Historie a současnost Pivovaru Svijany

Historie
První dochované zmínky o Svijanském dvoře, postupem let rozšířeného o pivovar, pocházejí z roku 1346, kdy patřil k cisteriánskému klášteru v Hradišti. Kolem roku 1420 jej koupil český šlechtic a významný dvorský úředník Jindřich z Vartemberka. Ten si jej dokázal udržet až do své smrti, nicméně po ní byl císařem Zikmundem zastaven Hynkovi z Valdštejna a společně se zámkem Rohozec, polovinou Turnova a panstvím na Skalách patřil k valdštejnskému panství Malá Skala. V držení Valdštejnů zůstal Svijanský dvůr 102 let, poté byl prodán nejvyššímu pražskému purkrabímu Janu z Vartemberka. Právě jeho syn, Adam z Vartemberka, zřejmě pocítil potřebu naplnit šlechtickou pokladnu, a proto zde vybudoval v roce 1564 pivovar. Ve stejné době došlo k přebudování Svijanského dvora na tvrz, kterou následovníci Adama výrazně rozšířili a změnili na renesanční tvrz. V roce 1602 získal Svijany s tvrzí a pivovarem Jáchym Ondřej Šlik, protihabsburský odbojník, který svůj život skončil na staroměstském popravišti v roce 1621. Svijany poté připadly Valdštejnům, kteří zde hospodařili až do roku 1814. Za nich byla stará renesanční tvrz přestavěna na zámek, stavebně upraven a rozšířen byl i sousední pivovar.
Roku 1820 přicházejí Rohanové, Svijany jsou připojeny k Sychrovu a jsou i nadále hospodářským dvorem, jehož je pivovar součástí. pivovarPivovar Rohanům patřil do roku 1912, kdy jej koupil jeho dosavadní nájemce a sládek Antonín Kratochvíle. Rodinná dynastie Kratochvílů působila ve svijanském pivovaru až do roku 1939. Vnuk původního majitele, rovněž Antonín, byl nucen pivovar prodat a pivovar se opět vrátil Rohanům.
Jak je vidět, pivovar i zámek byly v průběhu století zvelebovány, rozmachu však udělal přítrž rok 1945, kdy byl pivovar zkonfiskován, posléze znárodněn a stal se provozem Severočeských pivovarů n.p. Ty zde působily až do roku 1990, kdy vznikl státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou a jehož součástí se stal svijanský pivovar až do roku 1992. Poté se pivovar ve Svijanech mění na akciovou společnost a v roce 1997 se stává součástí Pražské pivovary a.s., jejímž majoritním vlastníkem je anglická pivovarská společnost Bass. V této skupině je však nejmenší a nejstarší. Díky obchodní politice Pivovarů Vratislavice a.s. a později Pražských pivovarů a.s. se svijanský pivovar dostává do odbytové krize a hrozí mu úplné uzavření.
Záchrana z krize přichází v roce 1998, kdy se novým vlastníkem stává nově založená společnost Pivovar Svijany s.r.o., která se o sedm let později transformuje na akciovou společnost. Díky mravenčí práci týmu pivovaru pod vedením Františka Horáka je odbytová krize zažehnána a pivovaru se začíná blýskat na lepší časy.
Výstav piva z roku 1998 ve výši čtyřicet tři tisíc hektolitrů je postupně zvyšován, v roce 2001 je prolomena hranice sta tisíc hektolitrů, v roce 2005 dvou set tisíc a v roce 2013 šesti set tisíc hektolitrů vyrobeného piva. Postupem doby se z Pivovaru Svijany stal nejen nejsilnější pivovar ve svém regionu, ale také jeden z největších nezávislých, ryze českých pivovarů v České republice. V roce 2013 byl dokonce v novinářské anketě Českého svazu pivovarů a sladoven zvolen nejpopulárnějším pivovarem v ČR.

Zámek ve Svijanech patří po letech opět k pivovaru
Zámek ve Svijanech a zdejší pivovar tvořily nerozlučný pár několik století. Součástí pivovaru byl zámek i po znárodnění, do soukromých rukou jej prodal až státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou, pivovarkterý pivovar několik let vlastnil. Velmi poškozenou stavbu tak získal Milan Rýdlo z Čápovky, severočeský podnikatel a velmistr řádu svatého Václava s úmyslem navrátit jí původní lesk. Z finančních důvodů se ale v roce 2013 rozhodl zámek prodat a příležitosti se chopil Pivovar Svijany. „Zámek a pivovar patřily odjakživa k sobě, a proto jsme se rozhodli, že památku zrekonstruujeme a zpřístupníme veřejnosti,“ říká Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany a dodává: „Předchozí majitel měl zpracovaný kvalitní projekt na revitalizaci zámku a my v něm plánujeme ve spolupráci s památkáři pokračovat. V tuto chvíli projekt revidujeme a pravděpodobně příští rok se pustíme do samotné rekonstrukce.“ Do budoucna by se měl zámek stát kulturně společenským centrem obce, které nabídne koncertní prostory, zázemí pro turisty i restauraci.

Tradice nade vše
Pivovar Svijany vyrábí pivo klasickou technologií. Výčepní piva, ležáky i speciální piva vznikají tzv. dvourmutovým způsobem vaření, kvašením v otevřených kádích na spilkách a dlouhodobým zráním v ležáckých sklepích při nízkých teplotách. Pivo se vaří stejně, jako tomu bylo v polovině minulého století, v době, kdy se české pivo proslavilo po celém světě. pivovarVe svijanském pivu nechybí voda z vlastních studní a slad z malých nezávislých sladoven z Čech a Moravy v Kounicích, Záhlinicích, Náměšti na Hané, Rajhradu, Kolíně, Jablonci nad Nisou, Litovli a Benešově. Pivu samozřejmě nechybí žatecký chmel z vlastních chmelnic ve vyhlášené oblasti Polepských blat, konkrétně Žatecký poloraný červeňák včetně jeho tradiční původní odrůdy Osvaldova klonu.
Proces vaření piva začíná ve varně. Zde se smíchá rozdrcený slad s vodou a zahříváním na různé teploty se pomocí enzymů ze sladu mění škrob na cukr. Následuje scezování, při němž se oddělí cukerný roztok – sladina - od obalů zrn - tedy mláta. Sladina se poté vaří s chmelem přidávaným postupně v několika dávkách. Nezbytný chmel pivo konzervuje a hlavně pivu dodává příjemně hořkou chuť a chmelovou vůni. Proces trvá zhruba deset hodin. pivovarVarna ve Svijanech umí vyrobit 12 várek denně, přičemž jedna várka má 230 hektolitrů mladiny.
Z hotové mladiny se oddělí kaly ve vířivé kádi, zchladí se a zakvasí pivovarskými kvasinkami z vlastních zdrojů. Hlavní kvašení probíhá v otevřených kádích na spilkách při teplotě do 12°C. Během kvašení přemění kvasinky asi 70 % cukru vzniklého na varně na alkohol, oxid uhličitý a některé vedlejší produkty. Zkušený sládek měří v každé kádi dvakrát denně teplotu a stupeň prokvašení. Pomocí chlazení celý proces řídí a určuje, kdy se káď zchladí na sudovací teplotu, čímž se ukončí činnost kvasinek.
Hlavní kvašení trvá šest až osm dní. Zchlazené zelené pivo se poté suduje do ležáckých tanků, kde dokváší. pivovarTanky o objemu 60 až 630 hl jsou umístěny v ležáckých sklepích. Zde pivo leží, tedy dozrává, čiří se a přirozenou cestou se sytí oxidem uhličitým. Tím si dotváří pěnivost, říz, chuť a vůni. Podle druhu piva trvá ležení 30 - 60 dní a probíhá při teplotě 2 - 4°C. Hotové pivo se poté zfiltruje na křemelinovém filtru, aby mělo jiskru. Pivní alchymie končí na speciálním mikrofiltru, který pěnivý mok zbaví nežádoucích kvasinek a dalších mikroorganismů. A pak už se může stáčet.
Produkce svijanského pivovaru putuje z 60 % do sudů a ze 40 % do lahví, plechovek a skleněných džbánů. Celý proces výroby probíhá za dodržování velmi přísných požadavků na čistotu. Nezávadnost jednotlivých surovin i výsledného produktu během výroby se pečlivě kontroluje v pivovarské laboratoři, kde se podrobuje mikrobiologické, chemické a organoleptické analýze. Z pivovaru tak nemůže odejít žádné pivo, které by nebylo kvalitativně naprosto v pořádku. Svijanské pivo se nijak chemicky neošetřuje, ani nepasteruje. K zákazníkovi tak putuje zdravé, přírodní pivo vyznačující se skvělou pitelností, vlastností dávno se vytrácející ze současných piv.

