2.651.196
1.571
9.583
2.137
2.137

Pro anonymní uživatele je statistika společná.