1.596.182
1.185
6.374
116
4.183

Pro anonymní uživatele je statistika společná.