Pivní soutěže

aktuální soutěže všech pivovarů

Mazel na cestách 2017

Od:20.06.2017do:20.09.2017Zdroj:Pivovar Na RychtěNa Rychtě

Letošní jubilejní ročník Mazel na cestách a výhra 100, 75, 50 a 25 piv patří k našemu pivovaru a k létu. Soutěž je proto v plném proudu:)

TRVÁNÍ SOUTĚŽE
1. Snímky posílejte do 20. září 2017 na info@pivovarnarychte.cz.
2. Hlasování o vítězné fotografie proběhne od 22.9. do 7.10. 2017 - POUZE NA FACEBOOKU (formou „ like“).
3. Vyhlášení soutěže a vítězných snímků proběhne 8.10.2017 v rámci oslav narozenin Pivovar Hotelu Na Rychtě.

Ke každé fotografii přidejte své jméno, telefon a odkud je fotka pořízena!:). Můžete poslat i foto, které jste již letos pořídili. Vašim nápadům se meze nekladou.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
● soutěžit mohou pouze fotografie s láhvemi nebo s pivními obaly Mazla, nikoliv tácky, trička apod.
● ze soutěže budou vyřazeny fotografie porušující etické zásady
● hlasování na Facebooku nesmí být finančně podořeno
● rozdáno bude celkem 250 piv
● soutěže se mohou účastnit osoby starší 18 let

​Kompletní pravidla soutěže.
CESTOVNÍ BALENÍ - PET LÁHEV - DŽBÁN

Skleněnou láhev 0,33l za 55,- Kč tzv. cestovní balení si lehce přibalíte do kufru či batohu, na vodu nebo pod vodu:). Fotky můžete posílat samozřejmě i s velkým balením PET láhve:).

Vše k dostání je u nás v restauraci.
TĚŠÍME SE NA VAŠE SNÍMKY!

