novinky: spádové varny, nový způsob kvašení i jímání CO2 z krytých kovových kvasných kádí. Nová šetrnější stáčecí linka o výkonu 14 tisíc lahví za hodinu snižuje možnost kontaminace a lépe garantuje kvalitu i chuť piva. Od roku 2011 se v pivovarech Prazdroj a Gambrinus díky novému zařízení na zpětné jímání kvasného CO2 snížily jeho emise o více než 280 tun.

● 1965 Vznik pivovaru Radegastpivovar
V roce 1965 je v Nošovicích na severní Moravě položen základní kámen nového pivovaru, který má uspokojit náročné pivaře v blízké průmyslové aglomeraci. První várka piva se rodí 3. prosince 1970. Rok poté dostává pivo jméno podle staroslovanského boha slunce, ohně a pohostinnosti Radegasta.

● 1976 Radegast má vlastní sladovnupivovar
Pivovar Radegast zprovozňuje vlastní sladovnu, která tehdy jakožto druhá největší v Česku ročně vyrobí 24 tisíc tun světlého sladu plzeňského typu. O 13 let později zahajuje provoz také nová sladovna Plzeňského Prazdroje s kapacitou 84 tisíc tun sladu. Pivovar se tak stává soběstačným v produkci světlého sladu.

● 1979 Milion hektolitrů Gambrinusupivovar
Roční výstav pivovaru Gambrinus překračuje magickou hranici milionu hektolitrů. Ačkoliv je direktivním nařízením tehdejších úřadů určen pouze Západočechům, věhlas značky překračuje hranice regionu. Málokdo ale v tu chvíli čeká, že se právě Gambrinus stane nejtypičtějším reprezentantem českého piva.

● 1988 Milion hektolitrů Radegastupivovar
Radegast investuje do nejmodernější techniky a jako první z domácích pivovarů zavádí cylindrokónické kvasné tanky. Objem každého z 18 tanků je 2 000 hl. Roční výstav překračuje magickou hranici milion hektolitrů. Za dalších 10 let jsou to dokonce 2 miliony.

● 1991 Nealkoholické pivo Birellpivovar
Sládci pivovaru Radegast spolupracují s curyšským pivovarem Hürlimann, který dříve přišel s radikálně novou technologií výroby nealko piva za použití unikátních kvasinek bez přerušení kvasného procesu. Jejich metodu inovují a výsledkem je plná hořká chuť uspokojující i náročného českého konzumenta. Birell se stává nejoblíbenější značkou nealko piva u nás.

● 1993 Cylindrokónické tanky v Gambrinusupivovar
Gambrinus začíná používat cylindrokónické kvasné tanky. Jejich provoz zaručuje především mikrobiologickou čistotu obou oddělených fází kvašení a zrání, a tudíž i čistou chuť a správný říz piva.

● 1995 Pilsner Urquell Original Restaurantpivovar
Prazdroj v roce 1995 zakládá síť restaurací, které přísně dodržují zásady skladování, čepování i pivního servisu ležáku Pilsner Urquell a pečují o jeho historický odkaz. První provozovna Pilsner Urquell Original Restaurant (PUOR) je otevřena v hotelu Kolonáda v Karlových Varech. V zahraničí následují restaurace např. v Moskvě, Düsseldorfu, Vídni. První PUOR v Asii je otevřena v roce 2011 ve vietnamské Hanoji.

● 1998 Varna s nejmodernější technologiípivovar
Pivovar Gambrinus uvádí do provozu novou varnu – největší v České republice. Varna je vybavena nejmodernější technologií: ekologickou a úspornou, která zároveň zajišťuje vysokou a vyrovnanou kvalitu várek.

● 2002 Milion hektolitrů Kozlapivovar
Pivovar Velké Popovice překračuje hranici milionu hektolitrů ročního výstavu a je nejrychleji se rozvíjející součástí společnosti Plzeňský Prazdroj. Instalace cylindrokónických tanků v roce 2004 zvyšuje výrobní kapacitu na 1,5 mil. hl piva. Zájem o Velkopopovického Kozla roste i ve světě. Dnes je nejprodávanější českou pivní značkou v zahraničí.

● 2006 Bednářské řemeslo a nová stáčírna v Plznipivovar
Téměř po 40 letech se v Plzeňském Prazdroji vyučí bednářský tovaryš. O rok později otevírá nová bednářská dílna. Prazdroj je tak jedním z posledních míst v Evropě, kde se udržuje toto tradiční řemeslo. Díky bednářům, kteří pečují o sudy a kádě, vyrábí pivovar v malém objemu ležák stejným způsobem jako v roce 1842. To sládkům umožňuje porovnat, zda má pivo uvařené moderním způsobem stále stejnou chuť.
V listopadu zahajuje provoz nová stáčírna Plzeňského Prazdroje. Tato historicky největší investice plzeňského pivovaru v celkové výši zhruba 1 mld. korun je součástí komplexního projektu zaměřeného na rozšíření výrobní kapacity k uspokojení rostoucí poptávky v zahraničí. Nová stáčírna slouží i dalším značkám Plzeňského Prazdroje.

● 2008 Prohlídky Plzeňského Prazdrojepivovar
Nová prohlídková trasa provází návštěvníky místy, kde se zrodil legendární plzeňský ležák. Součástí prohlídky je i ochutnávka nefiltrovaného a nepasterizovaného piva Pilsner Urquell čepovaného přímo z dubových ležáků v historických pivovarských sklepích. Již v prvním roce navštívilo prohlídku téměř 150 tisíc návštěvníků.

● 2009 Prohlídky Velkých Popovicpivovar
Pivovar Velké Popovice buduje novou prohlídkovou trasu s návštěvnickým centrem a prodejnou suvenýrů. Reaguje tak na rostoucí zájem veřejnosti o bližší seznámení s výrobou a tradicí piva Velkopopovický Kozel. Součástí prohlídky je mimo jiné návštěva historické i moderní varny, nechybí ani ochutnávka piva.ení chmelovaru.

