2.160.481
1.415
7.664
4.255
4.255

Pro anonymní uživatele je statistika společná.