2.374.610
1.542
9.313
2.131
2.131

Pro anonymní uživatele je statistika společná.