● 2010 Pilsner Urquell Master Bartenderpivovar
Až v 6.ročníku soutěže o nejlepšího výčepního ležáku Pilsner Urquell získává světový titul Čech Lukáš Svoboda. Pilsner Urquell Master Bartender je mezinárodní soutěž určená výčepním a barmanům, kteří sdílejí nadšení pro své řemeslo a plzeňský ležák. Finalisté prokazují kromě odborných znalostí také svůj důvtip, jazykovou vybavenost i charizma. Do šesti ročníků soutěže se zapojilo již více než 16 tisíc výčepních.

● 2011 Pivo pro Vatikánpivovar
Velikonoční várka ležáku Pilsner Urquell, jíž požehnal plzeňský biskup František Radkovský, putuje k papežskému stolci do Vatikánu. Jako dar Plzeňského Prazdroje, města Plzně a České republiky k blahořečení papeže Jana Pavla II. ji zde z rukou českého velvyslance při Svatém stolci JUDr. Pavla Vošalíka přebírá předseda vatikánské vlády kardinál Giovanni Lajolo.

● 2013 Kingswood ciderpivovar
Na trh vstupuje nová značka Kingswood, podle britské tradice vytvořený ale chutím českého spotřebitele přizpůsobený cider. Nový osvěžující alkoholický nápoj se připravuje z pečlivě vybíraných vyzrálých jablek pěstovaných výhradně v sadech, která se zásadně netrhají, ale nechávají se samovolně spadnout. Tajemství jeho receptury spočívá v pečlivém výběru konkrétních jablečných odrůd a v jejich vzájemném poměru.

● 2014 Nová Ryze Hořká 12 z Nošovicpivovar
Sládci z nošovického pivovaru uvařili nové pivo Radegast Ryze Hořká 12. Ta nahradila v portfoliu pivovaru stávající světlý ležák Radegast Premium. Nová Ryze Hořká 12 je plnější a díky použití třech druhů moravského chmele vyniká intenzivnější avšak příjemnou hořkostí i výrazným chmelovým aroma. Jen během prvních třech měsíců od uvedení na trh se nové dvanáctky vytočilo 20 milionů půllitrů.

● 2015 Ekologický autobus v Prazdrojipivovar
Od ledna roku 2015 přepravuje návštěvníky prohlídkovým okruhem v pivovaru Plzeňský Prazdroj v Plzni nový autobus na stlačený zemní plyn (CNG). Moderní autobus značky SOR BNG 10.5 v barvách Pilsner Urquell je poháněn stlačeným zemním plynem (CNG), což přináší výrazné snížení emisí oxidu uhličitého, oxidů dusíku i pevných částic ve výfukových plynech.

● 2016 Prohlídky pivovarů lámou rekordypivovar
Přes 882 tisíc návštěvníků v roce 2015 absolvovalo některou z návštěvnických tras či programů, které pro ně připravil Plzeňský Prazdroj ve svých pivovarech. Největší oblibě se těšil Plzeňský Prazdroj, který navštívilo rekordních 750 tisíc lidí. Do Velkých Popovic se vydalo na prohlídku pivovaru či některou z akcí pro veřejnost 88 tisíc lidí, do Nošovic pak téměř 44 tisíc návštěvníků.
Zdroj:Stránky 'Plzeňského Prazdroje' 2016


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky pivovaru Plzeňský Prazdroj

Kdy:dle rozpisu na stránkách pivovaruObec:PlzeňZdroj:Pivovar Plzeňský Prazdroj

Věděli jste, že ležák Pilsner Urquell inspiroval více než dvě třetiny všech světových piv, dodnes označovaných jako pils, pilsner, pilsener? Přijďte na prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj a poznejte příběh legendy zrozené v roce 1842.

Kam vás zavede naše trasa
Pivovar Plzeňský Prazdroj nabízí prohlídky, které potěší pivní fanoušky i milovníky historie. Prohlédnete si autentická místa, kde se před 170 lety zrodilo proslulé pivo Pilsner Urquell a kde jeho příběh dodnes pokračuje. Z Návštěvnického centra se pivovarským autobusem přesuneme k jedné z nejmodernějších stáčíren s kapacitou 120 000 lahví za hodinu. Poznáte suroviny, ze kterých se pivo Pilsner Urquell vaří. Ukážeme vám i srdce pivovaru – tři varny napříč stoletími. Vrcholem prohlídky je degustace nefiltrovaného piva Pilsner Urquell v historických sklepech.

● Stáčírna
Z nádvoří pivovaru vás odvezeme pivovarským autobusem na prohlídku nové stáčírny, která patří mezi nejmodernější v Evropě a její kapacita je úctyhodných 120 000 lahví za hodinu.

Bohužel z provozních důvodů není možné ovlivnit chod stáčecích linek a nemůžeme proto garantovat, že v době prohlídek budou stáčecí linky plně v provozu.

● Expozice surovin
Plzeňský Prazdroj má největší osobní výtah v ČR. Tím vyjedeme k unikátnímu panoramatickému kinu. Po shlédnutí filmu o tajemství výroby piva Pislner Urquell se všemi smysly můžete seznámit s jedinečnými surovinami, ze kterých se pivo Pilsner Urquell vaří –měkká plzeňská voda, u nás vyrobený slad se speciální odrůdy českého jarního dvouřadého ječmene, chmel Žatecký poloraný červeňák a speciální pivovarské kvasnice.

● Varny
Představíme vám varny napříč třemi stoletími. Uvidíte varní pánev, ve které byla uvařena první várka plzeňského ležáku 5. října 1842. Díky obětavosti a odvaze zaměstnanců pivovaru tato měděná pánev přežila obě světové války a dochovala se dodnes. V historické varně z počátku 20. století vám představíme unikátní varní proces piva Pilsner Urquell. Nahlédnete i do moderní varny z roku 2004 a přesvědčíte se, že přestože se technologie vyvíjejí, starobylý postup vaření piva Pilsner Urquell zachováváme stále stejný.

● Expozice Lidé Pilsner Urquell
V tomto místě vyprávíme příběh lidské práce a fortelu. Seznámíte zde nejen se sládky, ale i dalšími pivovarskými profesemi, bez kterých bychom úspěšný příběh piva Pilsner Urquell psát nemohli. V expozici vám přiblížíme každodenní dřinu, která vedla ke vzniku pivovaru a k jeho světové proslulosti. Ukážeme odhodlání, píli a vytrvalost, kterou si v Plzni předávají z generace na generaci.

