1.304.845
1.009
5.629
87
4.129

Pro anonymní uživatele je statistika společná.