1.045.267
799
4.774
64
105

Pro anonymní uživatele je statistika společná.