Hutník 12°
Ječmenný tmavý 12% ležák vařený skladbou standardně používaných sladů i sladů speciálních. Vyznačuje se specifickou sladovou chutí.

CAPTCHA imageZavřítUložit