Pivovař od Pardála

Od:03.07.2017do:27.08.2017Zdroj:Hra PardálBudvar

Pravidla soutěže „Pivovař“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané „Pivovař“ (dále též jen „soutěž“) provozované národním podnikem Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, se sídlem K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 005 14 152, zapsaným v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl AV, vložka 325 (dále jen „provozovatel“).
1.2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Massimo Filippi, s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Na Šťáhlavce 1105/16, PSČ 160 00, IČ: 281 69 565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 130253 (dále jen „organizátor“).
2. TRVÁNÍ SOUTĚŽE
2.1. Soutěž se uskuteční v termínu od 3.7.2017 do 27.8.2017 (dále jen „doba trvání soutěže“).
2.2. Soutěž je rozdělena do osmi (8) soutěžních kol (dále jen „soutěžní kola“ či jednotlivě „soutěžní kolo“), a to následovně:
2.2.1. první soutěžní kolo začíná v pondělí 3.7.2017 v 0:00 hod. a končí v neděli 9.7.2017 v 23:59:59 hod.;
2.2.2. druhé soutěžní kolo začíná v pondělí 10.7.2017 v 0:00 hod. a končí v neděli 16.7.2017 v 23:59:59 hod.;
2.2.3. třetí soutěžní kolo začíná v pondělí 17.7.2017 v 0:00 hod. a končí v neděli 23.7.2017 v 23:59:59 hod.;
2.2.4. čtvrté soutěžní kolo začíná v pondělí 24.7.2017 v 0:00 hod. a končí v neděli 30.7.2017 v 23:59:59 hod.;
2.2.5. páté soutěžní kolo začíná v pondělí 31.7.2017 v 0:00 hod. a končí v neděli 6.8.2017 v 23:59:59 hod.;
2.2.6. šesté soutěžní kolo začíná v pondělí 7.8.2017 v 0:00 hod. a končí v neděli 13.8.2017 v 23:59:59 hod.;
2.2.7. sedmé soutěžní kolo začíná v pondělí 14.8.2017 v 0:00 hod. a končí v neděli 20.8.2017 v 23:59:59 hod.;
2.2.8. osmé soutěžní kolo začíná v pondělí 21.8.2017 v 0:00 hod. a končí v neděli 27.8.2017 v 23:59:59 hod.;
2.3. V každém soutěžním kole proběhne také doprovodná soutěž.
3. ÚČAST V SOUTĚŽI
3.1. Účast v soutěži je dobrovolná.
3.2. Vyloučena je účast v soutěži prostřednictvím zástupce.
3.3. Soutěžícím může být jen
3.3.1. fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky,
3.3.2. která není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli či organizátorovi a není ani osobou blízkou k osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli či organizátorovi.
3.4. Z účasti v soutěži může být rozhodnutím provozovatele vyloučen soutěžící, který svojí účastí v soutěži ke škodě provozovatele či třetí osoby zneužívá či porušuje pravidla, či který v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.
3.5. Provozovatel nemá povinnost informovat soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v soutěži pro nesplnění podmínek soutěže nebo o tom, že se nestal výhercem v soutěži.
4. PRŮBĚH SOUTĚŽE
4.1. Předpokladem pro účast v soutěži je:
4.1.1. registrace (vstup) soutěžícího do aplikace provozovatele umístěné na internetové adrese hra.pardal.cz (dále jen „aplikace“), včetně zpřístupnění osobních údajů soutěžícího provozovateli dle čl. 7 pravidel;
4.1.2. dohrání soutěžní hry umístěné v aplikaci (dále jen „soutěžní hra“) soutěžícím po dobu trvání soutěže, přičemž dosažený bodový výsledek soutěžícího - skóre (dále jen „bodový výsledek“) v soutěžní hře musí být uložen do databáze aplikace (k čemuž je nutné přihlášení v rámci aplikace soutěžícím).
4.2. Pro registraci do aplikace může soutěžící využít svůj profil na sociální síti Facebook.com provozované společností Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 (dále jen „Facebook, Inc.“ a „sociální síť Facebook.com“) nebo se může zaregistrovat prostřednictvím své elektronické adresy.
4.3. Cílem soutěžní hry je získat co nejvíce herních bodů soutěžícím. Cílem doprovodné soutěže je lovení virtuálních „vocasů“, které se budou objevovat náhodně na herní obrazovce soutěžní hry.
4.4. Soutěžních her se může soutěžící účastnit opakovaně, a to i v rámci jednoho soutěžního kola. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.1 pravidel.
4.5. Nejlepší bodové výsledky dosažené soutěžícím v rámci soutěžního kola jsou evidovány v týdenním žebříčku výsledků (dále jen „týdenní žebříček výsledků“). V případě dosažení shodného bodového výsledku více soutěžícími rozhoduje o pořadí v týdenním žebříčku čas, kdy bylo výsledku dosaženo. Dříve dosažený bodový výsledek má lepší pořadí v týdenním žebříčku, než má bodový výsledek dosažený později.
4.6. Nejlepší výsledky dosažené soutěžícím v rámci soutěžního kola doprovodné soutěže jsou evidovány v týdenním žebříčku výsledků (dále jen „žebříček doprovodné soutěže“). V případě dosažení shodného výsledku více soutěžícími rozhoduje o pořadí v žebříčku doprovodné soutěže čas, kdy bylo výsledku dosaženo. Dříve dosažený výsledek má lepší pořadí v žebříčku doprovodné soutěže, než má výsledek dosažený později.
4.7. Provozovatel může vyřadit ze soutěže ty soutěžící a odstranit z databáze aplikace bodové výsledky těch soutěžících, z jejichž strany došlo k neoprávněným zásahům do mechanismu aplikace či soutěžní hry nebo k jinému neoprávněnému jednání v soutěži. Jakékoli pokusy o ovlivnění mechanismu soutěžní hry jakoukoli osobou mohou vyústit ve vyřazení soutěžícího ze soutěže, a to kdykoli v jejím průběhu či po jejím skončení.
4.8. Soutěžící bere na vědomí, že může dojít k technickým či jiným problémům ústícím v nemožnost hrát soutěžní hru či nemožnost zapsání bodového výsledku do databáze aplikace.
4.9. Pokud soutěžící použije pro přihlášení svůj profil ze sociální sítě Facebook.com, musí soutěžící po celou dobu trvání soutěže splňovat veškeré podmínky použití sociální sítě Facebook.com, které jsou dostupné na internetové adrese www.facebook.com/terms.php (dále jen „uživatelské podmínky“). Provozovatel může vyloučit ze soutěže soutěžícího, jehož chování či profil porušuje uživatelské podmínky.
5. VÝHRY (CENY) A JEJICH VÝHERCI
5.1. V soutěži bude udělována v každém soutěžním kole dvakrát (2x) hlavní výhra (cena) a osmkrát (8x) druhá výhra a jedenkrát (1x) vedlejší výhra (cena). Každý soutěžící může v celé soutěži získat pouze jednu (1) hlavní výhru (cenu), jednu (1) druhou výhru a jednu (1) doprovodnou výhru (cenu), přičemž doprovodná výhra bude udělována v doprovodné soutěži. V případě, že se soutěže účastní více soutěžících žijících v rámci jedné domácnosti, kteří se současně stanou výherci v soutěži, platí omezení podle předchozí věty pro všechny členy takové domácnosti dohromady.
