Historie a současnost minipivovaru Kněžínek

Minipivovar Kněžínek se chlubí svým prvenstvím v Českých Budějovicích. Je totiž úplně prvním malým pivovarem, který vznikl v Českých Budějovicích. Všechny vyráběné druhy piv můžete ochutnat v restauraci, či zakoupit s sebou. V současné době je využíváno zejména spodního kvašení piva. Při produkci pšeničních piv je využíváno taktéž svrchního kvašení.

V čem je minipivovar Kněžínek výjimečný?
Kromě svého prvenství, co se týče data vzniku, má první českobudějovický minipivovar Kněžínek ještě mnoho dalších předností. Je vyjímečný především svou komplexností. Pivovar je začleněn do komplexu RKC Nové Dvory, pivovardíky čemuž je možné nejen přijít ochutnat a odnést si s sebou místní pivo, ale také využít dalších služeb, kterými jsou: 2 restaurace, kongresový sál, wellness s bazénem a se saunou, posilovna, bowling, multifunkční sportovní hřiště a v neposlední řadě penzion s 16-ti pokoji.

Jaký je rozdíl mezi velkým a malým pivovarem?
Pivo z malého pivovaru se liší od velkého dvěma zásadními odlišnostmi:
Za prvé se jedná pouze o malé objemy výroby. Druhým rozdílem je, že pivo je spotřebováváno v relativně krátké době po uvaření, díky čemuž jej není třeba filtrovat a pivo si uchovává původní charakter z ležáckého tanku.
Varna restauračního minipivovaru bývá umístěna většinou přímo v restauračním sále, kde zákazník může sledovat sládka přímo při práci. V neposlední řadě mívají majitelé minipivovarů (v minipivovaru Kněžínek to platí beze zbytku) ke svému oboru podnikání nejen ekonomický, ale i citový vztah.
Zdroj:Stránky minipivovaru Kněžínek, 2015


Více na stránkách pivovaru