Velvet Thunder
<i>Zamyšleně seděl v křesle. V krbu praskalo dřevo. Na obloze se rychle pohybovaly mraky, které zvěstovaly blížící se bouři. Ale tady uvnitř, panoval klid. Všude kolem krásně voněl višňový čaj, citronová kůra a tropické ovoce. Zvedl pohár k ústům a žitný nektar mu stékal do krku a lehce se držel na patře. Jeho tvář se rozzářila. V ten okamžik se zdi domu jakoby otřásly a v dálce něco silně zašu…

CAPTCHA imageZavřítUložit