2.274.516
1.491
8.875
4.292
4.292

Pro anonymní uživatele je statistika společná.