Vlastní chmelnice
Pivovar Svijany vstoupil v roce 2006 majetkově do chmelařství ve vyhlášené oblasti Polepských blat. pivovar„Hlavním důvodem bylo stárnutí tuzemských chmelnic a snižující se množství kvalitního tradičního chmele. Báli jsme se, abychom časem nemuseli tuto nepostradatelnou surovinu nahrazovat chmelem zahraničním, a proto jsme si do budoucna chtěli zajistit její přísun,“ říká Petr Menšík, sládek Pivovaru Svijany. pivovarNa několika desítkách hektarů si svijanští pěstují Žatecký poloraný červeňák a kromě obnovy chmelnic se pivovar v posledních 4 letech aktivně zapojuje i do zkoumání původního nepřešlechtěného Osvaldova klonu Žateckého poloraného červeňáku. Ten od roku 1927 šlechtil průkopník českého chmelařství docent Karel Osvald a dřív nechyběl v žádném poctivém pivu. Chmelaři na něj ale nedostávají od státu dotace, protože patří do kategorie neozdravených chmelů, navíc je méně výnosný a obsahuje méně alfa hořkých kyselin. Z těchto důvodů je u nás dnes téměř na vymření. „Přitom se jedná o tradiční chmel, který se vyznačuje nezaměnitelnou vůní a jemnějším aroma, typickým pro tradiční české pivo plzeňského typu, které se u nás odjakživa vařilo,“ dodává Menšík. Ve Svijanech se Osvaldův klon Žateckého poloraného červeňáku přidává při posledním chmelení do všech piv, a i to je důvod, proč se od ostatních piv na trhu liší svou chutí a vůní.

Veškerý zisk se vrací zpět do pivovaru
Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po svijanském pivu, a přitom zachovat tradiční výrobní postupy, investuje pivovar každoročně celý zisk do obnovy a rozšiřování kapacit pivovaru. Pravidelně se přistavují nové spilky, ležácké sklepy, v roce 2012 byla přistavěna varna, přibyla propagační stanice k pomnožování vlastních pivovarských kvasnic… V těchto dnech se finalizuje přestavba lahvovny a souvisejících provozů. Ročně se ve Svijanech proinvestuje více než 100 mil. Kč.

Nová lahvovna
V březnu 2014 Pivovar Svijany výrazně zrekonstruoval lahvovnu. Nároky na kvalitu plnění lahví stále rostou a původní lahvovna by je brzy přestala splňovat. „Jednalo se o relativně výrazný zásah do chodu pivovaru, kvůli výměně některých strojů za nové jsme museli zastavit provoz na 14 dní,“ říká Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany. Díky novému výkonnějšímu plniči, jehož kapacita je 25 000 lahví za hodinu, bylo nutné přizpůsobit i související provozy – dopravníky, manipulátory, vkladače, vykladače, systém paletizace a depaletizace lahví a myčku. „Novou lahvovnu jsme budovali s cílem zvýšit kvalitu při plnění lahví, jsme ale rádi, že se povedlo navýšit také kapacitu, která by byla v nejbližších letech naplněna,“ dodává Havlík. Na stavbě nové lahvovny se podílelo kolem 100 lidí z 9 firem a pivovaru a vyžádala si investici 50 mil. Kč.
Zdroj:Stránky Pivovaru Svijany, 2016


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Pivovaru Svijany

Kdy:celoročně dle rozpisuObec:PříšoviceZdroj:Pivovar Svijany

O tom, jakým způsobem pro vás pivo připravujeme, se sami můžete přesvědčit na vlastní oči. Pivovar Svijany pořádá exkurze, při kterých si můžete prohlédnout výrobu svijanského piva zblízka. Prohlídku je nutné objednat minimálně 1 týden předem. Minimální počet osob na exkurzi je 10, maximální počet je 25 osob v jedné skupině.

Možný čas prohlídky:
Po-Pá 15:00 - 18:00
So-Ne 9:00 - 18:00

Cena prohlídky:
Dospělí 70 Kč
Děti, důchodci 50 Kč
Minimální cena exkurze 700 Kč

V ceně je prohlídka pivovaru s průvodcem a ochutnávka nefiltrovaného piva. Exkurzi je nutné si domluvit dopředu. Využijte k tomu následující formulář, popřípadě tyto kontakty:
Tel.: +420 481 770 721, +420 739 589 473
E-mail: exkurze@pivovarsvijany.cz

Aktualizováno: před rokem

Na Slavnostech svijanského piva se letos vypilo 63 tisíc půllitrů piva

Publikováno:před 23 hodinamiZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský

Tradiční jednodenní Slavnosti svijanského piva přitáhly včera do areálu koupaliště ve Svijanském Újezdě téměř devět a půl tisíce návštěvníků. Hudební produkci více než dvaceti skupin a interpretů, včetně kapel UDG, Walda Gang a Wohnout, či zpěvačky Jitky Zelenkové, si mohli až do pozdních nočních hodin vychutnávat na třech kvalitně ozvučených pódiích. Pohodovou sobotu jim vedle - na akci již tradičně příznivého - počasí dále zpříjemnila řada doprovodných akcí pro celou rodinu.

Kromě hudby se ovšem na Slavnosti chodí především za pivem, a to opět teklo plným proudem: dohromady čtrnáct různých svijanských piv se za lidovou cenu čepovalo z celkem 160 píp. „Letos jsme žíznivým návštěvníkům nabídli o dvě piva více než loni. Vedle novinky v našem sortimentu – nefiltrovaného Svijanského Mázu – to byla naprosto unikátní Svijanská Dvacítka s 20 % extraktu původní mladiny. Pivo jsme uvařili výhradně pro letošní oslavu dvaceti let samostatnosti pivovaru. Těší nás, že se dvoudecilitrové skleničky určené na toto výjimečně silné pivo staly vítaným suvenýrem našich fanoušků, současně jsme však také rádi, že žízeň hasili raději našimi pivy s nižším obsahem alkoholu,“ řekl Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany, který akci ve spolupráci s obcí pořádá.

