846.383
636
3.996
49
71

Pro anonymní uživatele je statistika společná.