Historie a současnost pivovaru Suchdol

Je tomu dlouhých 140 let, co byla v Praze – Suchdole uvařena poslední várka piva. Tento epilog se udál v roce 1866 v tzv. Brandejsově statku (kdysi se zde natáčel seriál Byli jednou dva písaři), kde v té době vařili pivo Benediktini. Údajně se tak stalo proto, že tento mok byl uvařen ze sanytrové vody a mniši, kteří ho pozřeli, poté onemocněli. Na celé Praze 6, kam Suchdol patří, se historie výroby piva uzavřela v roce 1908, kdy se poslední várka vyrobila ve Strahovském pivovaře.
Nicméně čas plyne a na svatého Jiří (24.4.) tohoto roku byl v Praze – Suchdole v areálu České zemědělské univerzity otevřen pokusný školní minipivovar a jeho provozovatelem je Technická fakulta, konkrétně Katedra technologických zařízení staveb. Oficiální otevření se neslo ve slavnostním duchu a jak zdůraznil rektor univerzity profesor Hron ve své uvítací řeči, i počasí tomu přálo. Po skončení oficiální části mi prozradil vedoucí katedry docent Přikryl, pivovarže nápad na stavbu minipivovaru se u něj zrodil už před zhruba 15 lety, nicméně vše stálo na penězích. Ty se až teď podařilo získat z Fondu rozvoje vysokých škol.
Po úvodních projevech se slova chopil sám budoucí sládek (respektive člověk, který povede studenty při praktické výuce) Ladislav Chládek, který zároveň celé zařízení navrhoval. Pan Chládek, původně strojař, se může chlubit takovými úspěchy jako je projektování 5,5 km dlouhého pivního vedení se 174 výčepními kohouty v Sazka aréně či navrhováním Novoměstského pivovaru. Toto je 22. pivovar, na jehož stavbě se podílel a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Zevrubně pak seznámil účastníky s technologií výroby piva.
V jedné várce se dá uvařit zhruba 10 hl a celková roční kapacita pivovaru je zhruba 1000 hl. Množstevní omezení je samozřejmě ale spíše determinováno kapacitou kvasných tanků než samotné varny. Nicméně pivovar by měl produkovat ročně kolem 500 hl. Pivo by se mělo vařit třírmutově a chmelit by se mělo natřikrát. Poprvé by se mělo chmelit extraktem a granuláty, dále pak už jen granuláty.
Za zmínku rovněž stojí fakt, že chlazení mladiny bude probíhat nadvakrát, teplá voda z prvního chlazení bude kvůli úspoře energie dále používána. pivovarPivovarský sklep umožňuje dvoufázové kvašení mladiny. Obrovskou výhodou bude ona skutečnost, že při výrobě piva nebude mít hlavní slovo ekonom, nýbrž sládek, takže lze očekávat senzoricky velmi zajímavý produkt. Podle slov pana rektora a jeho mírné nadsázky bude pivovar sloužit k výuce všem studentům univerzity, protože je nutné propagovat nové směry ve výuce, které jsou nezbytné pro udržení zájmu o studium.
Pivo, které dostane název Suchdolský Jeník, by mělo být dostupné ještě před prázdninami v některých restauračních zařízeních v areálu České zemědělské univerzity a nám nezbývá než doufat, že na svůj mok bude moci být univerzita hrdá.

Slavnostní otevření minipivovaru
Dne 24. dubna 2006 byl slavnostně rektorem ČZU prof. Ing. Janem Hronem, DrSc., dr.h.c., děkanem Technické fakulty prof. Ing. Jiřím Klímou CSc. a vedoucím katedry technologických zařízení staveb, docentem Ing. Miroslavem Přikrylem, CSc. otevřen Výzkumný a výukový minipivovar. Tento minipivovar byl postaven primárně pro:
● výuku studentů oboru „Technologická zařízení staveb“, tento obor je uznán Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), a studentů příbuzných oborů pro které katedra TZS garantuje i další odpovídající předměty,
● výzkumné práce spojené s řešením speciálních otázek dvoustupňového šrotování sladu, náhrady ječného slady odpovídajícími surogáty,
● výzkum a šlechtění zemědělských surovin pro výrobu piva (jednotlivé odrůdy sladovnických ječmenů a chmele, ekologické )
● prodej eventuálního přebytku piva formou jeho prodeje jako sudového v restauracích areálu ČZU v Praze nebo lahvového v prodejně produktů ČZU
Zdroj:Stránky 'České zemědělské univerzity v Praze'


Více na stránkách pivovaru