● Historické sklepy
Užijte si jedinečnou atmosféru historických pivovarských sklepů. Prohlédnete si spilečné kádě a zjistíte, co je to „pivní deka“. Pivovar Plzeňský Prazdroj zde dodnes vyrábí malou část produkce piva Pilsner Urquell tradiční metodou jako za dob prvního sládka Josefa Grolla – kvašením v dřevěných otevřených kádích a zráním v dubových ležáckých sudech.

● Degustace piva
Na nefiltrované nepasterizované pivo Pilsner Urquell vás Plzeňský Prazdroj zve v závěru prohlídky (pouze pro dospělé). V ležáckých sklepech vás čeká degustace nefiltrovaného a nepasterizovaného piva Pilsner Urquell načepovaného přímo z dubového ležáckého sudu. Toto jedinečné nefiltrované a nepasterizované pivo Pilsner Urquell si můžete vychutnat pouze na prohlídce pivovaru nebo během zážitkových programů v Šalandách.


Informace o prohlídce
●Kapacita skupiny na prohlídku pivovaru Pilsner Urquell je max. 45 osob.
●Délka prohlídky je 80 min.
●Prohlídka Pilsner Urquell je bezbariérová.
●Pro návštěvu sklepů doporučujeme teplejší oblečení – teplota se pohybuje okolo +5 °C.
●Součástí prohlídky je ochutnávka piva Pilsner Urquell (pouze pro starší 18 let).


Prohlídka pro skupiny 10 a více osob:
●Skupinám 10 a více osob nabízíme prohlídku v těchto jazykových variantách: češtině, angličtině, němčině, ruštině, francouzštině
●Termín si můžete zvolit dle vašich požadavků. V časy mimo otevírací dobu Návštěvnického centra vám prohlídku zajistíme za příplatek 50 Kč na osobu.
●Prohlídku prosím objednávejte min. 3 dny předem


Aktualizováno: před 2 lety

Prazdroj bude zdražovat, v hospodě dáte za půllitr minimálně o korunu víc

Publikováno:před 3 měsíciZdroj:iDNES.czAutor:ČTK

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října většinu produktů téměř o šest procent. Více se zvednou ceny balených piv, a to v průměru o 1,50 koruny na půllitr, méně ceny čepovaných – o korunu. Důvodem zdražení piva jsou především trvale rostoucí náklady na energie, obaly a dopravu.

„Půjde v průměru o 5,7 procenta. Zvýšení cen je tak nižší, než aktuální inflace. Růst spotřebitelských cen klesl pod dvouciferné hodnoty po mnoha měsících teprve v polovině letošního roku,“ řekl mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Konkurenční Pivovary Staropramen zatím o zdražení nemluví. „K případné úpravě ceny přistupujeme vždy po důkladné analýze všech nákladů i celkové situace. Pokud bychom se pro tento krok rozhodli, budeme nejprve informovat naše obchodní partnery,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí pivovarů Denisa Mylbachrová.

Národní podnik Budějovický Budvar zdražení nevylučuje, nebude ale dřív než k Novému roku. „Zatím jsme se ohledně zdražování finálně nerozhodli. Aktuálně mapujeme ceny vstupů. Pokud se ale zdražit rozhodneme, tak až od 1. 1. 2024,“ napsala iDNES.cz jeho mluvčí Ivana Chlumáková.

Hřebíček do rakve pro vesnické hospody
Podle restauratéra Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků se nárůst ceny určitě odrazí i v sumách, které zákazníci zaplatí v restauracích. Půjde pak podle něj o další hřebíček do rakve venkovských hospod, kde se často ani nevaří a pivo je prakticky jejich jediným artiklem. „Můžeme si přát, aby se nezdražovalo, ale když největší dodavatel na trh zdraží, tak velmi jednoduchou ekonomickou úvahou se zdraží podstatná část piva na trhu, v hospodách i v retailu,“ doplnil pro portál iDNES.cz

Rozhodnutí Prazdroje spolu s 10procentním zvýšením DPH od nového roku je pak podle něj pro venkovské provozy skoro horší ranou, než byl covid. „Tehdy aspoň byly nějaké kompenzace,“ dodal. Městské podniky podle něj vydrží, protože poptávka i kupní síla je v jejich okolí větší.

Pivovar je podle Kováře kvůli složité situaci v gastronomii zdražil méně sudová a tanková piva, a to v průměru o jednu korunu na půllitru. Cena balených piv vzroste více.

Prazdroj, podle Kováře stejně jako jiné firmy, čelí trvalému růstu cen vstupů, který loni průřezově zasáhl všechny výrobní procesy. „Nejmarkantnější je to u energií, ale náklady rostou i v oblasti obalů či logistiky. Zdražují také vstupy související přímo s pohostinstvím, například výčepní technologie, sklenice a další vybavení, které pivovar hospodám poskytuje bezplatně,“ uvedl.

Konzervativní cenová politika
Letošní zdražení, k němuž pivovar přistupuje každoročně v říjnu, je přesto podle Kováře konzervativní. „Jako v předchozích náročných letech, v době covidu nebo při loňské energetické krizi, neměníme ceny skokově a bereme část rostoucích nákladů na sebe,“ řekl. K cenové úpravě pivovar přistoupil i kvůli tomu, aby byl schopen investovat do nových produktů a inovací.

Loni v říjnu zdražil Prazdroj většinu produktů zhruba o osm procent, v průměru o 1,70 Kč na půllitru. Změny se dotkly balených i čepovaných piv všech značek – Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel a Birell. Pivovar to tehdy zdůvodnil prudce rostoucími náklady na energie i obaly. Loni zdražil pivo i v dubnu v průměru o korunu na půllitru.

Prazdroj loni po dvou covidových letech zvýšil prodeje piv v Česku. Prodal 7,3 milionu hektolitrů piv, meziročně téměř o 12 procent víc. Prodej rostl u všech hlavních značek, zejména u nealkoholického Birellu. V hospodách, restauracích a barech si loni polepšil téměř o 13 procent, přesto nedosáhl rekordního roku 2019.

