3.771.786
1.870
11.179
2.195
2.195

Pro anonymní uživatele je statistika společná.