3.211.119
1.799
10.768
2.174
2.174

Pro anonymní uživatele je statistika společná.