Hutník 13°
Ječmenný tmavý 13% speciál vařený skladbou standardně používaných sladů i sladů speciálních. Vyznačuje se specifickou sladovou chutí.

CAPTCHA imageZavřítUložit