Export loni vzrostl téměř o 13 procent. Celkem pivovar loni vyvezl rekordní bezmála dva miliony hektolitrů piv. V součtu tuzemských a zahraničních prodejů loni prodal 12,4 milionu hl piv, předloni to bylo 11,1 milionu hl.

Tržby se proti roku 2021 zvýšily o pětinu a dosáhly 19,6 miliardy korun, čistý zisk se zvedl téměř o 32 procent na loňských 5,9 miliardy korun.

Prazdroj si bude dělat reklamu vedle sídla Starobrna. Jde o náhodu, tvrdí

Publikováno:před 3 měsíciZdroj:iDNES.cz

Do domácího prostředí pivovaru Starobrno zavítá od pátku do neděle konkurenční Pilsner Urquell. Svou roadshow odstartuje u kláštera na Mendlově náměstí, tedy paradoxně v těsném sousedství místa, kde se už 150 let vaří známé brněnské pivo.

Podle zástupců Plzeňského Prazdroje padla volba na toto místo, protože nabízelo nejlepší technické a bezpečnostní podmínky pro stání návěsu.

„Vzhledem k velké hmotnosti trucku bylo po dohodě s magistrátem a opatstvím vybráno právě místo u Mendlova náměstí, které je ale shodou okolností v sousedství brněnského pivovaru. Žádný jiný důvod, kromě bezpečnosti a vyhovujícího technického zázemí, pro umístění objektu není,“ uvedla marketingová manažerka Pilsner Urquell Zuzana Dudová

Z přítomnosti konkurence v jejich vlastním rajónu si ve Starobrně příliš těžkou hlavu nedělají. „Jsme moc rádi, že český pivní trh je tak pestrý, a je normální, že i konkurenční firmy chtějí pivařům představit své produkty. Každá značka a pivovar má vlastní skalní příznivce a my si vážíme těch našich,“ reagovala mluvčí Starobrna Dita Jacobson.

Brněnský pivovar uspořádal vlastní roadshow už loni. Na různých místech po městě představoval extra hořký ležák Bitr, který zaměstnanci rozdávali z pojízdného výčepu. Pivo zájemcům osobně čepoval vrchní sládek Jiří Brňovják.

Prazdroj slibuje možnost vyzkoušet si čepování s finalistou soutěže o nejlepšího výčepního plzeňského ležáku Master Bartender. Připravené bude pivo Pilsner Urquell Nefiltr, které je běžně dostupné pouze jednou v roce.

Brno bude první zastávkou plzeňské roadshow. Následně zavítá i do dalších měst.

Volba sládků v srpnu nabídne svěží Tropikale i jedinečný pivní koktejl

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Plzeňský PrazdrojAutor:Zdeněk Kovář, PR

Srpnová Volba sládků přináší již po páté oblíbenou variaci piva typu Summer Ale. Letní stálice v programu Plzeňského Prazdroje letos nese název Tropikale a je plná svěžích chutí svrchně kvašeného piva s výraznějším citrusovým aroma. Tropikale se navíc stalo základem speciálního pivního koktejlu.

Nefiltrovaný speciál Tropikale je svěží, svrchně kvašené letní pivo s krásnou zlatavou barvou. Díky americkým chmelům má příjemnou hořkost a výrazné aroma s perfektně vybalancovanými citrusovými a chmelovými tóny. Představuje tak lehké a dobře pitelné pivo ideální do letních dní.

Volba sládků se pro měsíc srpen navíc spojila se Super Panda Circus, jedním z nejoriginálnějších českých barů, a společně přinášejí speciální pivní koktejl nabitý letními chutěmi. Hlavní roli hrají kromě piva Tropikale také grepová a yuzu šťáva, chuťové pohárky pak překvapí sůl po celém okraji sklenice a limetka.

„Celý koncept koktejlu jsme pojali jako svěží a dobře pitelný letní drink. Hlavními body jsou hořkost a citrusovost Tropikalu. Zároveň jsme chtěli, aby byl koktejl jednoduchý na přípravu a ze snadno dostupných ingrediencí. Spojili jsme dohromady ideu dvou drinků Paloma a Lagerita, což jsou velmi osvěžující koktejly, jeden je s pivem a druhý s grepovou šťávou. Také jsme chtěli zachovat Super Pandí rukopis – pro bar je typické použití asijských a exotických surovin – proto jsme do koktejlu přidali také šťávu z japonského citrusu yuzu,“ říká autor receptu, barman z podniku Super Panda Circus Michal Nevrlý.

Svrchně kvašený speciál Tropikale obsahuje 4,3 % alkoholu. Protože je nefiltrovaný, vyznačuje se krásnou, světle žlutou barvou (13 EBC) s jemným zákalem typickým pro tato piva. Po napití jsou nejprve cítit citrusové tóny grapefruitu, které záhy doplní příjemná vyšší hořkost (33 IBU) a plné chmelové aroma.

„Lehký letní Ale slaví v nabídce Volby sládků úspěchy každý rok. Letos jsme se ho ale rozhodli využít k tomu, abychom ukázali, že pivo může být i součástí chutného osvěžujícího koktejlu, jaký k letním měsícům neodmyslitelně patří,“ dodává Tomáš Drahoňovský, manažer rozvoje Plzeňského Prazdroje a vedoucí programu Volba sládků. „Špičkoví barmani ze Super Panda Circusu navrhli jeho recept tak, aby vám ho zvládl namíchat i výčepní ve vaší oblíbené restauraci nebo hospodě, kde si normálně koktejl neobjednáte,“ dodává.

Perfektně načepovaný speciál Tropikale a svěží pivní koktejl bude v nabídce po celý srpen ve vybraných hospodách po celé České i Slovenské republice. Seznam všech míst je na stránce www.volbasladku.cz. Zároveň bude na webu a sociálních sítích Volby sládků zveřejněn i seznam restaurací a hospod, kde si pivní koktejl můžete vychutnat.