5.2. Hlavní výhrou (cenou) v soutěži je VIP návštěva pivovaru Budějovický Budvar v Českých Budějovicích včetně občerstvení pro dvě (2) osoby v čase určeném organizátorem a dvě (2) vstupenky na hudební festival Pardál fest.
5.3. Druhou výhrou (cenou) v soutěži je triko Pardál a pardálský plyšový vocas.
5.4. Doprovodnou výhrou (cenou) jsou trenky Pardál a pardálský plyšový vocas.
5.5. Hlavní výhru (cenu) v každém soutěžním kole získávají vždy první dva (2) soutěžící podle týdenního žebříčku výsledků. Druhou výhru (cenu) v každém soutěžním kole získávají ti soutěžící, kteří se v týdenním žebříčku výsledků umístí na třetím (3) až desátém (10) místě. Doprovodnou výhru (cenu) v každém soutěžním kole získává první soutěžící v žebříčku doprovodné soutěže. V případě, že některá z výher (cen) nemůže být udělena, a to i s ohledem na omezení stanovená pravidly, získává výhru (cenu) vždy soutěžící v dalším pořadí v týdenním žebříčku výsledků či v žebříčku doprovodné soutěže.
5.6. Za účelem ověření splnění předpokladů pro získání výhry (ceny) v soutěži může být výherce kontaktován prostřednictvím elektronické pošty s žádostí o upřesnění či ověření jím poskytnutých informací. Na každou takovouto žádost je výherce povinen reagovat nejpozději do deseti (10) dní od jejího odeslání provozovatelem či organizátorem, jinak jeho právo na výhru (cenu) zaniká a taková výhra (cena) nebude udělena.
5.7. Soutěžící, kteří získali v soutěži výhru (cenu), budou o této skutečnosti provozovatelem informováni elektronickou poštou nebo telefonicky. Výsledky soutěže budou uvedeny také na webových stránkách.
6. PŘEDÁNÍ VÝHER (CEN)
6.1. Předání výher (cen) může proběhnout veřejně, a to za konkrétních podmínek stanovených provozovatelem a v souladu s jeho pokyny. Soutěžící, který získá výhru (cenu) v soutěži, je povinen pro veřejné předávání výher (cen) poskytnout nezbytnou součinnost.
6.2. Doprava do místa realizace výhry (ceny) není součástí hlavní výhry (ceny).
6.3. Vedlejší výhra (cena) bude odeslána výhercům poštou nebo kurýrní službou v sprnu 2017, a to pouze na doručovací adresu v České republice.
6.4. Nepodaří-li se výherci výhru (cenu) doručit z důvodu nepřevzetí zásilky, chybně zapsaných kontaktních údajů, nebo jestliže výherce výhru (cenu) odmítne, nárok výherce na výhru (cenu) a jeho účast v soutěži zanikají. Nárok na výhru (cenu) zaniká též výherci, jehož z účasti na soutěži vyloučil provozovatel.
6.5. Provozovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry (ceny) výhrami (cenami) obdobného typu a odpovídající hodnoty a/nebo změnit podmínky předávání výher (cen).
6.6. Provozovatel neodpovídá za nedoručení výhry (cen) v případě, že dojde ke změně bydliště výherce, pokud jim tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry (ceny) či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech z důvodu spočívajících na straně přepravce či soutěžícího.
6.7. Provozovatel ani organizátor ani nenesou jakoukoli odpovědnost za případnou újmu způsobenou soutěžícím v souvislosti s realizací výher (cen).
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
7.1. Ochrana osobních údajů soutěžícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně.
7.2. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem, a to pro účely konání soutěže (včetně vyhodnocení soutěže) a pro účely zasílání obchodních sdělení soutěžícímu. Budou zpracovávány následující osobní údaje soutěžícího: jméno, příjmení, bydliště a adresa elektronické pošty (dále jen „osobní údaje“). Soutěžící dále souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rámci aplikace.
7.3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.4. Soutěžící je povinen uvést správně a pravdivě všechny osobní údaje. Soutěžící je povinen oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích.
7.5. Soutěžící souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zpřístupněny také třetím osobám, zejména pak osobám tvořícím s provozovatelem koncern. Zpracováním osobních údajů soutěžícího může provozovatel pověřit třetí osobu (včetně organizátora), jakožto zpracovatele.
7.6. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu dvaceti (20) let od skončení doby trvání soutěže, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
7.7. Soutěžící potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.8. V případě, že by se soutěžící domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení anebo požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.9. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.10. Soutěžící souhlasí se zasíláním informací souvisejících se soutěží na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu. Soutěžící souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na jeho elektronickou adresu i ze strany třetích osob, kterým bude tato jeho elektronická adresa poskytnuta.
8. DALŠÍ USTANOVENÍ
8.1. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webové stránce. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u provozovatele.
8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, soutěž odložit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.
8.3. Soutěž není nikterak sponzorovaná, provozovaná či spravovaná společností Facebook, Inc. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace provozovateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. Veškeré dotazy, stížnosti nebo komentáře k soutěži musí být adresovány provozovateli a nikoliv společnosti Facebook, Inc.
8.4. Provozovatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tímto nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v pravidlech.
8.5. Soutěžící, který získá výhru (cenu) v soutěži, dává provozovateli soutěže v souladu s ustanovením § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s pořízením a užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených provozovatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje provozovateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby kterým provozovatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V Českých Budějovicích, dne 27. 7. 2017 Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.11.08.2017 09:172/79