Pivo se na Slavnostech letos již podruhé čepovalo do osvědčených nových, ekologických vratných kelímků. Celkem ho z nich hosté vypili 63 tisíc půllitrů. „Věděli jsme, že překonat loňskou úroveň nebude díky lepšímu počasí příliš těžké, ale celková výtoč nás přece jen velmi příjemně překvapila. Je prostě vidět, že léto, zábava a naše pivo jdou skvěle k sobě. A vůbec nejdůležitější je, že se všichni při hudební produkci na třech pódiích opět královsky bavili,“ dodal Roman Havlík.

Dramaturgie festivalu návštěvníkům nabídla celkem 21 interpretů s širokým žánrovým záběrem. Pamětníky okouzlila stálice české populární hudby Jitka Zelenková, mladší posluchače nadchli UDG a Wohnout a pravověrně rockové publikum opět nezklamala skupina Dymytry. Strhující show na pódiu rozjel Walda Gang a zábavu pro ty nejmenší i pro celou rodinu spolehlivě obstarali Maxim Turbulenc a Ivan Mládek a jeho Banjo Band. „Program se ve spolupráci s Pivovarem Svijany tradičně snažíme stavět tak, aby byl žánrově co nejpestřejší. Myslím, že z tohoto hlediska to byl i letos dobře zvolený mix a že se nám podařilo dostát našemu slibu, že si na Slavnostech skutečně každý z rodiny najde to své,“ uvedla starostka Svijanského Újezdu Petra Bursová.

V rámci doprovodného programu si mohli návštěvníci vyzkoušet, jak náročné je být pivním degustátorem, nebo využít řadu různých atrakcí. Z nabídky stánků s dárkovými předměty slavily vedle designových patentních lahví se Svijanskou Dvacítkou největší úspěch speciální „slavnostní" Plechovky pro chlapy, ale i pivní sklo, některé z mnoha druhů triček, kraťasů nebo cyklodresů a další speciální svijanské pivařské drobnosti.

Obec byla i letos na oblíbenou akci skvěle připravena. Díky dobrému značení místa konání slavností, dopravním úpravám a velkokapacitnímu parkovišti nebyly hlášeny žádné větší dopravní komplikace. Také konec akce a ubytování ve stanovém městečku se obešly bez větších problémů.

Patronem Liberecký kraj
Slavnosti svijanského piva se za téměř třicet let své existence staly pevnou součástí červencového kulturního kalendáře Libereckého kraje, který akci také podporuje. I letos proto neslo jedno ze dvou hlavních pódií jeho jméno. „Cením si dlouholeté vzájemné spolupráce obce Svijanský Újezd a regionálního Pivovaru Svijany, ze které vzešly dvacáté deváté slavnosti, které dnes již patří mezi tradiční a hojně navštěvovanou akci v našem kraji,“ řekl k tomu liberecký hejtman Martin Půta.

Příští rok potřicáté
Příští, třicátý ročník Slavností svijanského piva se ve Svijanském Újezdě uskuteční 13. července 2019. „Z hlavních tváří, které jsme pro jubilejní třicáté Slavnosti svijanského piva předběžně potvrdili, mohu zatím jmenovat třeba skupinu Jelen nebo zpěvačku Janu Kirschner. Ostatní si necháváme jako překvapení, rozhodně však kulaté narozeniny Slavností oslavíme, jak se patří,“ dodala Petra Bursová.

Za hudbou, pivem a zábavou v červenci na Slavnosti svijanského piva

Publikováno:před 19 dnyZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský

● Slavnosti s již téměř třicetiletou tradicí opět nabídnou bohatý hudební program a řadu doprovodných atrakcí
● 14. července 2018 od 13:00 v areálu koupaliště ve Svijanském Újezdě
● 21 skupin a interpretů
● 14 různých piv
● Kompletní program na www.slavnostisvijanskehopiva.cz

Nadcházející 29. ročník tradičních letních Slavností svijanského piva nabídne 14. července bohatý hudební program. Na třech pódiích se v areálu koupaliště ve Svijanském Újezdě od 13:00 hodin do pozdních nočních hodin vystřídá více než dvacet skupin a interpretů. K hlavním magnetům bude patřit vystoupení skupin UDG, Walda Gang, Dymytry a Wohnout, či Banjo Bandu Ivana Mládka. Vedle nabitého hudebního programu hosty ve Svijanském Újezdě očekává i celá řada doprovodných akcí pro celou rodinu. Krátce po setmění oblohu nad areálem rozzáří tradiční ohňostroj.

Slavnosti svijanského piva by si neměli nechat ujít nejen hudební fanoušci, ale ani milovníci piva, zvláště toho svijanského: z celkem 160 píp jich za zvýhodněnou cenu poteče celkem čtrnáct. Pivní nadšenci si tak na Slavnostech budou moci opět vyzkoušet, jak náročné je být pivním degustátorem, a to i na řízených degustacích. Kromě toho budou mít jedinečnou šanci ochutnat unikátní Svijanskou Dvacítku, kterou Pivovar Svijany vyrobil výhradně pro letošní oslavu dvaceti let své samostatnosti. Vítané ochlazení všem dospělým nabídne speciální pivní zmrzlina, vyrobená letos právě ze Svijanské Dvacítky. A do třetice Svijanská Dvacítka – designovou patentní lahev s extra silným pivem si budou moci fanoušci odvézt také jako ojedinělý suvenýr z letošních Slavností ze stánku s dárkovými předměty. Vedle toho jim ovšem stánek nabídne také speciální „slavnostní" Plechovky (nejen) pro chlapy, pivní sklo, některé z mnoha druhů triček, kraťasů nebo cyklodresů a nespočet dalších vítaných pivařských drobností.

Loni vůbec poprvé v osmadvacetileté historii akce hrozilo, že by mohl organizaci festivalu narušit déšť. I přes hrozící nepřízeň počasí se jí však nakonec zúčastnilo na osm tisíc hostů, kteří vypili celkem 55 tisíc půllitrů piva.

Obec je na Slavnosti jako vždy dobře připravena. Z důvodu plynulého provozu v ní bude po celou dobu konání slavností povolen pouze jednosměrný provoz a zakázáno bude parkování podél příjezdových cest. Cesta na Slavnosti od exitu 67 dálnice D10 bude označena směrovkami a přímo ve Svijanském Újezdě budou moci řidiči osobních vozů využít velkokapacitní parkoviště u místní hasičské stanice a u stanového městečka. Z Liberce a Jablonce budou přímo na místo konání Slavností svijanského piva vypraveny i speciální autobusy. Těm, kdo se na Slavnosti rozhodnou dopravit raději vlakem, pořadatelé doporučují vystoupit na stanici Příšovice. Z ní je to do Svijanského Újezdu jen pár kilometrů pěšky a není možné zabloudit – na Slavnosti od nádraží každý rok míří davy hostů.

Vstupenky na Slavnosti svijanského piva jsou v předprodeji v síti Ticketportal za 250 Kč (230 Kč na ISIC kartu), na místě bude platit jednotná cena 280 Kč.

