2.994.770
1.731
10.436
2.161
2.161

Pro anonymní uživatele je statistika společná.