2.068.071
1.371
7.417
152
4.237

Pro anonymní uživatele je statistika společná.