Plzeňské pivo mělo být původně tmavé. Po naražení svoji barvou překvapilo

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Rozhlas.czAutor:Jitka Škápíková

Historie plzeňského piva sahá do posledních let 13. století. Začalo se vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání.

Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť, uvařený nápoj se stáčel do sudů a rozvážel do měšťanských domů, kde se nechával zrát.

2. ledna 1839 se plzeňští měšťané rozhodli postavit nový pivovar na tehdejším předměstí Bubeneč. Se stavbou se začalo neprodleně a za tři roky byl Měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu, a proto pozvali Josefa Grolla, sládka s výbornou pověstí až z Bavor. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842.

Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě mělo průzračnou, zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Kdoví, zda to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, anebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo velký úspěch a vaří se dodnes.

Alkohol pije 70 % Čechů, nejvíc inzeruje Pilsner Urquell

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:MediaGuru

Podle monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen byl nejsilnějším inzerentem v segmentu alkoholických nápojů za poslední rok Pilsner Urquell.

Sedm z deseti internetových Čechů pije alkohol alespoň jedenkrát do měsíce, necelá polovina nejméně jednou do týdne. Pivo se drží na první příčce nejčastěji konzumovaných alkoholických nápojů – 39 % Čechů, kteří alespoň někdy pijí alkohol, ho pije nejméně jedenkrát týdně. I ti, kteří pijí v letních měsících alkohol více, pijí nejčastěji pivo – konkrétně alespoň jednou týdně je to v létě 65 % z nich.

Výzkum společně realizovaly agentury Nielsen a Ressolution Group. Proběhl metodou online sběru na vzorku necelé pětistovky respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 18 let.

Výsledky výzkumu doplňují data monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen, v nichž jsme se zaměřili na inzerci alkoholických nápojů. Vyplývá z nich, že největší objem reklamy měla za poslední rok značka Pilsner Urquell.

Více než sedm z deseti (72 %) Čechů dle výsledků výzkumu konzumuje alkoholické nápoje alespoň jednou za měsíc. Více než čtvrtina dokonce pije alkohol nejméně dvakrát do týdne (27 %), což se týká spíše mužů než žen (35 % vs. 18 %). Dalších 21 % dotázaných ho pije jednou týdně. Ve frekvenci jednou týdně a častěji pijí alkohol nejvíce respondenti s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním (53 %), v nejmenší míře ho v této frekvenci naopak pijí respondenti se základním vzděláním (40 %). Deklarovaných abstinentů je v české online populaci aktuálně 10 %.

Nejčastěji konzumovaným alkoholickým nápojem je v české dospělé populaci stále pivo. Běžně (v průběhu celého roku) ho alespoň jednou za týden konzumuje až 39 % těch, kteří pijí alkoholické nápoje. Druhé místo zaujímá víno, které alespoň jednou týdně pije 22 % respondentů, následované míchanými drinky, jejichž konzumaci alespoň jednou týdně v průběhu celého roku deklarovalo 7 %.

I Češi, kteří pijí alkohol v letních měsících více, sáhnou nejčastěji právě po pivu. Dle výsledků výzkumu je to v létě alespoň jednou týdně dokonce 65 % z nich. Druhým nejoblíbenějším letním alkoholickým nápojem zůstává víno, které v létě pije alespoň jednou za týden 42 % dotázaných. Celkem oblíbené jsou v létě i cidery, které si alespoň jednou za týden dá 19 %. Čtvrté místo pak patří míchaným drinkům: aspoň jednou týdně je v tomto období pije 18 %.

Češi, kteří alespoň někdy pijí míchané drinky, se častěji spoléhají na to, že jim je připraví profesionál. Jejich přípravu doma preferuje 34 % z nich, zatímco spíše v barech/hospodách/restauracích si míchané drinky dává 44 % dotázaných. 23 % dotázaných nemá preferenci a kombinuje vlastní přípravu a konzumaci v restauračních zařízeních.

Z míchaných drinků dotázaní Češi nejčastěji pijí ty, jejichž základ tvoří rum (32 %). Oblíbený je ale také gin, který v míchaných drincích preferuje 27 % dotázaných. Na třetím místě se v žebříčku četnosti konzumace umístily drinky se základem z vodky (21 %).

Plzeňský Prazdroj volá Hop Hop Hop!

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Plzeňský PrazdrojAutor:Zdeněk Kovář, PR

Oblíbený program Plzeňského Prazdroje Volba Sládků dává v červenci prostor zazářit moderním odrůdám chmele vyšlechtěným českými chmelaři. Plzeňští sládci uvařili pivo Hop Hop Hop, které sleduje aktuální trendy a postupy v pivovarnictví.

Nefiltrovaný světlý speciál obsahuje čtyři druhy moderních chmelových odrůd: Vital (uveden na trh 2008), Agnus (2001), Saaz Shine (2019) a Saturn (2019). První dva jmenované chmely se vyznačují výraznou hořkostí a chmelovým, až kořenitým aroma. Odrůda Saaz Shine naopak vyniká jemnou bylinkovou vůní a citrusovými tóny, chmel Saturn je typický výrazným ovocným aromatem připomínajícím meruňky a tropické ovoce.

„I když základními odrůdami českých pěstitelů chmele zůstávají Žatecký poloraný červeňák, Sládek a Premiant, jsou stále větší plochy chmelnic osázeny novými odrůdami, kterými chmelaři reagují na trend vaření piv nejrůznějších stylů. Odrůdy Vital a Agnus si mezi pivovarníky získaly oblibu pro vyšší obsah hořkých látek, nové chmely Saturn a Saaz Shine dodávají pivům příjemné exotické aroma,“ hodnotí výběr použitých chmelů Zdeněk Rosa, předseda představenstva družstva Chmelařství, které spravuje 96 % ploch chmelnic České republiky.

Spodně kvašený speciál Hop Hop Hop plné zlatavé barvy (12 EBC) obsahuje 5,2 % alkoholu. Po ochutnání je nejprve cítit příjemné chmelové aroma, které záhy vystřídají osvěžující, lehce ovocné tóny a celkový dojem poctivého českého ležáku potvrdí vyšší hořkost, jejíž hodnota se pohybuje kolem 33 IBU.

