1.500.679
1.135
6.181
113
4.176

Pro anonymní uživatele je statistika společná.