Nepasterované svijanské pivo v plechovkách jde na odbyt

Publikováno:před 26 dnyZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský

● Pivovar zvýšil odhad letošní produkce na 7 milionů půllitrových plechovek
● Do konce května do plechu stočil 16,2 tisíce hektolitru piva
● 22 % vyrobených plechovek směřuje do zahraničí

„Živé“ pivo bez pasterizace, které ve Svijanech od konce března jako první český pivovar stáčejí na nové automatické stáčecí lince do plechovek, má mezi zákazníky úspěch. „Prodej půllitrových svijanských plechovek s nepasterovaným pivem má stále vzrůstající tendenci. Do konce května jsme do plechovek stočili již přes 16 tisíc hektolitrů piva a upravili původní roční plán na výrobu plechovek z pěti na sedm milionů kusů,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Stejně jako v případě lahvového piva sjíždí i z nové linky nejvíce plechovek s obsahem nepasterovaného Svijanského Mázu 11 %. Vedle něj pivovar do plechu stáčí i Svijanskou Desítku 10 %, Svijanského Rytíře 12 %, speciál Svijanský Kníže 13 % a prémiový ležák "450". Se zhruba šesti procenty produkci doplňují pasterované plechovky s nealkoholickým pivem Svijanský Vozka. „Největším odběratelem je v České republice i na Slovensku řetězec Lidl, regionálně plechovky odebírají také Ahold a Globus a spolupracující velkoobchody,“ uvedl vedoucí obchodního oddělení Pivovaru Svijany Vratislav Žitka.

K výhodám plechovek patří, že nepropouští světlo a plyny, jsou velice skladné a pivo se v nich mnohem rychleji vychladí na správnou teplotu než pivo ve skleněné láhvi. Vedle toho jsou také stoprocentně recyklovatelné, a tedy i ekologické. „Růst poptávky po pivu v plechovkách je ze všech těchto důvodů i na českém trhu už dnes markantní a bude stále rychleji pokračovat i v příštích letech,“ řekl dále Roman Havlík.

Nejmodernější plnicí linka pro nepasterované pivo
Na očekávaný trend zvyšování obliby plechovkového piva ve Svijanech loni zareagovali instalací nové stáčírny, která představuje zatím největší investici v celé historii pivovaru v celkovém objemu přes 100 milionů Kč. Od letošního března na ní jako první český pivovar stáčí i do plechovek – stejně jako do všech ostatních obalů – pivo nepasterované. „Plničku na plechovky s hodinovou kapacitou 15 tisíc plechovek nám dodala společnost Krones, která je považována za světovou špičku v oblasti stáčení piva. Abychom mohli v plechovkách nabídnout skutečně nepasterované pivo, museli jsme i toto její špičkové zařízení ve spolupráci s ní vylepšit o určitá nestandartní řešení, a to jak v zájmu udržení absolutní mikrobiální čistoty, tak také prakticky úplného vyloučení možných zbytků vzdušného kyslíku při plnění,“ řekl svijanský sládek Petr Menšík. „Výsledkem je to, že v našich plechovkách zůstává po uzavření ještě méně vzdušného kyslíku než v případě mnohých lahvových piv. A protože se naše pivo na rozdíl od nich navíc nezahřívá při pasteraci, nemusejí mít konzumenti obavy z výraznější ztráty jeho kvality i při delším skladování.“

Pasterace, tedy tepelné ošetření, se provádí s cílem prodloužit dobu trvanlivosti piva. V důsledku zahřívání a oxidace se však při ní zhoršují senzorické vlastnosti i nutriční hodnota piva, ničí se enzymy a další zdraví prospěšné látky.

Plechovky do celého světa
Dosud je hlavním exportním trhem svijanského pivovaru Slovensko, kam směřuje téměř 90 % celkového vývozního objemu. Od zprovoznění plnicí linky plechovek si pivovar Svijany podle svého exportního manažera Jana Adámka slibuje významné zvýšení objemu exportu na evropské a světové trhy. „V současné době již i na Slovensko vyvážíme kompletní sortiment nepasterovaných piv v plechovce a v dalších sousedních zemích probíhají jednání s obchodními řetězci. Svijanský Máz a Svijanská Desítka v plechovkách se již vyvážejí také například do Litvy a do Ruska. A počátkem června jsme expedovali první kontejner plechovkového piva i do Spojených států. Celkem směřovalo na export 22 procent všech vyrobených plechovek,“ řekl v této souvislosti Jan Adámek.

Svijanské plechovky s nepasterovaným pivem mají stejnou dobu trvanlivosti jako dosud vyráběné pasterované plechovkové pivo, tedy šest měsíců. „Nevyžadují přísnější skladovací podmínky než běžné plechovky. Tak vysoce kvalitní výrobek jako české pivo si však v obou případech – ať už s pasterací nebo bez ní – zaslouží co nejlepší zacházení a ideální podmínky při skladování. Jen tak je možné v plném rozsahu zachovat jeho unikátní senzorické vlastnosti,“ doplnil Petr Menšík.

Loni Pivovar Svijany uvařil celkem o zhruba dvě procenta více piva než v roce 2016 a s více než 638 tisíci hektolitrů je jedním z největších pivovarů v českých rukou a největším českým výrobcem zachovávajícím tradiční způsob kvašení piva. Letos plánuje dosažení hranice 650 tisíc hektolitrů.

Výhody balení piva do plechovek
● Plechovky jsou lehké – 22 pivních plechovek váží jako jediná láhev
● Plechovky jsou velice skladné
● Pivo v plechovkách se vychladí na správnou teplotu mnohem rychleji než pivo ve skleněné láhvi
● Plechovky se při dopadu na zem nerozbijí
● Za plechovky se (zatím) nemusí platit záloha
● Plechovky jsou stoprocentně recyklovatelné, a tedy i ekologické
● Plech nepropouští světlo a plyny
● Ze všech těchto důvodů se v řadě zemí světa plechovky používají jako tradiční pivní obal již od roku 1933

Přednosti nepasterovaného piva
● Díky absenci tepelného ošetření si uchovává všechny původní senzorické vlastnosti
● Plný obsah enzymů a dalších zdraví prospěšných látek
● Trvanlivější pěna
● Čistší chuť a vůně
● Vyšší obsah těkavých chmelových silic mu dodává příjemně chmelové aroma

Od Istrie po Dubrovník: Svijany se v Chorvatsku čepují už ve 42 restauracích

Publikováno:před měsícemZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský

Svijanské pivo získává v Chorvatsku stále více na oblibě. Počet restaurací s logem Pivovaru Svijany na vývěsním štítu vzrostl od loňska více než dvojnásobně. „Momentálně zavážíme 42 restaurací již nejen v Dalmácii, ale nově také v Záhřebu a na Istrijském poloostrově. Nové restaurace se nacházejí na velmi lukrativních místech a většina z nich čepuje výhradně Svijany, proto v nadcházející letní sezóně očekáváme minimálně trojnásobné meziroční zvýšení odbytu,“ řekl Jan Trojan, zakladatel společnosti J.T. d.o.o., která svijanské pivo do Chorvatska dováží.

Svijanskou restauraci v blízkosti místa svého pobytu si mohou místní i turisté vyhledat na dvoujazyčné webové stránce www.svijany.hr. Restaurace jsou zobrazeny na pravidelně aktualizované interaktivní mapě spolu s informacemi o jejich nabídce. Další aktuální informace mají případní zájemci k dispozici také na chorvatském facebookovém účtu značky.

„Těší nás, že se povědomí o značce Svijany zvyšuje i mezi domácími chorvatskými konzumenty, že nejde jen o záležitost pro turisty. České pivo má v Chorvatsku obecně velmi vysoké renomé, ale jednotlivé výrobce Chorvaté donedávna příliš nerozlišovali. Proto je pro nás důležité, že se nám nyní daří budovat konkrétně značku Svijany jako synonymum nepasterovaného českého piva nejvyšší kvality pro konzumenty a spolehlivých služeb pro provozovatele restaurací,“ uvedl Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany, která od loňska drží v J.T. d.o.o. majoritní podíl.