„Chmel se anglicky řekne ‚hop‘ a přeci, kdo neskáče, není Čech! Červencovým speciálem jsme chtěli vzdát hold českému chmelařskému řemeslu a tradici, ale zároveň i ukázat, že naši chmelaři nespí na vavřínech. Proto jsme vzali čtyři skvělé odrůdy moderního žateckého chmele a ‚okořenili‘ jimi klasický český ležák,“ vysvětluje Tomáš Drahoňovský, manažer Plzeňského Prazdroje, který má program Volba sládků na starost.

Perfektně načepovaný speciál Hop Hop Hop bude možné si vychutnat po celý červenec ve vybraných hospodách po celé České republice. Seznam všech míst je k nahlédnutí na stránce www.volbasladku.cz.

Esport Prazdroje vzrostl bezmála o 13 procent

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Plzeňský PrazdrojAutor:Zdeněk Kovář, PR

Úplné uvolnění po covidových restriktivních opatřeních v roce 2022 přispělo k výraznému růstu prodejů piv Plzeňského Prazdroje v zahraničí. Celkem pivovar loni vyvezl rekordní bezmála 2 miliony hektolitrů piv, což představuje meziroční nárůst téměř o 13 procent.

„Loňský rok byl skoro všude po světě ve znamení znovu otevření restaurací a barů a opětovného nadechnutí trhu po covidových letech. To mělo za následek spolu s rostoucí oblibou našich piv v zahraničí, že se naše zahraniční prodeje loni meziročně zvýšily. Dařilo se nám na našich tradičních velkých trzích, zejména na Slovensku a v Německu, ale i dalších zemích,“ říká Dragos Constantinescu, generální ředitel Plzeňského Prazdroje. Růst na těchto odbytištích dokázal dokonce eliminovat výpadek v Rusku a Bělorusku, kam Prazdroj okamžitě po vypuknutí války na Ukrajině přestal vyvážet.

Z exportovaného piva připadají přibližně tři čtvrtiny na lahve a plechovky, čtvrtina pak na sudové a tankové pivo. Právě vývoz čepovaného piva v souvislosti s koncem covidových opatření táhl loňský růst zahraničních prodejů, když se zvýšil o bezmála 28 %. „Nezaměřujeme se pouze na samotné pivo, spolu s ním se snažíme vyvážet tradiční českou pivní kulturu. Na zahraničních trzích podobně jako doma školíme personál hospod a restaurací ve správné péči o pivo a čepování. Chceme, aby si špičkovou kvalitu našich piv, které si turisté dopřávají při návštěvě Česka, mohli vychutnat i v dalších zemích,“ doplňuje Kamil Růžek, obchodní sládek Prazdroje pro exportní trhy. Export do zahraničí doplnila licenční výroba piva Kozel, která loni dosáhla zhruba 3,2 milionu hektolitrů, meziročně o 9,5 % více.

Celkově, při součtu tuzemských i zahraničních prodejů, Prazdroj loni prodal 12,4 milionu hektolitrů piv. Dominantní přitom byl český trh, kde prodal 7,3 milionu hektolitrů. Podobně jako v zahraničí i doma pomohl konec covidových restrikcí. „Zároveň se ale především ve druhé polovině roku začaly v souvislosti s vysokou inflací a růstem nákladů v gastronomii objevovat signály k ochlazení, což je ještě zřetelnější v roce letošním,“ dodává Dragos Constantinescu.

Růst prodejů piva, především v zahraničí, se promítl i do finančních výsledků Prazdroje. Tržby společnosti se oproti roku 2021 zvýšily o pětinu a dosáhly 19,6 miliardy korun. Zisk po zdanění činil 5,9 miliardy korun. Na přímých i nepřímých daních Prazdroj do státní pokladny odvedl 5,4 miliardy korun.

Velmi výrazně rostly loni kapitálové investice Prazdroje. Ty se v roce 2022 zvýšily oproti předchozímu roku o 45 % na 2,16 miliardy korun. „Naše loňské investice byly největší minimálně za posledních pět let. Pokrčovali jsme v modernizaci našich pivovarů a v investicích do udržitelnosti. Postavili jsme za více než tři čtvrtě miliardy korun nový automatizovaný sklad v Plzni, ve Velkých Popovicích jsme instalovali 14 cylindrokónických tanků na zrání a kvašení piva. A odstartovali jsme další velké investice, které budou dokončeny letos – nové stáčecí linky v pivovarech ve Velkých Popovicích a v Plzni,“ komentuje Dragos Constantinescu.

Prazdroj nově obsadil nejvyšší pozice pro oblasti obchodu a marketingu

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Plzeňský PrazdrojAutor:Zdeněk Kovář, PR

Novým obchodním ředitelem Plzeňského Prazdroje se od července stává Roman Trzaskalik, dosavadní marketingový ředitel. Nahradí tak odcházejícího Tomáše Mráze. Do funkce ředitelky marketingu pak byla jmenována Francesca Bandelli.

Tomáš Mráz opouští pozici obchodního ředitele po 6 letech a celkem 15 letech v Prazdroji. „Tomáš si se svým týmem vytkl cíl zlepšit zážitek a kvalitu čepovaného piva v hospodách. Ty se opravdu během posledních let proměnily v moderní podniky nabízející skvěle ošetřené pivo a další služby. Přišel s průlomovými nápady na konceptové restaurace, rozvojové programy pro majitele a provozovatele hospod a prosazoval dlouhodobou strategii, která se soustředí na celkovou podporu gastronomie i zlepšení nákupního zážitku v obchodech. Kromě těchto pozoruhodných výsledků hrál Tomáš důležitou roli i v těžkém období během covidu, kdy Prazdroj aktivně pomáhal provozovatelům hospod a restaurací vyrovnat se se složitou situací. Za práci, kterou odvedl pro Prazdroj, mu patří náš velký dík,“ říká generální ředitel Plzeňského Prazdroje Dragos Constantinescu.

