2.772.011
1.637
9.868
2.144
2.144

Pro anonymní uživatele je statistika společná.