Nepasterované svijanské pivo se do Chorvatska dováží každý týden v zachlazených kamionech přímo z Pivovaru Svijany. Na místě se pak pivovarské sudy skladují v moderním skladu, který umožňujeuchovat pivo před rozvozem do restaurací v nejvyšší možné kvalitě. J.T. d.o.o. zásobuje chorvatské podniky sudovými svijanskými pivy „450“, Svijanský Máz, Svijanská Kněžna a Svijanský Rytíř. „Restaurace velice oceňují péči, kterou pivu věnujeme,“ uvedl dále Jan Trojan. „Všem podnikům také radíme, jak pivo správně skladovat a čepovat, protože zkušenosti místních restauratérů zpravidla nejsou srovnatelné s českými hospodskými.“

Po plechovkách i vlastní pivovarská prodejna
J.T. d.o.o. v Chorvatsku distribuuje i několik druhů lahvového svijanského piva, které dodává rovněž většinou do restauračních zařízení. Další významné zvýšení odbytu si Jan Trojan slibuje v souvislosti se zprovozněním nové plnicí linky plechovek, na níž ve Svijanech od března stáčejí pět různých nepasterovaných svijanských piv a nealkoholického Svijanského Vozku do půllitrových plechovek. „V současné době řešíme zákonné přihlášení plechovek pro chorvatský trh. Pokud vše dopadne dobře, chceme od září zahájit jednání o prodeji plechovek v obchodních řetězcích. To by samozřejmě mělo hodnotu značky na chorvatském trhu dále výrazně posílit.“

Další plány rozvoje J.T. d.o.o. zahrnují otevření vlastní pivovarské prodejny v lokalitě Seget Donji. „Je to místo se strategickou polohou a velikým parkovištěm, což je v Dalmácii značná výhoda. Prodejnu chceme otevřít během letošního roku a její sortiment bude tvořit zejména lahvové pivo, půllitrové plechovky s nepasterovaným pivem, speciální svijanské Plechovky nejen pro chlapy, párty soudky a reklamní předměty. Spolu s tím místním přímo v provozovně nabídneme i pronájem výčepního zařízení a patnáctilitrových soudků,“ řekl dále Jan Trojan.

Pivo pro turisty až na místo určení
Již od roku 2016 společnost v Chorvatsku nabízí také dovoz malých soudků a píp přímo do místa pobytu turistů, zatím povětšinou českých. „Zákazníci si už na tento nový servis zvykli. Na internetové adrese www.tocenevchorvatsku.cz objednávají stále častěji i větší, třicetilitrové soudky. Vyhovuje jim, že se nemusejí o nic starat, ani skládat zálohu a že vše probíhá na základě smlouvy v češtině,“ řekl k tomu Jan Trojan.

Plechovky do celého světa
Dosud je hlavním exportním trhem svijanského pivovaru Slovensko, kam směřuje téměř 90 % celkového vývozního objemu. Podle exportního manažera Pivovaru Svijany Jana Adámka předpokládá exportní strategie značky po Chorvatsku expanzi i v dalších balkánských zemích, Pobaltí, Skandinávii a v zemích bývalého Sovětského svazu. Zvýšení objemu exportu na další evropské a světové trhy si pivovar slibuje zejména od březnového zprovoznění nové plnicí linky plechovek, která se stala vůbec největší investicí v celé historii pivovaru. „V současné době již na Slovensko vyvážíme kompletní sortiment nepasterovaných piv v plechovce. V dalších sousedních zemích probíhají jednání s obchodními řetězci. Svijanský Máz a Svijanská Desítka již také směřovaly například do Litvy a do Ruska. A počátkem června jsme expedovali první kontejner plechovkového piva i do Spojených států,“ řekl v této souvislosti Jan Adámek.

www.svijany.hr
www.tocenevchorvatsku.cz
www.facebook.com/JTdoo-Pivo-Svijany-Hrvatska-1663603087302539/

Pivovar Svijany slaví dvacet let samostatné existence

Publikováno:před 3 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský

Pivovar Svijany byl založen již v roce 1564 a je tak jedním z vůbec nejstarších pivovarů na českém území. Po oslavách 450. výročí založení v roce 2014 si letos pivovar připomíná jiné kulaté výročí, a to dvacet let své samostatné existence. Na začátku dubna totiž uplynulo dvacet let od okamžiku, kdy tehdejší ředitel a sládek pivovaru František Horák vezl do Prahy dohodnutou částku, aby jeho zahraničním majitelům zabránil Svijany definitivně zavřít. Díky jeho spontánní akci, solidaritě a patriotismu místních lidí se s pomocí českého investora původně malý regionální pivovar stal známý po celé republice a dnes již i za jejími hranicemi.
Během posledních dvou desetiletí pivovar prošel obrovskou proměnou, zvýšil výstav více než patnáctkrát až na loňských 638 tisíc hektolitrů a vypracoval se do pozice jednoho z největších pivovarů v českých rukou a největšího českého výrobce zachovávajícího tradiční způsob kvašení piva.

„Využíváme výročí k tomu, abychom si znovu připomněli, kolik práce to stálo, abychom chátrající pivovar postavili na nohy. Dali jsme do toho tehdy vše, protože záchrana pivovaru se skutečně stala naší ‚srdeční záležitostí‘. Vsadili jsme na tradiční výrobní postupy, stejné jako v druhé polovině minulého století, kdy se české pivo proslavilo po celém světě. A na podporu nejdříve místních lidí a později fanoušků v celé republice, kterým stále nemůžeme být dost vděční. Splácíme jim to tím, co umíme nejlépe – skvělým a poctivě dělaným pivem,“ říká svijanský sládek Petr Menšík.

Staví na tradici
V současné době je ve výrobním sortimentu pivovaru trvale čtrnáct piv; s výjimkou nealkoholického piva jsou všechna nepasterovaná, tedy stále živá. Vedle nejprodávanější jedenáctky Svijanský Máz je to i celá řada speciálních piv, jichž je pivovar vůbec největším výrobcem pro český trh. Při výrobě všech svijanských piv se pivovar důsledně drží tradičních postupů. Ve Svijanech jsou stále věrní tzv. dvourmutovému způsobu vaření, kvašení v otevřených kádích a přirozenému dlouhodobému zrání piva v ležáckých sklepích. Jako suroviny používají většinou humnový slad z malých, nezávislých českých a moravských sladoven, vodu z vlastních studní a chmel (zejména žatecký poloraný červeňák) z vlastních chmelnic.

Hledí do budoucnosti
Do svého rozvoje Pivovar Svijany v uplynulých letech investoval více než 700 milionů Kč a k dvacátým narozeninám si nadělil dárek v podobě vůbec největší investice celé své historie – nové stáčírny piva do plechovek. Moderní linka v hodnotě přes sto milionů Kč, kterou slavnostně spustil na konci března, pivovaru umožní držet krok se stále rostoucí poptávkou po pivu v plechovkách (již během letošního roku jich hodlá vyrobit asi pět milionů). Kromě toho mu umožnila jako prvnímu českému pivovaru dodávat v plechovkách pivo nepasterované, tedy takové, na jaké jsou jeho fanoušci zvyklí.

