767.767
509
3.676
41
59

Pro anonymní uživatele je statistika společná.