1.745.629
1.216
6.556
121
4.195

Pro anonymní uživatele je statistika společná.