„I když vyrábíme více než patnáctkrát více piva než v roce 1998, nikdy nás ani na okamžik nenapadlo výrobu jakkoliv ošidit. Po celou dobu jsme naopak průběžně investovali obrovské částky do rozšíření a modernizace klasické technologie, aby naše pivo zůstalo pořád stejné, jako v době, kdy si poprvé získalo srdce našich zákazníků. A ve spojování tradičního a moderního budeme pokračovat,“ zdůrazňuje ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Hlavní milníky 20 let samostatné existence Pivovaru Svijany
● 1998 Založena společnost Pivovar Svijany, ředitel František Horák
● 1999 Přistavěna lahvovna
● 2000 Vyřazení pasterizace
● 2001 Překročení hranice 100 000 hl
● 2006 Pivovar kupuje podíl ve chmelařském družstvu u Polepských blat
● 2008 Překročení hranice 300 000 hl
● 2009 Jubilejní 20. Slavnosti svijanského piva – letní tradice, která stále pokračuje
● 2010 Překročení hranice 400 000 hl; nejsilnější značka Liberecka a Jablonecka
● 2013 Koupě Zámku Svijany; překročení hranice 600 000 hl
● 2014 Založena dceřiná společnost Svijany Slovensko; pivovar otevírá vlastní značkové restaurace; oslava 450 let od první zmínky o pivovaru – při této příležitosti uvařil pivovar i prémiový světlý ležák „450“
● 2015 Pivovar uvádí na trh dvoulitrové železné Plechovky nejen pro chlapy, které jsou pro Svijany typické
● 2016 Po dlouhé a nákladné rekonstrukci se pro veřejnost otevírá Zámek Svijany v těsné blízkosti pivovaru
● 2017 Stavba stáčírny plechovek; nový výroční speciál DUX, který je v nabídce jen jednou za rok při příležitosti Dnů českého piva
● 2018 Slavnostní zprovoznění největší investice v celé historii pivovaru – nové stáčírny piva do plechovek v hodnotě asi 100 milionů Kč

Pivovar Svijany v číslech
Rok: 1998 / 2018
Výstav: 42 000 hl / 650 000 hl (předpoklad)
Počet zaměstnanců: 50 / 155
Plocha pivovaru: 20 ha / 64 ha (včetně Zámku Svijany)
Počet vyráběných piv: 4 / 14
Kapacita spilky: 3330 hl / 19 700 hl
Kapacita ležení; 8620 hl / 68 270 hl
Spotřeba chmele: 4,5 t / 180 t
Spotřeba sladu: 620 t / 11 000 t
Kapacita stáčecích linek lahve: 10 000 lah/hod / 25 000 lah/hod
Kapacita stáčecích linek sudy; 15 KEG/hod / 240 KEG/hod
Kapacita stáčecích linek plechovky - 15 000 plech/hod
Typy obalů: 3 / 9
Počet prodaných vstupenek na Svijanské slavnosti piva; 600 / 9 000 (odhad)

Na trh přichází první české nepasterované plechovkové pivo

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský

● Ve Svijanech slavnostně otevřeli novou plnicí linku plechovek
● Investice v hodnotě 100 milionů korun jde do plného provozu
● Jediný český výrobce nepasterovaného piva v plechu

Pivovar Svijany dnes oficiálně uvedl do plného provozu novou automatickou stáčecí linku s roční kapacitou až sto milionů plechovek. Jako první český pivovar na ní stáčí do plechovek „živé“ pivo bez pasterizace. U slavnostního rozjezdu linky za 100 milionů Kč byli její kmotři - olympijský vítěz a mistr světa v judu Lukáš Krpálek, liberecký hejtman Martin Půta a starosta Svijan Petr Felkner. Slavnost doprovodila i mimořádná výstava fotografií Františka Dostála.

„Novou linku jsme do zkušebního provozu uvedli již loni v říjnu a jen do konce roku na ní naplnili přes půl milionu plechovek. Slavnostní otevření jsme si však nechali až na dnešek, kdy také oficiálně oznamujeme nové prvenství: jako první český pivovar stáčíme pivo do plechovek bez pasterizace,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. „V průběhu letošního roku chceme dodat na trh pět milionů plechovek nepasterovaného piva a v budoucnu do plechovek plnit až pětinu výstavu. Stáčírna by nám měla otevřít také dveře pro další zvyšování exportu,“ dodal.

První šarže půllitrových plechovek s nepasterovaným Svijanským Mázem 11 % nese speciální velikonoční motiv a je již v prodeji. Od 21. března bude pivovar dodávat prakticky už jen plechovky s nepasterovaným pivem, stejně jako je tomu od roku 2000 i v případě sudového a lahvového balení piva ze Svijan. Do plechovek začne postupně stáčet i nepasterovanou Svijanskou Desítku 10 %, Svijanského Rytíře 12 %, prémiový ležák „450“ a speciál Svijanský Kníže 13 %. Výjimku budou tvořit plechovky nealkoholického piva Svijanský vozka, které musí projít pasterací.

„Pasterace, tedy tepelné ošetření, se provádí s cílem prodloužit dobu trvanlivosti piva. V důsledku zahřívání a oxidace se však při ní zhoršují senzorické vlastnosti i nutriční hodnota piva, ničí se enzymy a další zdraví prospěšné látky, a mimo jiné se také snižuje kvalita a trvanlivost pěny. Chuť nepasterovaného piva je čistší a těkavé chmelové silice, jejichž obsah v pivu pasterace rovněž dramaticky snižuje, mu dodávají příjemně chmelovou pivní vůni. Proto jsme měli při plánování nové plnicí linky okamžitě jasno v tom, že stejně jako v sudech a lahvích chceme našim zákazníkům nabízet nepasterované pivo také ve staronovém, ale i v Česku stále oblíbenějším obalu, jako jsou plechovky,“ řekl svijanský sládek Petr Menšík.

Prakticky celý sortiment bez pasterace
Na výrobu nepasterovaných piv v sudech a lahvích svijanský pivovar přešel již v roce 2000. Předcházela tomu náročná změna pracovních postupů a návyků, jejím cílem bylo zajištění potřebné čistoty, a zdokonalení technologie filtrace piva. „Nejnáročnějším požadavkem při stáčení nepasterovaného piva je udržování absolutní mikrobiální čistoty. To je dosti obtížný úkol i při stáčení do lahví, v případě plechovek jej ještě více komplikuje větší plnící otvor, to, že se skládá ze dvou částí a že uzavírání probíhá v poměrně složitém strojírenském zařízení,“ uvedl Petr Menšík.

Na možnosti stáčení nepasterovaných piv proto začali ve Svijanech pracovat už při specifikaci strojů během výběru dodavatelů nové plnicí linky na plechovky. „Délku přípravy ovlivnilo i to, že s tím zatím v České republice, ale ani v jiných zemích nikdo nemá valné zkušenosti. Museli jsme proto v laboratoři velmi pečlivě sledovat a vyhodnocovat deponované vzorky a celou technologii postupně upravovat. Nyní už máme potvrzeno, že se dílo podařilo a jsme hrdí, že dnes můžeme dát hostům ochutnat nepasterovaný Svijanský Máz,“ řekl dále Petr Menšík.

Plechovky s nepasterovaným pivem mají stejnou dobu trvanlivosti jako dosud vyráběné pasterované plechovkové pivo, tedy šest měsíců. „Nevyžadují přísnější skladovací podmínky než běžné plechovky. Tak vysoce kvalitní výrobek jako české pivo si však v obou případech – ať už s pasterací nebo bez ní – zaslouží co nejlepší zacházení a ideální podmínky při skladování. Jen tak je možné v plném rozsahu zachovat jeho unikátní senzorické vlastnosti,“ doplnil Petr Menšík.


