1.175.444
931
5.319
75
4.110

Pro anonymní uživatele je statistika společná.