Funkci obchodního ředitele Prazdroje převezme Roman Trzaskalik, který od roku 2018 zastává pozici ředitele marketingu. Kromě pěti let v Prazdroji má za sebou dvacet let zkušeností z prodeje a marketingu ve čtyřech různých zemích v rámci skupiny Danone. „Nastupuji do rozjetého a perfektně fungujícího týmu, který dobře znám. Chci pokračovat v aktivní podpoře české pivní kultury, pomoci hospodám i rozvoji prodeje našich značek v retailu,“ říká Roman Trzaskalik.

Novou marketingovou ředitelkou Prazdroje se stane Francesca Bandelli, která se do Prazdroje přesouvá v rámci skupiny Asahi Europe & International z Itálie. Od roku 2018 pracuje jako ředitelka marketingu a inovací v italské společnosti Birra Peroni. Francesca hrála zásadní roli v kompletním znovuuvedení značky Peroni na trh, v úspěšném rebrandingu Peroni Nastro Azzurro nebo při zdařilém představení značky Kozel v Itálii.

Na chmelnicích na Žatecku rozkvetly tisíce květin. Budou vyživovat půdu

Publikováno:před 6 měsíciZdroj:Plzeňský PrazdrojAutor:Zdeněk Kovář, PR

Deset chmelnic na Žatecku se v těchto dnech rozzářilo barvami. Neroste totiž na nich jenom chmel, ale i další rostliny, které rozkvetly a vytvořily tak neobvyklou barevnou scenérii. Na jedné z chmelnic vyrostl dokonce obří půllitr z květin, vysoký 60 metrů, a stal se symbolem nového projektu Plzeňského Prazdroje s názvem Kytky pro chmel. Ten představuje návrat k tradičním principům regenerativního zemědělství, a jehož cílem je snížit vliv klimatické změny na růst chmele a zachovat tak kvalitu i vypěstované množství této tradiční suroviny pro výrobu piva.

„Do řádků mezi chmel jsme na vybraných chmelnicích vysázeli rostliny. Ty pomáhají vyživovat pole, zadržují v půdě vláhu a brání její erozi. Opouštíme tak v posledních dekádách zažité způsoby zemědělství, kdy je půda na podzim rozorána a všechny živiny zmrznou, aby se pak do ní musely na jaře uměle dodávat. Jdeme na to podobně jako kdysi naše babičky a dědečkové. Vracíme se doslova ke kořenům a chceme pečovat o půdu přirozenou cestou. V těchto dnech květiny rozkvetly mnoha barvami. Až odkvetou, stanou se navíc i přirozenou pastvou pro ovce a půda tak získá další živiny,“ vysvětluje princip projektu Kytky pro chmel Ivan Tučník, manažer udržitelnosti Plzeňského Prazdroje.

V nové iniciativě Kytky pro chmel se Prazdroj spojil s chmelařskou skupinou Arix Czech Hop a Českou zemědělskou univerzitou. Loni na podzim farmáři vyseli ve čtyřech lokalitách na Žatecku na deseti různých chmelnicích do meziřadí různé druhy květin, travin a dalších víceletých plodin. „Na části regenerativních chmelnic jsme použili směsi trav, jetelovin nebo vičenec, který je vytrvalý a má silné kořeny hluboké až 2 metry. Jinde jsme zase zaseli luční květiny. Dohromady jsme takto půdu mezi chmelovými rostlinami oživili na deseti hektarech, což odpovídá zhruba 15 fotbalovým hřištím. V takovém měřítku dosud nikdo regenerativní postupy při pěstování chmele v Česku nezkoušel,“ uvádí Ladislav Chvátal, majitel chmelařské skupiny Arix Czech Hop.

Projekt je unikátní i tím, že jde o vědecký výzkum, kdy se bude kondice chmele a jeho výnosy na regenerativních chmelnicích porovnávat s chmelnicemi o stejné ploše a ve stejných lokalitách, které budou využívat konvenční způsoby zemědělství. Celkem je tak do projektu zapojených 20 hektarů chmelnic, které budou monitorovat moderní technologie. „Na chmelnice jsme umístili sofistikované meteostanice, které dokáží měřit výkyvy teplot, srážky a vlhkost v porostu chmelnic. Do země jsme instalovali půdní čidla na měření teploty a obsahu vody v půdě. A budeme také sledovat, jak rostliny chmele využívají světelné záření. Díky těmto datům bychom měli lépe porozumět, jaký vliv mají zaseté meziplodiny na stav půdy a tím i na růst chmele,“ doplňuje Václav Brant z Centra precizního zemědělství České zemědělské univerzity. Současně na chmelnicích probíhají půdní analýzy, které zajišťuje Laboratoř Postoloprty.

Průběžné vyhodnocení se bude dělat po každé sezóně s důrazem na výnos a kvalitu chmele, a vždy v porovnání s výnosem na konvenční chmelnici. „Celý vědecký projekt pak vyhodnotíme nejdříve za pět let. Je potřeba vidět chování rostlin a stav v půdě během několika vegetačních cyklů a také je nutné dát půdě čas, aby se do ní přirozený život díky kořenům meziplodin vrátil,“ dodává vedoucí projektu Ivan Tučník.

Kořenový systém rostlin vytvoří v půdě přirozený ekosystém a zajistí dostatečné a přirozené zásobování chmele živinami. Zároveň zadrží potřebnou vodu. Půda se pak na podzim nerozorá, jako doposud, ale živiny v ní zůstanou do další sezóny. Experti přitom předpokládají, že nový postup přinese hned několik pozitivních efektů. „Zvýší se zastoupení organické hmoty v půdě a rostliny tak budou odolnější proti následkům klimatické změny. Nebude potřeba používat tak vysoké množství umělých hnojiv jako dnes. Celoroční pokrývka půdy pak sníží výpar vody i maximální teplotu na povrchu půdy. Ta bude zároveň chráněna před větrnou a zejména vodní erozí. A větší množství organické hmoty v půdě bude také napomáhat k lepšímu vsakování srážek a absorpci vody,“ doplňuje David Nesvadba z Arix Czech Hop.

Regenerativní postupy navíc pomáhají vázat v půdě uhlík, který rostliny vytahují z atmosféry, a tím přispívají v boji s klimatickou změnou.