Pivovar Svijany zvyšuje kapacitu hlavního kvašení

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský

Pivovar Svijany pokračuje ve zvyšování kapacit. Po loňské rekordní investici do stáčírny piva do plechovek se letos zaměří na rozšíření kapacity hlavního kvašení. Instalace dvaceti nových otevřených spílečných kádí o celkovém objemu 4400 hektolitrů do již dříve připravených prostor stávající spilky potrvá do poloviny roku a vyžádá si náklady kolem 20 milionů korun. „Objem kvasných kádí se tím zvýší z 16,4 na 19,7 tisíc hektolitrů, takže celková roční kapacita kvašení pivovaru vzroste na zhruba 800 tisíc hektolitrů,“ uvedl ředitel pivovaru Roman Havlík.

Otevřené kvašení vychází ze staletých tradic pivovarnictví. V otevřených kvasných kádích ve spilce probíhá hlavní kvašení piva, tedy přeměna většiny cukrů vzniklých rmutováním sladu na alkohol díky působení kulturních pivních kvasinek při kvasné teplotě kolem 10 °C. Tímto způsobem se pivo vyrábělo již v počátcích pivovarnického řemesla, v poslední době však zůstává jen několik pivovarů, které se touto osvědčenou technologií hlásí k tradici, původní receptuře a chuti piva. Většina průmyslových pivovarů používá k hlavnímu kvašení uzavřené nerezové cylindrokónické tanky.

„Už před rozšířením jsme byli s odstupem největším českým pivovarem, který otevřené kvašení ve spilce udržuje. Spilku ovšem považujeme pro české pivo za natolik zásadní, že nehodláme ani nikdy v budoucnu přecházet na úspornější průmyslovou technologii výroby v cylindrokónických tancích,“ řekl svijanský sládek Petr Menšík. „A díky vyšší kapacitě spilky budeme i do budoucna schopni zaručit naprosto stabilní charakter a kvalitu všech vyráběných piv.“

Otevřené kvašení je namáhavější a nákladnější, ale zachovává původní charakter piva Doba kvašení na spilce se pohybuje od sedmi dní u běžného výčepního piva až po deset dní v případě speciálů. Po počáteční fázi zaprašování začne probíhat intenzívní bouřlivé kvašení, při němž vznikají nejprve nízké a později vysoké bílé kroužky a nakonec vysoká žlutobílá pěna. Na konci kvašení pěna klesne a na povrchu zůstane tmavohnědý povlak. Možnost sběru této tzv. „deky“, tedy na hladinu vyplavených vyčerpaných kvasinek a dalších balastních látek, je jednou z hmatatelných výhod otevřeného kvašení před kvašením v cylindrokónických tancích, protože jejich přítomnost v pivu zanechává nepříjemnou hořkokyselou pachuť. „Ale není ani zdaleka jediná. Vysoký hydrostatický tlak a střídání teplot v cylindrokónických tancích vytváří pro kvasinky nepřirozené životní podmínky, což se projevuje nejen na chuti, ale hlavně na pitelnosti piva, na trvanlivosti pěny a dalších vlastnostech, proto se ve Svijanech použití této moderní průmyslové technologii bráníme,“ dodává Petr Menšík.

Na druhou stranu ovšem kvašení ve spilce trvá déle a zvyšuje náklady, protože vyžaduje více lidské práce a klade vyšší požadavky na řemeslnou znalost. Je náročnější také z toho důvodu, že ve spilce je nutné zachovávat téměř sterilní prostředí a kvasné kádě se musí průběžně důkladně a namáhavě čistit. „Takto se to však dělalo stovky let, tvoří to charakter piva a podmiňuje jeho klasickou chuť a pitelnost. Považujeme proto spilku za neodmyslitelnou součást našeho pivovaru,“ zdůraznil Petr Menšík.

Během dvaceti let jeho samostatné existence, které si pivovar připomene na začátku dubna, se spilka rozšiřovala z původních 3300 hektolitrů již šestkrát. V současné době na tomto úseku pivovaru pracuje 12 až 15 lidí. „Navzdory vyšším nákladům pro nás i po více než dvacetinásobném nárůstu produkce žádný kompromis v podobě náhrady klasického způsobu vaření a zrání ve spilce nikdy nepřicházel do úvahy. Nikdy bychom naše pivo neošidili, je to naše srdeční záležitost,“ řekl dále Petr Menšík. „A letos budeme v investicích samozřejmě pokračovat. Vedle rozšíření kapacity hlavního kvašení nás čeká například instalace nových kompresorů do strojovny a výměna vkladače a vykladače ve stáčírně lahví. Další investice budou směřovat do úseku filtrace piva a čistírny odpadních vod,“ dodal.

Loni Pivovar Svijany uvařil celkem o zhruba dvě procenta více piva než v roce 2016, celkem více než 638 tisíc hektolitrů. V současné době je jedním z největších pivovarů v českých rukou a největším českým výrobcem zachovávajícím tradiční způsob kvašení piva.

Pivovarská restaurace ve Svijanech láká na dvanáct různých svijanských piv

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský

Po měsíční rekonstrukci se tento týden znovu otevírá oblíbená Pivovarská restaurace ve Svijanech. Zařízení v těsné blízkosti svijanského pivovaru slouží již od roku 2002 nejen pro zaměstnance a hosty pivovaru a zákazníky vedlejší pivovarské prodejny, ale i pro návštěvníky parku a expozic Zámku Svijany. Při rekonstrukci získala restaurace nový interiér a její nový provozovatel hosty láká na klasickou českou kuchyni. Kromě toho nabízí i všechna svijanská piva přímo od zdroje - a navíc za nejlepší ceny široko daleko.

Denní menu až s deseti hotovými jídly tradiční české kuchyně v cenovém rozmezí 95,- až 135,- Kč je k dispozici denně od 10.30 do 15.00 hodin. Do 21.00 hodin potom restaurace nabízí jídla ze stálé nabídky přizpůsobená široké nabídce pivních speciálů. Na čepu restaurace je celkem 12 druhů svijanského piva v cenách od 21,- do 30,- Kč za půllitr. „Protože se jedná o výstavní restauraci Pivovaru Svijany, klademe mimořádný důraz na kvalitu piva, jídla, ochotný personál a celkovou čistotu. Věříme, že si ji oblíbí nejen místní, řidiči na cestách mezi Prahou a Libercem a zákazníci pivovarské prodejny, ale i rodiny s dětmi. Nabídne jim totiž kvalitní
občerstvení při rodinném výletě na tak atraktivní místa jako je pivovar, Zámek Svijany a další výletní cíle v těsné blízkosti Českého ráje,“
říká Martin Bušanský, jednatel společnosti K+B Produkce, s.r.o., která restauraci nově provozuje. „Na hlavní sezónu plánujeme i tematicky zaměřené akce. Návštěvníci se mohou těšit například na velikonoční menu, zvěřinové hody, svatomartinské husy, ale i další sezónní speciality,“ dodává.

