I.P.A. 1.0
U IPA jsme chtěli začít jednodušší, slabší verzí. Padla volba na 14,7° plato a akurátní hořkost.
<br>
Když zmiňujeme hořkost, použili jsme chmel Magnum s téměř 16% AA a v celkovém součtu jsme nashromáždili 66 IBU. Na tělu zapracoval pouze chmel Mosaic. Konečná vůně je způsobena opět Mosaicem a Equinoxem. Do dry hopu jsme nasypali 1,5 násobek chmele použitého na celý chmelovar. Takže vůně bylo…

CAPTCHA imageZavřítUložit