Návrat k tradičnímu farmářskému přístupu je další cestou, jak se Prazdroj snaží pomoci chmelařům bojovat s důsledky klimatické změny. „Naší snahou je co nejvíce eliminovat její negativní jevy. Nová iniciativa Kytky pro chmel se zabývá půdou a regenerativním přístupem k zemědělství a svým rozsahem a zaměřením nemá v Evropě obdoby. Doplňuje náš projekt PRO CHMEL. Ten probíhá už od roku 2021 a zaměřuje se na efektivní zavlažování chmelnic a na šetření s nedostatkovou vodou,“ říká Ivan Tučník.

Oba navázané projekty se snaží zachovat český chmel, který je nepostradatelnou surovinou nejen pro české pivo, ale i pro vaření piva po celém světě.

Nejlepším výčepním plzeňského ležáku v Česku je Matěj Šorejs

Publikováno:před 6 měsíciZdroj:Plzeňský PrazdrojAutor:Zdeněk Kovář, PR

Vítězem 17. ročníku soutěže Pilsner Urquell Master Bartender se stal Matěj Šorejs z restaurace U Mottlů. Prestižního klání,
které dlouhodobě přispívá k rozvoji české pivní kultury a zvyšuje kvalitu výčepního řemesla, se letos zúčastnilo 212 výčepních plzeňského ležáku z celé republiky. Nejlepší z nich získal kromě trofeje odměnu ve výši 1842 EUR symbolizující rok uvaření první várky piva Pilsner Urquell. Ocenění „Výčepní legenda“ převzal za celoživotní práci Tomáš Babica z pražské restaurace
U Pinkasů a do exkluzivního klubu Honorary Connoisseur Pilsner Urquell vstoupil novinář a dokumentarista Janek Rubeš.

Dvacet finalistů, patnáct mužů a pět žen, z celé České republiky se utkalo tento týden o titul Pilsner Urquell Master Bartender v prostorách plzeňského pivovaru. Soutěžící měli během dvoudenního klání za úkol předvést své mistrovství a dokonale načepovat zlatý ležák, ale také prokázat špičkové znalosti o pivu, jeho výrobě a historii, absolvovali degustační test a taky museli ukázat své komunikační dovednosti, které jsou pro dobré výčepní nezbytné.

Titul nejlepšího výčepního v Česku pro rok 2023 získal Matěj Šorejs z restaurace U Mottlů, který přesvědčil porotu nejen prokázanými znalostmi a dovednostmi,
ale také schopností přenášet lásku k pivu a své nadšení z dobře načepovaného půllitru na ostatní. „Toto ocenění dokazuje, že když budete vaši práci dělat s láskou a správně, tak můžete stát na tady tom místě jako já. Pivo je věc, která spojuje lidi. Spoustu z vás znám nebo jsme se poznali jen díky pivu a já jsem za tuto příležitost velice vděčný. Je radost, že dělám povolání, které miluju a které je mojí vášní. Moc děkuju,“ neskrývá radost Matěj Šorejs, vítěz z vejprnické restaurace U Mottlů. Ten se kromě trofeje může těšit z finanční odměny ve výši 1842 EUR.

V letošním roce se o titul Pilsner Urquell Master Bartender ucházelo celkem 212 výčepních, téměř třetinu z nich tvořily ženy. Soutěž i letos přilákala řadu nových tváří – více než 75 % přihlášených se souboje účastnilo poprvé, 65 % hospod, které výčepní reprezentují, se také zapojilo poprvé. „Výčepní se mohou soutěže účastnit maximálně třikrát. A je dobře, že přibývají noví talentovaní výčepní i hospody, kde chtějí nabízet pivo v té nejvyšší kvalitě. Jsem rád, že naše soutěž přispívá k rostoucí kvalitě čepovaného piva a rozvoji tradiční české pivní kultury, a to nejen v tradičně „pivních městech“, ale po celém Česku,“ hodnotí letošní ročník soutěže Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje a předseda odborné poroty.

Pilsner Urquell také každoročně oceňuje profesionály, kteří čepování a péči o pivo zasvětili celý svůj pracovní život. Do síně slávy s titulem Výčepní legenda letos zaslouženě vstoupil Tomáš Babica z pražské restaurace U Pinkasů, který zde s láskou a nadšením čepuje pivo štamgastům i slavným osobnostem už 20 let. „Velmi si tohoto ocenění vážím. O to více, že je od plzeňských sládků, lidí, kteří pivu rozumí a zasvětili mu, stejně jako já, celý profesní život. I oni vědí, že dobře načepované pivo není jen nápoj, ale je to něco, co lidi spojuje, bez ohledu na původ, vzdělání a společenské postavení. Za těch dvacet let, co jsem U Pinkasů „za klikami“, se mnozí štamgasti stali mými přáteli. Někdy říkám, když jsem v práci a kolem sebe vidím spokojené tváře,
že to je, jako když jsem s přáteli u nás na chalupě,“ říká legenda mezi výčepními Tomáš Babica.

Během slavnostního večera byl i letos udělen čestný titul Honorary Connoisseur věnovaný významným osobnostem, které se dlouhodobě doma i v zahraničí podílí na podpoře a šíření dobrého jména piva Pilsner Urquell. Letos jej získal reportér, moderátor a dokumentarista Janek Rubeš. „Rozhodně se nepovažuji za znalce, ale spíše za fanouška nejen piva Pilsner Urquell, ale hlavně lidí, kteří se kolem něj točí. Mně a mému kolegovi je vždy radost ukazovat naši zemi v tom nejlepším světle a pokud to světlo prochází skrz čerstvě načepované pivo Pilsner Urquell, tak se ta radost násobí. Díky,“ říká nový Pilsner Urquell Honorary Connoisseur Janek Rubeš.

Prestižní soutěž Pilsner Urquell Master Bartender je určená výčepním, barmankám a barmanům, kteří mají společné nadšení pro plzeňský ležák a svou práci dělají s radostí a láskou k pivu i k lidem. Cílem soutěže je nejen ocenění výčepních a jejich náročné práce, ale také vzdělávání pivní veřejnosti, zvyšování kvality čepovaného piva i rozvoj české pivní kultury.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.31.08.2023 14:05780