Celková kapacita restaurace se i díky nově vybudovanému salónku zvýšila na 150 míst, dalších sto míst nabídne v letní sezóně zahrádka. Restaurace bude zajišťovat také snídaně a polopenze pro hotelové hosty hotelu Zámek Svijany. Zámecký šenk přímo v areálu zámku, který rovněž provozuje společnost K+B Produkce, tak zůstane vyhrazen jako exkluzivní prostor pro firemní akce, skupiny a svatby. V letní sezóně nicméně možnosti posezení ve Svijanech doplní venkovní gril Zámeckého šenku, který široké veřejnosti při návštěvě Zámku Svijany nabídne další možnost občerstvení.
Rekonstrukci a rozšíření kapacity restaurace financoval vlastník objektu - Pivovar Svijany.

Pivovarská restaurace Svijany
Otevírací doba
Po 10.30 – 17.00 hod.
Út – Pá 10.30 – 22.00 hod. (kuchyně do 21.00 hod.)
So 11.00 – 22.00 hod. (kuchyně do 21.00 hod.)
Ne 11.00 – 17.00 hod.

www.restauracesvijany.cz
facebook.com/svijanska.restaurace
mail: restaurace@pivovarsvijany.cz
rezervace na tel.: 481 770 790 nebo 603 566 855
Restaurace se nachází asi 1,5 kilometru od sjezdu na Svijany na 67. kilometru dálnice D10. Pro řidiče má připraveno nealkoholické svijanské pivo Vozka.

Pivovar Svijany předal finanční dar v rámci projektu Koruna na dně půllitru

Publikováno:před 6 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský

Podzimní Dymytry Svijany tour 2017 navštívilo tisíce fanoušků z celé České republiky. Turné provázela kampaň jejího hlavního sponzora – Pivovaru Svijany Koruna na dně půllitru, v jejímž rámci se pivovar rozhodl přispět jednu korunu za každý načepovaný půllitr piva a čtyři koruny za každou prodanou dvoulitrovou Plechovku nejen pro chlapy. Vybraná konečná částka putovala Nadačnímu fondu Cesta proti bolesti až do Jirkova.

Po dobu trvání turné mohl kdokoliv posílat tipy na nestátní neziskové organizace, z nichž porota vybrala tři postupující do finálního hlasovacího kola. O konečném výherci tak rozhodli fanoušci na facebookovém profilu Pivovaru Svijany. „Celkem jsme obdrželi deset nominací na neziskové organizace, z nichž jsme vybrali tři – Nadační fond Cesta proti bolesti, Hospic Dobrého pastýře a sportovní klub pro zrakově postižené BSC Praha. Fanoušci nakonec rozhodli a finanční částku svými hlasy přiřkli Nadačnímu fondu Cesta proti bolesti z Jirkova,“ řekl Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany.

Turné skupiny Dymytry začalo 13. října a skončilo 16. prosince 2017, skupina měla celkem šestnáct koncertů v různých městech po celé České republice, na nichž se v kampani Koruna na dně půllitru vybralo 26 180 Kč. „Vybranou částku jsme rádi zaokrouhlili na 30 000 Kč,“ doplnil Roman Havlík. Finanční dar si osobně převzal Milan Dzuriak z Nadačního fondu cesta proti Bolesti od zástupců Pivovaru Svijany. Za kapelu Dymytry dorazil do pražské svijanské restaurace U Rokytky zpěvák Jan Protheus Macků a bubeník Miloš Mildor Meier. „Velice si vážíme nominace do této kampaně a děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali. Finanční dar použijeme na činnost Nadačního fondu a organizaci akce,“ uvedl Dzuriak.

Kapela Dymytry, která je specifická nejen svou hudbou, ale i svou image, připravuje letos na jaře opět za podpory Pivovaru Svijany velké turné k oslavě svých patnáctých narozenin. Vrcholem oslav bude unikátní koncertní show „Monstrum“ v pražské Malé sportovní hale, která je již teď beznadějně vyprodána. Fanoušci rockové muziky a dobrého piva si na všech koncertech tour pochutnají i na svijanském pivu. K této příležitosti připravil navíc Pivovar Svijany speciální edici 2l Plechovek nejen pro chlapy Dymytry „450“. Plechovky jsou k zakoupení na celém turné kapely a také na e-shopu pivovaru. Předprodej na všechny koncerty jarního tour k oslavám patnáctin kapely Dymytry je spuštěn prostřednictvím sítě Ticketstream.

Svijany třikrát stříbrné ve World Beer Idol

Publikováno:před 6 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský

Rovnou tři stříbrné medaile si z třetího ročníku profesionální degustační soutěže piva World Beer Idol odnesl Pivovar Svijany. V konkurenci 150 piv ze 17 zemí světa se jako jediná česká piva dokázaly prosadit Svijanský Máz, Svijanský Rytíř a Svijanská Kněžna. Oznámil to pořadatel světové soutěže Jakub Veselý.

Nejlepší evropští degustátoři, zástupci velkoobchodů a pivní publicisté se sešli v polovině ledna v Rodinném pivovaru Zichovec, aby vybrali světový pivní idol pro letošní rok. V komisi vedle sebe zasedl například respektovaný emeritní sládek pivovaru U Fleků Ivan Chramosil a mistr světa v pivním sommeliérství, Stephan Hilbrandt. Kontroling přihlášených vzorků podle Jakuba Veselého zaštítil Výzkumný ústav pivovarský a sladařský.
„Těší nás, že se v těžké konkurenci vzorků ze 17 zemí světa prosadil i český zástupce. Oceněný pivovar Svijany dokázal, že tradičně vařený český ležák má v rozmanitém světě piva svoje místo a nepředpokládám, že by se na tom v budoucnu něco změnilo,” uvedl Jakub Veselý.

Pivovar Svijany si zakládá na tradičním výrobním postupu tzv. dvourmutového způsobu vaření, kvašení v otevřených kádích a dlouhodobého zrání piva v ležáckých sklepích. Všechna jeho klasická, nepasterovaná česká piva doprovází dlouhý seznam různých cen. Svijanská Kněžna stála naposledy na stupních vítězů loni na podzim na osmém ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv z domácí české produkce CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2017.

„Vždy při takových příležitostech opakuji, že pro nás jsou nejdůležitější především reakce spotřebitelů. Ale samozřejmě nás těší i každé ocenění od odborné poroty, protože nám opět dokazuje, že naše tradiční výrobní postupy mají i dnes smysl,“ řekl k nejnovějšímu úspěchu svijanských piv sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík.

Svijanská Kněžna 13 % se vyrábí z vybraných speciálních sladů, které jí dodávají specifickou kávově-karamelovou chuť. Ve Svijanech se vaří od roku 1999. Výborně se hodí k dobrému jídlu a mimořádnou oblibu si získala jako součást řezaného piva s kterýmkoli jiným pivem ze Svijan – různými kombinacemi lze dosáhnout různé chutě, vůně a stupňovitosti.

Svijanský Rytíř 12 % je za studena dochmelovaný ležák. Vyznačuje se velmi specifickou a unikátní hořkostí a ve Svijanech se vaří od roku 2001 při využití výjimečných chmelů z vlastních chmelnic pivovaru v oblasti Polepských Blat. Nese zřetelný rukopis sládka Petra Menšíka, z jehož experimentů s domácím vařením piva vlastně původně vznikl.

Svijanský Máz 11 % - svijanská klasika a nejprodávanější svijanské pivo jak v točené, tak lahvové variantě. Pivovar jej vyrábí již od roku 1998, kdy rychle zaplnilo mezeru mezi slabšími pivy “na žízeň” a silnějšími dvanáctkami - ležáky.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.15.07.2018 14:26135