2.883.310
1.703
10.178
2.152
2.152

Pro anonymní uživatele je statistika společná.